Prekener

 

"For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom" (1 Kor 1,22-23).

På denne siden finner du et arkiv over et utvalg prekener som er blitt holdt i Den lutherske bekjennelseskirkes menigheter. Vi har forsøkt å plukke ut et tverrsnitt av prekener som kan gi et godt bilde av vår forkynnelse - en forkynnelse hvor Kristus står i sentrum og en forkynnelse som bygger på det lutherske prinsippet Skriften alene, nåden alene, troen alene.

Kom gjerne tilbake til denne siden ofte, ettersom det hele tiden blir fylt på med nye prekener. Prekener uten forfatterangivelse er skrevet av pastor Egil Edvardsen.

Her kan du lytte til lydfiler med prekener: www.lbk-media.net

 

Det gamle testamente
1 Mos 22,1-18 Herren sørger for sine (John Vogt)
Salme 8 Hva er da et menneske? (Tor Jakob Welde)
Salme 31,16a "Min tid er i din hånd"
Salme 32,1-7 Tidenes dekkoperasjon (Tor Jakob Welde)
Salme 40,8-9 Den villige Kristus
Jes 53 Lidelsen
Jes 55,10-13 Guds ord virker alltid
Mika 4,1-4 De siste tider er her (Tor Jakob Welde)
Mika 7,18-20 Hvem er en Gud som du? (Ugis Sildegs, Latvia)
Haggai 2,6-9 Budskapet som får verden til å skjelve (John F. Brug)
Det nye testamente
Matt 2,1-12 Vismennenes tro
Matt 4,1-11 Kristus har seiret over fristeren
Matt 5,1-12 Den troende - salig og helgen
Matt 5,20-26 Kledd for anledningen
Matt 6,5-8 God kommunikasjon mellom Gud og oss
Matt 6,24-34 Vær ikke bekymret!
Matt 7,15-21 Skinnet bedrar
Matt 8,1-13 Å tro på Jesus
Matt 8,23-27 "Hva er dette for en?"
Matt 9,1-8 Kristus har guddommelig makt til å tilgi og helbrede
Matt 9,9-13 Jesus kom ikke for å kalle rettferdige, men syndere
Matt 9,18-26 Døden og livet
Matt 9,36-10,8 Den store innhøstingen
Matt 10,24-31 Frykt ikke mennesker - frykt Gud!
Matt 11,20-24 "Ve deg, Norge!"
Matt 11,25-30 Evangeliet for enfoldige
Matt 12,14-21 Folkeslagenes håp (Tor Jakob Welde)
Matt 15,21-28 En mors troskamp (Tor Jakob Welde)
Matt 16,21-23 Kampen om vår sjel
Matt 16,24-28 Den kristne og korset
Matt 18,15-22 "Dersom din bror gjør en synd..."
Matt 18,21-35 Guds tilgivelse - og vår
Matt 20,1-16 Gud er god mot oss (Tor Jakob Welde)
Matt 21,1-9 Velsignet være han som kommer (Tor Jakob Welde)
Matt 21,28-32 Hvem gjør Guds vilje?
Matt 22,15-22 "Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!"
Matt 23,1-12 Moralisme vs. kristendom
Matt 25,1-13 Vær forberedt på Herrens gjenkomst
Matt 25,14-30 Trofaste forvaltere
Matt 25,31-46 (2000) Kristi gjenkomst - en dag full av overraskelser
Matt 25,31-46 (2003) Dommens dag 
Matt 26,17-30 Den gamle og den nye pakt
Matt 26,54-56 Den oppfyllende Kristus
Matt 28,1-10 Engelens påskebudskap
Matt 28,18-20 Dåpens gave (Tor Jakob Welde)
Mark 2,18-22 Kristendommen - gledens religion
