"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid" 
(Hebr 13,8).

Nyttårspreken 2000

Han som er vår Frelser, Jesus Kristus, er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Slik taler Guds Ord til oss i dag når vi innleder et nytt år, ja, til og med et nytt tusenår. Hvilken trøst å vite! Selv om vi har begynt på et nytt år, trenger vi ikke tvile på om Jesus Kristus er den samme i år som han var i fjor. Han skal være den samme også i år. Har han vært vår Frelser i det året som er gått, skal han også være det i året som ligger foran oss. Det har vi Guds ord og løfte på, et løfte som ikke kan svikte.

Jesus Kristus er Frelseren. Og det er han alltid, hele tiden, hver dag, hvert år - "i går og i dag den samme, ja, til evig tid".

JESUS KRISTUS ER ALLTID DEN SAMME

Den samme - i en foranderlig verden
Den samme - i kirken
Den samme - i våre liv

Den samme - i en foranderlig verden

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Så godt å vite det i en verden der ingenting er uforanderlig, der alt forandrer seg hele tiden.

I verden er ingenting bestående. Der er alle ting i forandring hele tiden. Sterke diktatorer som har bygd opp omkring seg et utrolig beskyttelsesnettverk, faller til jorden som fluer. Tykke murer som er omgitt av milevis med piggtråd, brede minefelt, vakttårn på alle kanter, faller til jorden som korthus. Bare i det siste tiåret har en mengde diktaturer gått i oppløsning, ikke minst i Øst-Europa. I verden er ingenting bestående. Der er alt og alle forgjengelig og foranderlig.

Midt inn i denne forgjengelige verden og foranderlige tiden taler Guds Ord om en som aldri forandrer seg, som alltid er den samme, nemlig Jesus Kristus, vår Herre. Han har vært den samme, han er den samme og han skal være den samme i all evighet.

Hans rike går aldri under. Verdens riker stiger og synker. Det ene regimet avløser det andre. Herskere og ledere i samfunnet kommer og går. Jesus Kristus, vår Herre og Konge, er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

Den samme - i kirken

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Dette gjelder også i kirken. For det er ikke bare i verden ting forandrer seg. Også i kirken skjer det hele tiden forandringer. Styrer og komiteer skiftes ut, kirkeledere likeså. Nye arbeidsmetoder blir forsøkt. Også i vår lille kirke skjer det hele tiden forandringer. I fjor kom for eksempel pastor John Vogt fra Wisconsinsynoden til oss. Hans inntreden i vår kirke har allerede medført forandringer. Og for meg har blant annet den store forandringen skjedd i det siste at jeg ikke lenger behøver å reise til Avaldsnes ettersom forsamlingen har fått sin egen pastor.

Likevel har vi noe som er fast også i kirken og som aldri forandrer seg. Det er Jesus Kristus og hans Ord. Han er alltid den samme. Hans Ord står for evig fast. At pastorer kommer og går, at styremedlemmer skiftes ut, at menneskelige ordninger forandres, at arbeidsmetoder fornyes, er bare naturlig i en verden der alt forandrer seg. Men Jesus Kristus og hans Ord forandrer seg aldri. Det er uforanderlig. Det er uforgjengelig. Det kan aldri forgå. Om så himmel og jord forgår, forgår aldri hans ord.

Det fins nok de som har prøvd å forandre på Guds Ord. Ja, det fins utallige opp gjennom historien som har forsøkt å forandre på Ordet. Det fins til og med de som har villet forandre på Jesus, gjøre ham til en annen enn den Bibelen taler om. Men han kan ikke forandres. Verken han eller hans Ord kan vi mennesker forandre på. Han er alltid den samme, i går og i dag, ja til evig tid.

Vi mennesker kan nok forfalske Ordet. Vi kan forkynne en falsk Kristus. Som kirke kan vi gjøre mye galt med en feilaktig forkynnelse. Men Jesus Kristus står likevel fast. Om vi forkynner en falsk Kristus, er han likevel den samme. Han er upåvirket av vår framstilling av ham.

Dette er en trøst for oss som vil holde oss enfoldig til Guds Ord og ingenting annet. Om så alle berømte teologer og lærde predikanter forkynte en annen Kristus, kunne de likevel ikke rokke ved ham. Ordet om Kristus er urokkelig. Det står fast i evighet. Evangeliet om Frelseren vår kan ingen gjøre noe med. Alltid er det et trøstens budskap til dem som sørger over sine synder. Alltid er det et frelsens budskap til dem som er i nød. Alltid er det et gledens budskap til alle syndere.

Den samme - i våre liv

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Dette gjelder ikke minst for hver enkelt av oss, i våre liv. For vi forandrer oss også hele tiden. Vi forandrer oss fra år til år både fysisk og psykisk. Vi utvikler oss. Vi får nye erfaringer og ny kunnskap. Og livssituasjonen forandrer seg hele tiden. Noen av oss gifter oss og får barn. Barna vokser opp og flytter ut. Og kanskje vi også får barnebarn. Vi flytter til nye steder. Vi får nye venner, begynner på en ny skole, får en ny jobb og nye arbeidskamerater. Vi rammes av sykdom. Kroppene våre eldes og forandres. Kanskje dør en av våre nærmeste plutselig. Kort sagt: Det skjer hele tiden forandringer. Ingenting er bestående. Og til slutt kommer den siste store forandringen for oss alle. Vi må forlate dette livet.

Midt oppi all denne forandring er det en som ikke forandrer seg, Jesus Kristus, vår Frelser. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Om så den største forandring skjer i våre liv, er han likevel den samme. Selv ikke en bitte liten forandring skjer med ham. Han er hele tiden, hver eneste dag, hvert sekund, nøyaktig den samme. Ja, "om kropp og sjel forgår er Gud for evig min klippe og min del," sier salmisten (Salme 73,26). Han er som en klippe som ikke kan rokkes eller forandres.

Når vi ser på all forandringen som skjer rundt oss og med oss selv, kan vi bli ganske motløse. Ofte har vi ikke lyst at det skal skje forandringer med oss. Vi har helst lyst at alt skal være som det alltid har vært. Det er tryggest. Forandringer og omveltninger gjør oss usikre og utrygge. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, tenker vi vel ofte. Likevel forandrer verden seg omkring oss. Omgivelsene forandrer seg. Menneskene omkring oss forandrer seg. Vi selv forandrer oss. Vi kan ikke gjøre noe med det.

Slik er det ikke med han som er vår Frelser, Jesus Kristus. Vi trenger aldri bekymre oss over om han noen gang skal forandre seg. For det skal han aldri gjøre. Han skal alltid være den samme. "Til evig tid," står det. Hos Gud "er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke," sier Bibelen (Jak 1,17).

Den samme makt

Men hva betyr det egentlig at Jesus Kristus alltid er den samme? Det betyr for det første at hans makt alltid er denne samme.

Vi kan ofte kjenne oss kraftløse. Ofte føler vi oss rett og slett likegyldige til åndelige ting. Vi ser så lite åndelig liv hos oss selv. Av og til har kanskje til og med lys til å gi opp. Kirken som vi tilhører, er så liten. Motstanden mot evangeliet er så sterk. Mennesker i dag virker så lite interessert. Vi vet at det vi kan gi verden, er det beste budskap verden noen gang har hørt. Men de trekker bare på skuldrene og smiler kanskje overbærende over oss. I alle fall vil de ikke komme til en slik liten kirke som vår. Det krever for mye. Så blir vi motløse og uten kraft.

Men tenk da på dette: Jesus Kristus, han som er vår Frelser, han som har kalt oss, han er den samme. Hans makt er den samme. Og det er nettopp fordi han har en slik makt, en slik allmakt, at han har kalt deg og meg til å være hans disipler og kalt oss inn i sin kirke på jorden. "Meg er gitt all makt i himmel og på jord," sa han. "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler."

Den makten bruker han hele tiden til beste for sin kirke, til beste for deg og meg. Og han blir aldri kraftløs. Han kan aldri miste sin makt. Vi trenger aldri tvile på at han er i stand til å hjelpe oss. Vi trenger aldri lure på om han er i stand til å bevare oss gjennom livet og til slutt føre oss trygt inn i sitt himmelske rike. Hans makt er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

Den samme nåde

Men at Jesus Kristus alltid er den samme, betyr framfor alt at hans nåde alltid er den samme.

Vi mennesker kan være lunefulle. Noen dager er vi i godt humør, andre dager er vi i dårlig humør. Noen dager er vi oppmerksomme mot hverandre, villige til å tilgi og glemme. Vi viser medlidenhet, vi har mye overskudd til å hjelpe og trøste. Andre dager vil vi helst ikke forstyrres, har ikke tid, har nok med oss selv og våre egne problemer, vil ikke tilgi.

Jesus Kristus er aldri slik. Hos ham er det aldri noen forandring i humøret. Han forandrer aldri sin innstilling til oss. Hans nåde mot oss er alltid den samme. Han elsker oss like høyt hver eneste dag. Han har like stor medlidenhet med oss i dag som i går. Han er alltid like villig til å hjelpe. Og han vil alltid tilgi.

Hans nåde er slik at den alltid dekker over våre synder. Om vår synd er stor, er hans nåde likevel større. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Det betyr framfor alt at han aldri slutter å være glad i oss. Har han elsket oss i går, så vil han også elske oss i dag, ja i all evighet vil han gjøre det.

Jesus Kristus, vår Frelser, er alltid den samme. La dette være din og min trøst i en foranderlig og omskiftende verden. La dette være vårt faste håp når vi nå begynner på enda et nytt år. Amen.

(Denne prekenen ble holdt av pastor Egil Edvardsen i St Lukas ev-luth forsamling i Stavanger, Nyttårsdag 2000).DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden


Tilbake til prekenarkivet