Jesus Kristus - den beste ekteskapsrådgiveren

PREKEN OVER JOH 2,1-11
2. søndag etter Kristi Åpenbaringsdag

Det var bryllup i Kana i Galilea, og det var noen spesielle gjester til stede. Maria, Jesu mor, var der, sannsynligvis fordi hun var slektning til bruden eller brudgommen. Disiplene Peter, Jakob og Johannes og andre var også der. Men den mest spesielle og hjelpsomme gjesten som kom til dette bryllupet, var ingen ringere enn vår Herre Jesus Kristus.

Jesu nærvær betyr alltid noe helt spesielt. Hans nærvær gjør at alt blir annerledes. Dersom han hadde fått lov til å være med i alle ekteskap, ville det ikke ha forekommet noen skilsmisser. Det ville ikke ha vært noen oppløste hjem. Det ville ikke ha forekommet omsorgssvikt. Men som vi vet, slik er det dessverre ikke. Mens det bare for noen tiår tilbake kanskje var 1 av 10 ekteskap som gikk i oppløsning, er det i dag 1 av 2 ekteskap som ryker. Og blant dem som fortsatt er inntakt, er det mange ekteskap som befinner seg i en elendig situasjon.

En prest ville en gang undersøke dette, og han spurte 200 ektepar som tilsynelatende var lykkelige, om hvor mange av dem som hvis de hadde hatt muligheten til det ved bare trykke på en knapp, kunne tenke seg å vende tilbake til ugift tilstand. 40% av dem sa at de kunne tenke seg å trykke på knappen.

De mange ulykkelige og oppløste ekteskapene har ført til en kraftig oppblomstring av ekteskapsrådgivning, både statlig og kirkelig rådgivning. I USA, for eksempel, er ekteskapsrådgivning blitt "big business". For en kjempehøy betaling kan ektefolk kjøpe seg litt fornuftige råd til hvordan de kan forbedre ekteskapet sitt, uten garanti for at rådgivningen vil være vellykket.

Det paradoksale er at dersom en prest våger å foreslå at ektepar i stedet bør henvende seg til en rådgiver som er helt gratis og som uten sammenligning er den suverent best kvalifiserte rådgiver som fins, nemlig Jesus Kristus, blir han ledd av og sett ned på.

Likevel våger vi uten å nøle og uten noen reservasjoner påstå at Jesus Kristus er den beste ekteskapsrådgiver som fins.

JESUS KRISTUS – DEN BESTE EKTESKAPSRÅDGIVER

1. Fordi han gir de beste rådene
2. Fordi han gir konkret hjelp

1. Jesus er den beste ekteskapsrådgiveren fordi han gir de beste rådene

I dagens evangelium som handler om bryllupet i Kana og det store vinunderet som Jesus gjorde der, leser vi ingenting om at Jesus gav de nygifte noen råd. Så langt vi kan se av teksten, står det ingenting om at han holdt noen tale i bryllupet. I våre brylluper mangler det ofte ikke på talere som kommer med velmente råd til de nygifte. Og selv om teksten ikke sier noe om det, er det ikke usannsynlig at også Jesus gav de nygifte i Kana noen gode råd. Uansett vet vi av Skriften hva Jesus mente om ekteskapet.

En gang ville fariseerne utfordre ham angående hans syn på ekteskapet. De spurte: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?" Og Jesus svarte: "Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille" (Matt 19,3-6).

Som dere ser – Jesus tar utgangspunkt i det grunnleggende faktum at det fins en Skaper som er opphav til ekteskapet. Ekteskapet er hans innstiftelse. Det er ikke bare en menneskelig ordning. Ekteskapet mellom en mann og en kvinne er ikke bare en ordning som mennesker har utviklet gjennom historien. Mange har den oppfatningen i dag at ekteskapet bare er noe som mennesker har funnet på. Derfor kan vi i vår moderne tid forkaste hele ordningen. Den er totalt ubrukelig for vår moderne tid. Eller vi kan forandre ekteskapsordningen til å gjelde også andre former for samliv, som for eksempel ekteskap mellom to personer av samme kjønn, eller erstatte den med løsere samlivsformer som for eksempel samboerforhold. Ekteskapet som et livslangt forpliktende forhold mellom en mann og en kvinne er uansett passé, hevdes det.