Mark 7,1-23 Den rette gudsdyrkelse
Mark 7,5-16 Hjertets innstilling (Øyvind Edvardsen)
Mark 7,31-37 "Alt han har gjort, er godt"
Mark 7,31-37 Han har gjort alle ting vel (Tor Jakob Welde)
Mark 8,34-38 Stor vinning! (Ugis Sildegs, Latvia)
Mark 10,13-16 "La de små barn komme til meg!"
Mark 10,17-27 Ingenting er umulig for Gud
Mark 16,14-20 Kirkens konge og beskytter
Luk 1,57-80 Gud holder sine løfter
Luk 2,1-20 Hvem er han som nå er født? (Julaften)
Luk 2,1-20 (2003) Den vakreste historien som noen gang er fortalt (Julaften 2003)
Luk 2,14 Ære, fred og velbehag (Julaften 2004)
Luk 2,21 Et nytt år i Jesu navn (Nyttårsdag)
Luk 2,41-52 Den unge Jesus - Guds Sønn og vår stedfortreder
Luk 2,41-52 En Sønns lydighet (Tor Jakob Welde)
Luk 3,1-15 Rydd vei for kongen
Luk 4,16-22 Et gledesbudskap for fattige
Luk 5,1-11 Fanget av Jesus - fisker for Jesus
Luk 5,1-11 (2004) Kast ut nota! (Tor Jakob Welde)
Luk 6,20-26 Kontrastene i en kristens liv
Luk 6,36-38 Vær barmhjertig - slik Gud er barmhjertig
Luk 6,36-42 Nei til fordømmelsen!
Luk 7,11-17 Dødens makt og avmakt
Luk 7,11-17 Herre over dødens makt (Tor Jakob Welde)
Luk 7,36-50 Hvem har størst kjærlighet?  
Luk 8,4-15 Den som har ører å høre med, hør!
Luk 8,4-15 Hva med såkornet i hjertet ditt? (Tor Jakob Welde)
Luk 10,25-37 Hvem kan jeg være en neste for?
Luk 11,14-28 Med eller mot Jesus?
Luk 11,29-36 Frelsestegnet
Luk 12,4-9 Bekjennelse uten frykt
Luk 12,13-21 Er du rik?
Luk 12,35-40 "Vær lik tjenere som venter på sin Herre!"
Luk 12,42-48 Mat i rett tid
Luk 13,6-9 Tid for oppgjør - tid for nåde
Luk 13,6-9 Nådens tid (Øyvind Edvardsen)
Luk 13,22-30 Kjemp for å gå gjennom den trange dør
Luk 13,22-30 Nådens dag (Øyvind Edvardsen)
Luk 14,16-24 Den store festen
Luk 14,25-35 Den rette klokskap
Luk 14,25-35 Nådens kraft (Øyvind Edvardsen)
Luk 15,1-10 Jesus tar imot syndere
Luk 16,1-9 Den rette klokskap
Luk 16,10-13 Bare én herre
Luk 16,19-31 Den rike mann og Lasarus - og oss
Luk 16,19-31 (2009) Sann og falsk rikdom
Luk 17,11-19 Takknemlighet
Luk 17,20-30 Når Guds rike kommer
Luk 18,9-14 Hvordan blir jeg rettferdig for Gud?
Luk 19,41-48 Å kjenne sin besøkelsestid (Tor Jakob Welde)
Luk 19,45-48 Korfor er me i Guds hus? (Tor Jakob Welde)
Luk 24,1-12 Livets dag
Luk 24,13-35 Jesus - vår følgesvenn i livet
Luk 24,36-48 Fra frykt til fred
Joh 1,1-14 Vet du hvem barnet i krybben er? (1. juledag 2003)
Joh 1,11-12 Bare to måter å feire jul på (1. juledag)
Joh 2,1-12 Jesus Kristus - den beste ekteskapsrådgiveren
Joh 2,1-11 Jesu første tegn
Joh 3,16 "Jeg er glad i deg"
Joh 3,16-21 La oss snakke om kjærlighet!
Joh 4,4-14 Tjeneren med det levende vann (Tor Jakob Welde)
Joh 4,5-26 Vann for en uttørket sjel
Joh 4,46-54 Å tro uten å se (Tor Jakob Welde) 
Joh 6,1-15 (2000) Hvilken frelser søker vi?
Joh 6,1-15 (2003) Hva søker vi hos Jesus?
Joh 6,24-36 Det brød som gir liv  
Joh 7,37-39 Vår åndelige tørst
Joh 8,31-36 Tilbake til Bibelen! (Tor Jakob Welde)
Joh 8,31-45 En sann disippel
Joh 8,46-59 Bibelens Kristus - et stort mysterium
Joh 10,10 Liv i overflod
Joh 10,27-28 Kan en kristen falle fra? (Siegbert W. Becker)
Joh 11,32-45 Det kommer en ny vår!
Joh 11,47-57 "Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne"
Joh 12,12-16 Leve Kongen! (Tor Jakob Welde)
Joh 12,27-35 Når blir Guds navn forherliget?
Joh 14,15-21 Den Hellige Ånds viktigste gjerning
Joh 15,5 "Jeg er vintreet, dere er grenene" (Tor Jakob Welde)
Joh 15,26-16,4 Den Hellige Ånd og Kristus
Joh 16,12-15 Den Hellige Ånd - vår beste lærer
Joh 16,23-33 Bønn i Jesu navn
Joh 17,24-26 Kristi himmelfart - av stor betydning for deg (T.J.Welde)
Joh 18,36-37 En annerledes konge
Joh 19,17-19 Korset - symbolet på Guds kjærlighet (Tor J. Welde)
Joh 19.23-30 Han gjorde det for oss (Tor Jakob Welde)
Joh 19,30 "Det er fullbrakt!"
Joh 20,19-31 (2000) Kristus - fredsstifter og fredsbringer
Joh 20,19-31 (2003) Ingen grunn til frykt
Joh 21,1-14 Frokost med den oppstandne 
Apg 1,1-11 Den opphøyde Jesus
Apg 2,1-13 Pinse - den store innhøstingsfesten
Apg 17,10-12 Jødene i Berøa - gode forbilder for en kristen
Apg 20,17-20 Nyttige råd til tjenere i Guds rike
Rom 3,19-28 Guds rettferdighet
Rom 6,1-13 Dåpen som motivasjon
Rom 6,19-23 Virkelig frihet?
Rom 7,14-25 Den gode striden
Rom 8,12-17 Hvordan kan jeg vite om jeg er Guds barn?
Rom 8,18-23 Skapningens frigjøring
Rom 12,1-5 Vår hverdagsgudstjeneste
1 Kor 1,17-25 Er korset nok?
1 Kor 4,1-5 Hvordan skal de troende betrakte sin pastor? 
1 Kor 9,24-27 Kjemp for å vinne seiersprisen!
1 Kor 15,1-11 Jesu Kristi oppstandelse fra de døde er en virkelig sannhet
2 Kor 4,5-7 Skatten i leirkar (Preken v/ordinasjon av T J Welde)
2 Kor 5,15 Den stedfortredende Kristus
Gal 6,1-10 Det du sår, skal du også høste (Siegbert W Becker)
Ef 2,4-10 Frelst av nåde for å gjøre gode gjerninger (John Vogt)
1 Tess 4,13-14 Håpet er sterkere enn døden (begravelsestale)
1 Tim 4,16 Hensikten med LBKs presteseminar: Menneskers frelse
Hebr 4,14-16 Vi har en stor øversteprest (Tor Jakob Welde)  
Hebr 10,7 "I bokrullen er det skrevet om meg" (Tor Jakob Welde)
Hebr 12,1-3 Løp utholdende mot målet med blikket på Jesus!
Hebr 13,8 Jesus Kristus er alltid den samme
1 Pet 2,11-20 De kristne er som turister i verden
1 Pet 5,6-11 Viktige råd i kampens hete
2 Pet 1,16-21 Ikke oppdiktede sagn
Åp 3,1-3 Jesus ser bak fasaden
Åp 7,9-17

Kirken i himmelen (John F. Brug)

Temaprekener
En preken om engler
Den gamle og den nye pakt
Om kirketuktDEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden