• En kristens sikkerhetsnett

  I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet»(Jer 33,16). Et byggefirma hadde fått i oppdrag å bygge en bro over en bred fjord. Arbeidsfolkene var i ferd med å sette opp stålbjelkene, og ledelsen oppdaget snart at...

 • En kristens sikkerhetsnett

  I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet» (Jer 33,16). Et byggefirma hadde fått i oppdrag å bygge en bro over en bred fjord. Arbeidsfolkene var i ferd med å sette opp stålbjelkene, og ledelsen oppdaget snart...

 • Trøsteord i krisetider

  Verden befinner seg i en alvorlig krise. Et veldig smittsomt virus sprer seg raskt fra land til land, fra folk til folk og fra person til person. De fleste eksperter er enig om at før eller siden vil antakelig et flertall av oss rammes av viruset. Det positive er at...

 • Lidelsens sunne virkning

  «En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn» (1 Pet 5,10). Det fins ingen ende på hva de vantro vil måtte lide...

 • Bare fryd og glede

  «Havet og alt som er i det, skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor.» (Salme 98,7-8) Vi kan vanskelig forestille oss et liv uten uten sorg, smerte, tårer og død. Dette er opplevelser som alle mennesker har...

 • Forundret over vantroen

  «Og han undret seg over deres vantro» (Mark 6,6). Ikke-kristne forundrer seg ofte over de tåpelige tingene vi kristne tror på. De betrakter oss som meget dumme og svake som kan tro på alt dette fornuftsstridige i Skriften. Men hva om vi vender litt på det? Er det ikke slik...

 • Bønnens velsignede privilegium

  «Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: Her er jeg!» (Jes 58,9) «Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn.» Ordene i denne kjente sangen betoner hvor viktig det er for kristne å be. Det er...

 • Gjerninger taler høyere enn ord

  Jesus drog igjen med båten over til den andre siden, og der samlet det seg en stor mengde om ham. Han holdt til ved sjøen, og da kom en av synagogeforstanderne, som hette Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for hans føtter og bønnfalt ham: «Min...

 • Det rette forhold

  «Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter og Ånden roper ’Abba, Far!’ Derfor er...

 • Hvem er han?

  «De var grepet av stor frykt og sa til hverandre: Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham» (Mark 4,41). Menneskeheten har utviklet vaksiner og medisiner som kan helbrede dødelige sykdommer, har bygd fantastiske byggverk og reist til månen. Vi har til og med utviklet våpen som er i...

 • Se i krybben!

  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Lukas 2,11) Juleforberedelsene begynner tidlig for mange. Julelys og dekorasjoner begynner nå å komme opp over alt, og rundt om i de tusen hjem gjør folk seg klare til å ta imot julebesøk. Alle ønsker...

 • Gud frelser sitt folk fra det vonde

  Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og utstrakt arm, med store skremmende gjerninger, med tegn og under (5 Mos 26,8). Ved hjelp av veldige under fikk egypterne sin dom av Gud, og disse samme underne brukte han til å utfri folket sitt med. Da Egypt ble hjemsøkt...

 • Problem med oppfattelsen

  Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! Er ikke dette tømmermannen?» (Mark 6,2-3). Disse menneskene i synagogen i...

 • Et nytt syn på døden

  «Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem» (2 Kor 5,15). Hva er døden? De fleste definisjoner på døden betrakter den som en slutt, en slutt på livet og en slutt...

 • Den rette prioritering

  (Les Haggai 1,1-15) «Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud. Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus» (Hag 1,9b). Etter hjemkomsten fra fangenskapet i Babylon strevde hver mann i Juda for å bygge opp igjen sitt eget liv. Men i sitt strev kunne...

 • Slik bare en mor kan trøste

  Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere, ja, i Jerusalem skal dere få trøst (Jes 66,13). En tannløs liten fotballspiller smiler bredt mot oss på TV-skjermen. Han passer samtidig på å hilse hjem til mor. Gutten var nettopp uheldig og forspilte en sjanse i det store spillet,...

 • Guds Ord – kilden til glede

  «Men han har sin glede i Herrens lov og grunder på den natt og dag» (Salme 1,2). Bibelen åpenbarer to store lærer for oss. Den ene er loven og den andre evangeliet. Loven er alltid lov og evangeliet alltid evangelium. Disse to må aldri blandes sammen og heller aldri forveksles....

 • Varig fred

  «Må Herren … gi deg fred.» (4 Mos 6,26) Hvordan kan vi beskrive denne freden som Gud gir oss? Her følger en liten historie som illustrerer Guds fred ganske godt. Denne historien forteller oss om en kunstner som ble bedt om å male et bilde med «fred» som tema. Kunstneren...

 • Den rette pris

  «Gud sendte sin Sønn… for å kjøpe dem fri som stod under loven» (Gal 4,4-5). Apostelen Peter skriver: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod» (1...

 • Barn som er elsket

  «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det» (1 Joh 3,1). En søndagsskolelærer spurte en gang barna om hva de syntes var det mest fantastiske med Gud. En liten gutt svarte: «Gud vet alt om meg, og likevel er han glad...

 • Guds store plan

  «De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som fører ut til byen. Den åpnet seg av seg selv, de gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der forsvant engelen plutselig for ham. Peter kom til seg selv igjen og sa: Nå forstår jeg at Herren virkelig...

 • Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...

 • Vår gode hyrde leder oss hjem

  «Den dagen skal Herren deres Gud berge sitt folk som en saueflokk.» (Sak 9,11) Sauer er veldig hjelpeløse dyr. Ikke er de intelligente. Ikke er de i stand til å overliste fiendene sine. De er ikke utstyrt med skarpe hover så de kan avverge et eventuelt fiendtlig angrep. Heller ikke...

 • Ta deg tid til å minnes

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!» (Salme 103,1-2). For mange er livet et eneste mas. De har aldri tid til overs. Det er så mange viktige ting som krever tid og oppmerksomhet....

 • Alt avhenger av vår Far

  Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel; tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen....

 • En unik konge

  «For et barn er oss født… og hans navn skal være:… Veldig Gud» (Jes 9,6). Det er en som har sagt at de under Jesus gjorde blekner i forhold til det under Jesus er. Det vedkommende mente, var at selve inkarnasjonen – at Gud blir menneske – er det største...

 • Født for å gjøre ende på fienden

  «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv» (Hebr 2,14-15). Advents-...

 • En framtid vi ikke trenger frykte

  «Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og...

 • Under Guds beskyttelse

  «Herren velsigne deg og bevare deg.» (4. Mos 6, 24) «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta! Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Det er nok ikke så rent få barn som...

 • Styrke i svakhet

  «For når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Kor 12,10). Styrke er en ettertraktet egenskap. Alle ønsker å være sterk. Ingen ønsker å være svak. De som er sterke fysisk, har en fordel framfor dem som er svake. Verden stoler på styrken, ikke på svakheten. Nasjoner konkurrerer med...