Gud innstiftet ekteskapet da han skapte menneskene. Han skapte menneskene som to kjønn, mann og kvinne. Og Gud velsignet ekteskapet helt fra begynnelsen av ved å føre sammen de to første representantene for menneskeheten, Adam og Eva. Når det altså er Gud som har opprettet ekteskapet, bør da ikke vi mennesker vise en slik guddommelig ordning den største respekt? Har vi noen rett til å forakte det som Gud velsigner? Kan vi bare forandre på en ordning Gud har fastsatt og som Jesus selv har gjentatt og gitt sin tydelige tilslutning til?

Jesus Kristus er den beste ekteskapsrådgiveren fordi han begynner med å peke på det enkle faktum at ekteskapet har sitt opphav hos Gud. Han har innstiftet det, og han vil velsigne det.

I tillegg viser Jesu svar til fariseerne en annen viktig side ved en rett ekteskapsrådgivning. Når Jesus svarer fariseerne, begynner han ganske enkelt slik: "Har dere ikke lest…?" Hva står skrevet? Hva sier Gud i sitt Ord? I Guds ord, sier Jesus, finner dere svaret på problemet deres. Guds ord er den sikre, ufeilbare kilden til lykke. Har dere ikke forstått Guds plan med ekteskapet? Har dere ikke sett at Gud ville at det skulle være en velsignet forening mellom mann kvinne? I ekteskapet skulle mann og kvinne få rik anledning til å vise hverandre kjærlighet, ha omsorg for hverandre og hjelpe og støtte hverandre.

Guds plan med ekteskapet var at det skulle være et monogamt, heteroseksuelt forhold slik som det var i Edens hage fra begynnelsen av. Det skulle være en trygg ramme for et lykkelig familieliv. Det skulle være en sammensmelting av to liv som var så nær og inderlig at ingenting annet enn døden kunne oppløse enheten. Det er riktig at Gud etter at synden kom inn i verden, gir den uskyldige parten lov til å skille seg dersom den andre har vært utro eller ganske enkelt stikker av. Men det var for menneskenes harde hjerters skyld han gav dem lov til å skille seg av slike grunner (Matt 19,9). Dette var ikke hans opprinnelige plan. Han ville jo ikke at synden skulle ødelegge ekteskapet.

Det er ingen tvil om hvordan Jesu kloke råd til alle ektefolk blir betraktet av svært mange i vår tid. De blir sett på som gammeldags og umoderne og altfor restriktive. Ekteskapet ødelegger menneskers frihet og lykke. Men vi må ikke la oss lure av disse argumentene. Bare se på all den nød oppløste ekteskap fører med seg.

"Har dere ikke lest…?" spør Jesus. Har dere ikke lest Guds gode og vise planer for ekteskapet? Tror dere at Gud ville menneskene noe vondt da han innstiftet ekteskapet? Han ville jo ingenting annet enn godt. Han ville at ekteskapet skulle være et godt sted for både mannen og kvinnen og barna. Han ville at ekteskapet skulle være en bindende forpliktelse til å elske, tjene, støtte og verdsette hverandre i gode og onde dager, i medgang og motgang.

2. Jesus Kristus er den beste ekteskapsrådgiver, for han gir konkret hjelp

Han er den beste rådgiveren, for han gir den hjelpen som alle ektepar trenger. For uansett hva enkelte hevder, det fins ingen ekteskap på jorden som er fullkomne. De nygifte i Kana fikk ganske snart problemer. I løpet av bryllupsfesten ble det snart klart at de totalt hadde bommet på vininnkjøpet. Kanskje var det kommet flere gjester enn de hadde ventet. Å gå tom for vin var meget pinlig. Det er som om vi i våre bryllup skulle gå tom for mat. Ja, det var så pinlig at til og med Maria la merke til det. Hun gjorde Jesus oppmerksom på det. "De har ikke mer vin," sa hun til ham, noe Jesus selvfølgelig allerede visste. Og da den rette tiden var kommet, grep han inn og hjalp de fortvilte ektefolkene ut av knipen. Med sin guddommelige kraft skapte han vann om til vin, og det var vin med en slik kvalitet og en slik mengde at kjøkemesteren ble meget forundret.

Denne samme Jesus som hjalp bryllupsfolkene i Kana i Galilea den gangen ut av en pinlig situasjon, er fortsatt tilgjengelig for alle ektepar som har problemer. Han er den oppstandne og levende Frelseren som hele tiden både vil og kan hjelpe.

Han vet at noen ganger begynner problemene allerede på bryllupsdagen. Han kjenner til de økonomiske problemer mange ektefolk sliter med. Han vet at selv småsaker kan føre til harde ord og sårede følelser. Vi vil vel ikke akkurat si at mangel på vin var et så stort problem. Men til og med slike småting kan få et ekteskap til knirke. Han vet at de to som skal leve sammen for resten av livet, ikke alltid er så samkjørte. Han vet at det ikke alltid er så harmonisk mellom dem. Men hvem andre enn han som gjorde smakløst vann om til den nydeligste vin kan hjelpe ektepar ut av deres mange små og store problemer?

I en artikkel om oppløste ekteskap har en psykiater beskrevet noen av de mest vanlige årsakene til at ekteskap sprekker. Han nevner slike ting som mangel på felles interesser og dårlig kommunikasjon, uenighet om barneoppdragelse, sjalusi og mistillit, og store, plutselige forandringer i livssituasjonen hos den ene av partene som den andre parten ikke klarer å tilpasse seg. "Likevel," skriver denne dyktige psykiateren, "kan alle disse årsakene spores tilbake til en stor årsak – nemlig egoisme."

Men spørsmålet er: Hvem kan gjøre noe med denne så grunnleggende årsaken til alle menneskelig problemer – egoismen og selvopptattheten som fører med seg så mye vondt? Hvem kan gjøre noe med menneskets onde hjerte?

Den eneste som kan, er vår Herre Jesus Kristus. Dette så grunnleggende problemet hos alle mennesker, og dermed i alle ekteskap, menneskets egoistiske hjerte, har han allerede gjort noe med da han døde på korset. Da døde han for all menneskelig svakhet og egoisme. Da døde han for alle sårende ord og vonde tanker. Han gjorde opp for alle dem som sliter i ekteskapet. Ikke slik å forstå at all menneskelig egoisme forsvinner i og med at mennesker kommer til tro på Jesus. Men hos ham fins det tilgivelse for all synd. Det fins tilgivelse for alle vonde ord, for alle bitre tanker, for alle syndige gjerninger. Og dermed kan han gi den beste hjelp til alle ektepar. Han tilgir oss, og han lærer oss å tilgi hverandre.

"Jesus… var også innbudt," står det i dagens herlige evangelietekst. Jesus var også invitert! Dette utgjorde faktisk hele forskjellen mellom suksess og fiasko ved denne spesielle bryllupsfesten i Kana i Galilea. Han var ønsket, og han var velkommen.

Slike invitasjoner sier han aldri nei til. Han kom for å velsigne ekteparet med både guddommelig råd og konkret og praktisk hjelp. Hvorfor skulle da vi nøle med å invitere ham inn i våre ekteskap og ønske ham velkommen inn i våre liv, i våre hjerter og i våre hjem? Er ikke han uten sammenligning den aller beste ekteskapsrådgiveren som fins? Amen.

(Preken av pastor Egil Edvardsen.)

Tilbake til prekenarkiv  Til hovedsiden