Lesestoff

 

 Bibel og Bekjennelse

  Den lutherske bekjennelseskirkes 
  offisielle organ.
  Kommer med 4 nummer i året.
  Frivillig abonnementsavgift kr. 150,-.
  Postgiro 0530 3227220

  Redaksjon:
 
Solåsveien 20, 4330 Ålgård.
 

  Ekspedisjon:
 
Solåsveien 20, 4330 Ålgård.
 


Her kan du lese utvalgte artikler fra Bibel og Bekjennelse.

 

Biblicum - tidsskrift for
 bibelsk tro og forskning

  Biblicum er et svensk teologisk tidsskrift som virkelig
  løfter fram Bibelen. Tidsskriftet viser hvor uholdbar
  den moderne og overflatiske bibelkritikken er. 
  Det inneholder også utblikk over det som skjer i
  kristenheten og svarer på lesernes spørsmål om
  Bibelens rette tolkning.

4 nummer pr. år. Norske kr. 220,- (stud. kr. 110,-)
Norsk bankgiro: 7877 08 15400

Ekspedisjon:
Ingvar Adriansson, Släntvägen 10, S-331 35 Värnamo, Sverige.

Her kan du lese Biblicum-artikler fra 1972-2000!

Her kan du lese utvalgte Biblicum-artikler på norsk!

NÆRMERE JESUS
av John A. Braun

Andakter om Frelserens virksomhet i Galilea.
Livets sorger og bekymringer kan kanskje drive en kristen til å stole mer på Jesus, men det som drar en disippel nærmere Jesus, er Frelserens mektige ord og kjærlige gjerninger. Denne andaktsboka viser hvor sant dette er. Med en personlig, åndelig innsikt og klar overbevisning om Jesu virkelige oppdrag følger John Braun Jesus i sporene under hans virksomhet i Galilea. Hans framstillingsmåte og perspektiv er blitt formet av hans erfaringer som menighetsprest, lærer, bokforlegger og familiefar. To generasjoner kristne har kunnet glede seg over hans forfatterskap.

Kr. 100,- (+ porto)

Bestilles fra:
FORLAGET SCRIPTURA
Solåsveien 20, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 75 40
egil.edvardsen@luthersk-kirke.no

Andaktsboka "I en tid som denne"
En samling med 100 trøsteandakter som bygger på Det gamle testamentet. Slik Gud hjalp mennesker i tidligere tider, hjelper han også i dag. Det er vårt håp at leserne må finne Guds trøst i disse andaktene.

Utgitt av Forlaget Scriptura
i samarbeid med Den lutherske bekjennelseskirkes litteraturkomité.
Kr. 95,-. SPØR ETTER DEN I BOKHANDELEN! 
Eller bestill pr. e-post her! (Tillegg for porto kr. 22,-)

DA VINCI-KODEN OG BIBELEN
av Seth Erlandsson

Bibelen og den kristne troen utsettes stadig for mer eller mindre gjennomtenkt kritikk. Etter Dan Browns "sensasjonelle" roman er forvirringen større enn på lenge når det gjelder kristendommens hovedperson Jesus Kristus. I denne klargjørende boken av dr. theol. Seth Erlandsson tilbakevises historieforfalskningen i "Da Vinci-koden" Vi får forklaringen på hvorfor Bibelen inneholder nettopp de bøkene den inneholder, samt tankevekkende kommentarer til høyaktuelle spørsmål om Bibelen og kirkens tro i dag.

Kr. 95,- (+ porto)

Her kan du lese et kapittel av boka!

Bestilles fra:
FORLAGET SCRIPTURA
Solåsveien 20, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 75 40
egil.edvardsen@luthersk-kirke.no

"Opp til Jerusalem"
Andakter for fastetiden og påsken - av John A. Braun

Vandre med Frelseren under fastetiden og påsken. Følg ham opp til Jerusalem når han utfører sitt frelsesverk for deg.
Disse 55 inspirerende andaktene knytter sammen de fire evangeliene og tar deg med på Jesu vandring når han går for å lide og til slutt vinner seier i Jerusalem.
Ti minutter om dagen, fra Askeonsdag til og med påske, eller når som helst det passer deg. Vandre med Jesus og mediter over hans kjærlighet til deg.

182 sider trådheftet. Pris kr. 175,- (inkl. porto). 
Utgitt av FORLAGET SCRIPTURA.
Bestill her! Eller spør etter den i bokhandelen!DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden