• Hold fast ved Ordet

  «Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt.» (Salme 12,8) Gud, lat di lære lyse reinher i di kristne kyrkje!Når falske ånder valdar mein,lat Ordet ditt oss styrkje!Lat aldri lygn få råderomog gudlaust folk få herredom,men hald oss fast i trua! Dette verset tilhører en Luthersalme. Luther...

 • Jesus vet alt

  Da sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» (Mark 4,40). Det er som oftest klokt å kjenne til hele historien før en uttaler seg om en sak. En annen gjør kanskje noe som vi ikke synes er rett, og vi er ofte litt...

 • O nåde stor!

  «… til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn» (Ef 1,6). Hva er nåde? Det kan være vanskelig å definere nåde med ord. Språket vårt blir for fattig. Nåde er noe vidunderlig og ubegripelig. Det er kjærlighet, men det er...

 • Tålmodighet i Guds rike

  «Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset» (Mark 4,28). Skuffelse er en vanlig erfaring for alle kristne. Og ofte er det slik at jo mer brennende og ivrige de kristne er i sin tjeneste for Herren og hans menighet, desto...

 • Vår kjærlighet til Gud

  Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord» (Joh 14,23-24). Mange mennesker tror ikke på en kjærlig Gud....

 • En hjelp i sorgen

  «Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg« (Rom 9,2). Helt siden synden gjorde sitt inntog i verden, har sorg, skuffelser, lidelser og bekymringer vært en del av livet. Dette faktum har menneskene innsett, og de har forsøkt mange ting for å takle sorgene og smertene....

 • En god livsforsikring

  «Til dere blir gamle er jeg den samme, til håret gråner vil jeg bære dere. Det har jeg gjort og det skal jeg gjøre, ja, jeg skal bære og berge dere.» (Jes 46,4) Mange mennesker i dag søker fortvilet etter noe som kan gi dem trygghet og som kan hjelpe...

 • Sendt ut, men ikke alltid akseptert

  Er det et sted de ikke tar imot dere og ikke vil høre på dere, så dra derfra, og rist av dere støvet under føttene til et vitnesbyrd mot dem (Mark 6,7). En av sørgeligste evner et menneske eier, er evnen til å forkaste evangeliet. Jesus forbereder sine apostler på...

 • Legg alle ting fram for Herren – både stort og smått

  «Men Herren ble fremdeles stående hos Abraham. Abraham sa … Se, jeg har våget meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske.» (1 Mos 18,22,27) «Alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid … en tid til å tie, en...

 • Som sauer uten hyrde

  Da nå Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han gav seg til å lære dem lenge og grundig (Mark 6,34). Det var store folkemengder som fulgte etter Jesus over alt. Evangelisten forteller...

 • HERRE, MINN MEG PÅ AT JEG ALDRI ER ALENE

  «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» (Hebr 13,5) Det er ensomt å dø. To ganger i livet er du virkelig alene. Selv om foreldrene dine og sykehuspersonalet var der da du ble født, kom du til verden helt alene. Når døden nærmer seg, fins det kanskje også mennesker...

 • Offer sendt mot himmelen

  Førti dager etter Jesu oppstandelse fra de døde, forlot han sine disipler for å ta plass ved Faderens høyre side. Av John C. Lawrenz Det skjedde to ganger om dagen. Røk steg opp fra den høyeste Guds hellige sted. Hver gang steg det opp fra et alter. Morgen og kveld...

 • Hjelp i nøden

  «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar, klage og skrike til deg om vold uten at du frelser?» (Hab 1,2) Det er mange av oss som har følt og sagt det slik: «Gud svarer ikke på mine bønner». Så kommer nødens dag, og vi ber....

 • Sjelens lengsel etter Gud

  «Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når kan jeg få komme og tre fram for hans åsyn? Mine tårer er blitt min mat både dag og natt. Dagen lang kommer...

 • Når våre nærmeste ikke forstår

  «Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham; for de sa: ´Han er helt fra seg´» (Mark 3,21). Det er et faktum at Jesu egen familie ikke forsto seg noe særlig på ham. De skjønte ingenting av hva hans oppgave på jorden var. I alle...

 • Kast alle dine bekymringer på Herren

  «Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere» (1 Pet 5,7). «Du trenger ikke bekymre deg!» Dette er lett å si, men mye verre å praktisere. Særlig når vi står framfor en vanskelig eller til og med umulig oppgave eller når vi står framfor en stor og...

 • Han er oppstått!

  Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden (Luk 24, 5). De var modige, disse kvinnene, som fremdeles bekjente seg til Jesus, selv etter de fryktelige opplevelsene i Jerusalem for bare et par dager siden. Tidlig om morgenen går de avsted for å balsamere sin Herres døde kropp....

 • Den gode fredagen

  Vi feirer langfredag. Mange av oss eldre minnes hvordan den dagen var da vi var barn, for da fikk vi ikke lov til å gå ut. Vi skulle ære Jesus som på denne dagen ble hengt på korset, og vi skulle tenke over at ingen plager her på jorden, kunne...

 • «Skje din vilje, ikke min»

  «Han har overgitt sin sak til Herren. Nå får han utfri og berge ham, for han har ham jo så kjær!» Ja, du dro meg fram av mors liv og la meg trygt ved hennes bryst. Fra fødselen av ble jeg overlatt til deg, fra mors liv har du vært...

 • En kristens sikkerhetsnett

  I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet»(Jer 33,16). Et byggefirma hadde fått i oppdrag å bygge en bro over en bred fjord. Arbeidsfolkene var i ferd med å sette opp stålbjelkene, og ledelsen oppdaget snart at...

 • En kristens sikkerhetsnett

  I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet» (Jer 33,16). Et byggefirma hadde fått i oppdrag å bygge en bro over en bred fjord. Arbeidsfolkene var i ferd med å sette opp stålbjelkene, og ledelsen oppdaget snart...

 • Trøsteord i krisetider

  Verden befinner seg i en alvorlig krise. Et veldig smittsomt virus sprer seg raskt fra land til land, fra folk til folk og fra person til person. De fleste eksperter er enig om at før eller siden vil antakelig et flertall av oss rammes av viruset. Det positive er at...

 • Lidelsens sunne virkning

  «En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn» (1 Pet 5,10). Det fins ingen ende på hva de vantro vil måtte lide...

 • Bare fryd og glede

  «Havet og alt som er i det, skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor.» (Salme 98,7-8) Vi kan vanskelig forestille oss et liv uten uten sorg, smerte, tårer og død. Dette er opplevelser som alle mennesker har...

 • Forundret over vantroen

  «Og han undret seg over deres vantro» (Mark 6,6). Ikke-kristne forundrer seg ofte over de tåpelige tingene vi kristne tror på. De betrakter oss som meget dumme og svake som kan tro på alt dette fornuftsstridige i Skriften. Men hva om vi vender litt på det? Er det ikke slik...

 • Bønnens velsignede privilegium

  «Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: Her er jeg!» (Jes 58,9) «Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn.» Ordene i denne kjente sangen betoner hvor viktig det er for kristne å be. Det er...

 • Gjerninger taler høyere enn ord

  Jesus drog igjen med båten over til den andre siden, og der samlet det seg en stor mengde om ham. Han holdt til ved sjøen, og da kom en av synagogeforstanderne, som hette Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for hans føtter og bønnfalt ham: «Min...

 • Det rette forhold

  «Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter og Ånden roper ’Abba, Far!’ Derfor er...

 • Hvem er han?

  «De var grepet av stor frykt og sa til hverandre: Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham» (Mark 4,41). Menneskeheten har utviklet vaksiner og medisiner som kan helbrede dødelige sykdommer, har bygd fantastiske byggverk og reist til månen. Vi har til og med utviklet våpen som er i...

 • Se i krybben!

  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Lukas 2,11) Juleforberedelsene begynner tidlig for mange. Julelys og dekorasjoner begynner nå å komme opp over alt, og rundt om i de tusen hjem gjør folk seg klare til å ta imot julebesøk. Alle ønsker...