Våre søsterkirker

 

"Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor fredelig sammen" 
(Salme 133,1).

Den Lutherske Bekjennelseskirke i Norge står i kirkefellesskap med andre lutherske bekjennelseskirker omkring i verden. Det betyr at vi har samme tro, lære og bekjennelse som dem og på det grunnlaget praktiserer et kristent fellesskap med dem. Vi utøver ikke fellesskap med slike kirker som i forkynnelse og praksis avviker fra Guds ord og den lutherske bekjennelsen.

LBKs søsterkirker i Norden:

Lutherska Bekännelsekyrkan, Sverige
Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, Finland
St Johannes ev-luth församling, Finland

LBK tilhører Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK) som har medlemskirker fra alle fem verdensdeler. 

KELKs egen hjemmeside

Nedenfor finner du en liste over de andre medlemskirkene i KELK. Noen av våre søsterkirker har også egne hjemmesider på internett. Klikk på navnene deres dersom du ønsker mer informasjoner om dem.

All Saints Lutheran Church, Nigeria
Bulgarian Lutheran Church, Bulgaria
Christ the King Lutheran Church, Nigeria
Confessional Evangelical Lutheran Church, Mexico
Confessional Evangelical Lutheran Church, Russland
Confessional Lutheran Church, Tsjekkia
Evangelical Lutheran Confessional Church, Puerto Rico
Evangelical Lutheran Synod, USA
Evangelical Lutheran Synod, Peru
Evangelisch-Lutherische Freikirche, Tyskland
Evangelical Lutheran Synod of Australia
Igreja luterana de Portugal
Konfesionali luteriskas baznicas, Latvia
Lutheran Church of Cameroon, Kamerun
Lutheran Church of Central Africa, Malawi Synod
Lutheran Church of Central Africa, Zambia Synod
Lutheran Evangelical Christian Church, Japan
Ukrainian Lutheran Church, Ukraina
Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, USA

Her følger en liste over hjemmesider til LBKs forsamlinger i Sverige:

St Jakobs ev-luth församling, Piteå
St Markus ev-luth församling, Ljungby
St Paulus ev-luth församling, Uppsala
Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping-Västerås
Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm
Lutherska Immanuelsförsamlingen, Umeå
Heliga Trefaldighets ev-luth församling, Göteborg

Andre nyttige hjemmesider som vi kan anbefale deg å besøke:

Tidskriften Biblicum - tidsskrift for bibelsk tro og forskning
Würzel - er du ung og leser tysk? Her er en fin hjemmeside med masse interessant stoff, og bl.a. en chatteside for kristne ungdommer.
bibelstudier.nu - en svensk hjemmeside som inneholder klargjørende og grundig undervisning i mange aktuelle emner som har med den kristne troen å gjøre.
Northwestern Publishing House - luthersk forlag som utgir en mengde oppbyggelig og bibeltro litteratur.
Latvijas Luteranis - Vår latviske søsterkirke gir ut en egen avis. Her finner du hjemmesiden.
www.logosmappen.net - for den som vil vite mer om luthersk teologi.
www.wlsessays.net - tusenvis av foredrag om bibelske emner.DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag