Hvor finner du oss?

 


Den lutherske forsamling, Avaldsnes

Kirke: Visnesveien 75, Avaldsnes
Pastor: Tor Jakob Welde, Hamrehaugen 59, 5161 Laksevåg.
Tlf. 55 34 36 01. Mob. 480 36 895.
mailto:tjwelde@luthersk-kirke.no
Pastor: Egil Edvardsen, Solåsveien 20, 4330 Ålgård. 
Tlf. 51 61 75 40. Mob. 990 39 856.
mailto:egil.edvardsen@luthersk-kirke.no
 
Formann: Birger Kvilhaugsvik, Kvalavågsvn. 175, 4262 Avaldsnes.
Tlf. 52 84 26 86
mailto:birger.kvilhaugsvik@c2i.net
Program for gudstjenester og bibelstudier: Klikk her!


St Lukas evangelisk-lutherske 
forsamling, Stavanger

Kirke: Dusavikveien 83, Stavanger. Tlf. 51 53 20 33
Pastor: Tor Jakob Welde, Hamrehaugen 59, 5161 Laksevåg.
Tlf. 55 34 36 01. Mob. 480 36 895.
mailto:tjwelde@luthersk-kirke.no
Pastor: Egil Edvardsen, Solåsveien 20, 4330 Ålgård. 
Tlf. 51 61 75 40. Mob. 990 39 856.
mailto:egil.edvardsen@luthersk-kirke.no
Formann: Terje Todnem, Dusavikstien 2A, 4029 Stavanger.
Tlf. 51 54 30 87.
Program for gudstjenester og bibelstudier: Klikk her!

 

LBKs virksomhet i Bergen

Opplysninger: Pastor Tor Jakob Welde, Hamrehaugen 59, 
5161 Laksevåg. Tlf. 55 34 36 01. 
mailto:tjwelde@luthersk-kirke.no
Program for gudstjenester: Klikk her!

DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE
Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden