Stavanger

 

"Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene" (Apg 2,42).

PROGRAM

St Lukas evangelisk-lutherske forsamling, Stavanger

Våren 2015
(Programmet er oppdatert 23.02.2015)

JANUAR  
1. 16.00 Gudstjeneste. Egil Edvardsen
4. 11.00 Høymesse. Tor Jakob Welde.
11. Ingen gudstjeneste
18. 16.00 Gudstjeneste m/nattverd. Egil Edvardsen
25. 11.00 Familiegudstjeneste. Egil Edvardsen. Kirkekaffe
   
FEBRUAR  
1. 11.00 Høymesse. Egil Edvardsen. Bibelstudium
6. (Fredag) 19.00 Kveldsgudstjeneste. Egil Edvardsen. Andakt ved stud.theol. Benjamin Stöhr, Tyskland.
8. Ingen gudstjeneste
15. 16.00 Gudstjeneste m/nattverd. Egil Edvardsen
22. 11.00 Familiegudstjeneste. Egil Edvardsen. Kirkekaffe. Årsmøte
   
MARS  
1. 11.00 Høymesse. Tor Jakob Welde. Bibelstudium
8. 11.00 Gudstjeneste. Egil Edvardsen
15. Ingen gudstjeneste
22. 16.00 Gudstjeneste m/nattverd. Egil Edvardsen
29. (Palmesøndag) 11.00 Høymesse. Tor Jakob Welde
   
APRIL  
5. (1. påskedag) 11.00 Gudstjeneste. Egil Edvardsen
12. 11.00 Høymesse. Egil Edvardsen. Bibelstudium
19. 11.00 Familiegudstjeneste. Tor Jakob Welde. Kirkekaffe
26. 11.00 Høymesse. Egil Edvardsen. Bibelstudium
   
MAI  
3. 11.00 Gudstjeneste. Egil Edvardsen
10. 16.00 Gudstjeneste m/nattverd. Egil Edvardsen
14. (Kr. himmelfartsdag) 11.00 Gudstjeneste. Tor Jakob Welde
17. Ingen gudstjeneste
24. (1. pinsedag) 11.00 Høymesse. Egil Edvardsen. Bibelstudium
31. 16.00 Gudstjeneste. Egil Edvardsen
   
JUNI  
7. Ingen gudstjeneste
14. 11.00 Høymesse. Tor Jakob Welde. Bibelstudium
21. 11.00 Familiegudstjeneste. Egil Edvardsen. Kirkekaffe
28. 16.00 Gudstjeneste m/nattverd. Egil Edvardsen

 

Velkommen til gudstjenester og bibelstudier i Dusavikveien 83, Stavanger!
Under hver formiddagsgudstjeneste er det søndagsskole parallelt.

OBS! Det kan forekomme forandringer i programmet. Sjekk derfor programmet her på internett, ettersom det oppdateres hver gang det skjer forandringer.
Ønskes mer opplysninger, skriv en mail!DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE
Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden