Til oppbyggelse

 

"Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk. Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeid til slikt som ikke metter? Hør, ja, bare hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve." (Jesaja 55,1-3).

Hvor ofte spiser du hver dag? Tre ganger eller kanskje fire ganger?
Et menneske bruker 1-2 timer hver dag til å ta til seg næring for kroppen. Vi vet at dersom vi slutter å spise og drikke, vil vi til slutt dø av sult og uttørking. 

Det er ikke anderledes på det åndelige området. Sjelen din trenger også næring, god og rett næring - den næring som alene Guds ord kan gi deg. Hvor ofte tar du til deg åndelig næring? Sulteforer du sjelen din? Mange klager over at de kjenner seg så lite ivrige og brennende, så kraftløse og trette. Kanskje har de sluttet å ta til seg næring. 

Vil du la være å spise og drikke? Ingen friske mennesker vil det. Hvorfor lar vi da så ofte være å spise det som kan gi sjelen vår næring?

Evangeliet om Frelseren Jesus Kristus er den næring sjelen trenger, ikke bare en gang iblant, men hver eneste dag. Hvor mange timer pr. dag bruker du til å gi din sjel næring? Eller kanskje du ikke gjør det hver dag? Og likevel synes du det er merkelig at du er så kraftløs?

"Hør, så skal dere få leve," sier Herren.

Trenger du næring for sjelen, kan du kanskje finne litt næring her på disse internettsidene våre. Men glem likevel ikke å høre Guds ord og lese det flittig og regelmessig for deg selv og sammen med forsamlingen. Bruk Ordet og sakramentene flittig! La ikke sjelen din bli sulteforet!

 
Prekener
Andakter
Foredrag
Gudstjenester og bibelstudier
Klokt sagt

 

Hvem er vi?  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden