Nådens kraft

PREKEN OVER LUK 14,25-35 

Før store kraftanstrengelser beregner vi kostnaden. Orker jeg? Klarer jeg? Er du en idrettsmann tenker du nøye gjennom og forbereder deg på best mulig måte før løpet går. Vet du med deg selv at selv etter nøye forberedelser kommer du ikke til å klare det, og du kaster inn håndkleet på forhånd. Det er flaut å måtte gi seg på oppløpssiden. Skal du investere mange penger i hus eller bil, tenker du nøye gjennom på forhånd om du kommer til å ha råd til å betale lånet. Alle beslutninger i livet, små som store krever en viss grad av planlegging og gjennomgang. Hva koster det? Kommer jeg til å orke? Kommer jeg til å ha kraften til å gjennomføre det jeg vil? Jo høyere kravene er, desto nøyere vil vi tenke gjennom kostnaden.

Vi som vil være Jesu disipler, må også tenke gjennom kostnaden. For det koster å følge etter Jesus. Det er ikke gratis. Ei heller en dans på roser. Og kravene Gud stiller til oss er skyhøye. Mye høyere enn alle andre krav vi møter på denne jorden.

Hva er Jesu krav til oss som vil følge Ham? Han ber oss hate vår far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, selv vårt eget liv. Det han mener er ikke at vi skal slutte å elske vår familie. Men han krever at vi elsker Ham høyere enn alle andre mennesker på denne jord, ja, høyere enn oss selv. Vår kjærlighet til Jesus må settes først, all annen kjærlighet i andre rekke. Kommer vår kjærlighet for familien i veien for kjærligheten til Gud, skal kjærligheten til Gud ha forrang. Vil vår familie hindre oss fra i å utføre det oppdrag som Herren har satt oss til, må vår kjærlighet til dem i første omgang dreie seg om å endre dem slik at deres vilje blir ett med Guds vilje. Vil de ikke det, må vi følge Gud uansett.

Jesus ber oss også ta opp vårt kors om vi vil følge ham. Korset dreier seg om det vi lider for evangeliets skyld, alle de problemer og motganger som kommer i vår vei pga av at vi følger Guds Ord. Disse kommer uansett for en sann Jesu disippel. De kan ikke velges bort, men er et tegnet på en sann Jesu etterfølger. Korset er ikke det samme for alle hans etterfølgere, men alle får den dose og i den form som Gud ser nødvendig for å holde oss ydmyke og nært inntil Ham.

Jesus sammenligner det å være hans disippel med det å bygge et høyt tårn. Det er stort og mektig. Og det gjelder vår tro og vårt nye liv som kristne. I sin fullendelse blir det noe storartet som verden ikke har sett maken til, men veien dit er lang.

Våre liv som disipler kan også sammenlignes med en hærfører som går ut i krig og er i mindretall fra begynnelsen. 10.000 mann mot 20.000 mann. Den troende i kamp mot Satan og hans angrep. Vi er tilsynelatende i mindretall mot en overmektig motpart. Vil det føre til seier? Eller skal vi inngå fredsavtale?

Jesus krever alt av deg. Han krever at du gir ham alt du eier, alt som står i veien for at du skal kunne tjene ham helhjertet på denne jorden. Han krever ditt hjerte, hele hjertet, intet mindre. Tror du at kommer til å klare det? Er du forberedt å betale prisen? Ser vi inn i vårt eget hjerte, vil vi snart oppdage at der er det tomt. Vår kropp er kraftløs. Jesu krav til oss er skyhøye og det er ingen av oss som har kraften som skal til. Vi kan ikke betale det det koster. Jesus krever fullkommenhet fra et tomt hjerte. Han krever perfekt lydighet fra et gjenstridig folk. Ingen mennesker med selvinnsikt vil kunne si at de har det som skal til. Men hvorfor er det slik? Hvorfor klarer vi ikke oppfylle Guds krav til oss?

Fordi vi er døde i våre synder. Synden ble en del av oss ved unnfangelsen og rir oss som en mare hver dag i dette livet. Vi gir etter for verdens fristelser til frafall. Vi gir etter for Satans lumske angrep, og vi gir etter for vår egen syndige natur. Vil Gud at vi skal lyde ham, kan du være sikker på at djevelen og vår gamle natur vil sette inn alt på at vi ikke lyder Ham. Angrepene er konstante, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Satan tar ingen pauser, han har tenkt å knekke oss, og det klarer han. Vår gamle natur har han god kontroll på. Han utsetter oss for så mange og så harde angrep at vi til slutt blir kraftløse. Våre hjerter tømmer han for all godhet. I oss selv finnes bare tomhet etter at Satan har fått herje med oss.

Så hva sier du? Har du den kraft som trengs for å være hans disippel? Ingen har den kraften i seg selv. I oss selv kan vi ikke hente fram noe som behager Gud. Det er derfor han har gitt oss nåden. Som kraftløse og motløse syndere kan vi vende oss til korset og hente av Jesu kraft. Vi er korsfestet med Kristus. Ved hans kors kan vi legge fra oss alle våre lidelser, alle våre plager, alle våre synder og alt vårt begjær. Når vi går bort fra hans kors, går vi derifra som nye mennesker. Rene og flekkfrie. Fri fra syndens konsekvenser. Rettferdiggjort for Jesu skyld. Han oppfylte Guds lov for oss. Han led for oss. Han døde for oss. Han stod opp igjen for oss. Derfor har ikke lenger loven makt over oss. Satan kan ikke lenger knekke oss. Og synden får ikke lenger regjere fritt i våre hjerter.

Vi må ta på oss Guds fulle våpenrustning i kampen mot Satan. Alt dette får vi i Guds Ord. Evangeliet i Ord og sakrament er den kraftkilden vi skal øse av for å oppfylle Guds krav. Her lærer vi at vi er frelst ved nåden alene. Vi hadde ingenting å tilby. Da gav Gud oss alt. Og han gav det gratis, fritt og for intet. Han gjorde oss til sine barn i dåpen og svøpte oss i den nåden som skal bære våre liv. Han gir oss stadig påfyll av nåden i nattverden der vi legger av alle våre synder og får påfyll av den kraft som bare Herren kan gi. Hans evige kraftkilde strømmer fritt ut fra Ordet. Der blir vi påminnet om hvordan nåden har båret troende mennesker gjennom alle tider. Abraham, Isak og Jakob ble frelst ved nåden alene. Paulus og Peter likeså. Og det samme gjelder for deg. Når disse store patriarker og apostler trengte frelse, trenger vi det også. Vi mottar det like kostnadsfritt som de gjorde det for mange tusen år siden. Nåden som de mottok, får vi også og den kommer fra den samme kraftkilden som strømmer endeløst og til evig tid.

Jesu kraftkilde går aldri tom, hans kors står alltid der. Derfor kan vi ta opp våre kors, hva enn de måtte være og følge etter Jesus. For han leder oss med sitt kors. Og da er ikke våre kors så tunge lenger. Da er vår byrde lett. Når han leder oss, trenger vi bare følge etter. Og han gir oss den kraften vi trenger for å følge ham. Han vil gi oss den kraft vi trenger for å vise rett kjærlighet, først mot Ham og så mot våre kjære. Han vil hjelpe oss å bygge våre liv som troende i en verden full av hat. Han vil gi oss kraften vi trenger for å overvinne kampen mot djevelen og hele hans hær. Jesus vil ikke at vi skal inngå fredsavtale. Han vil at vi skal ta opp kampen. Og han har gitt oss våpenet for å overvinne djevelen – sitt Ord.

Nåden er den kraftkilde som vil bære oss fra start til mål, gjennom de dypeste daler og de høyeste topper. Den er nok hele tiden. Den er ikke nok bare en liten stund, noen dager eller noen år. Den er nok hver eneste dag, hvert eneste år, hele livet gjennom. Spør bare en av de gamle troskjemper i din forsamling som snart har stridt troens gode strid og er klar for å kassere inn seierskransen. Hva tror du de vil si? Var det verdt kampen? Utvilsomt JA! Var nåden nok hele tiden? JA! Hva tjente jeg på å ta kampen? ALT!

Hold deg alltid til Ordet og sakramentene for å øse av nådens kraftkilde som aldri går tom. Den vil bære deg hele veien hjem! Og skulle du kjenne deg svak og kraftløs, rett dine øyne mot korset og husk Jesu ord til deg: «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet». Amen.

La oss be! Vi takker deg våre kjære Herre og Gud for at vi får være dine disipler. Gi du oss den kraft vi trenger for å leve det liv du krever av oss. La nådens kilde alltid strømme friskt for oss slik at vi aldri går tom for kraft. Bevar du oss ved ditt Ord og gi oss kraft slik at vi kan kjempe hele kampen og til sist få komme hjem til deg i himmelen. Det ber vi, i Jesu Kristi navn. Amen.

(Preken av Øyvind Edvardsen.)DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden


Tilbake til prekenarkivet