• Herren tukter den han elsker

  «Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom.» (Klag 3,25-27) Kniv, sag og øks er redskaper som brukes til skjæring, saging og hogging....

 • En kraftkilde som aldri går tom

  Herren er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene (Hab 3,19). To menn besøkte en gang en fabrikk. Guiden viste dem rundt i de store hallene hvor maskinene arbeidet for fullt og laget mye støy. Deretter førte han dem inn i et...

 • Lev for ham til han kaller deg hjem

  Det står skrevet: «For din skyld drepes vi dagen lang.» (Rom 8,36) Hun var godt opp i årene. Hun var lenket til sengen og kunne ikke lenger bevege seg uten hjelp. Ofte følte hun seg helt ubrukelig. «Hva er vitsen med livet mitt?» tenkte hun ofte. «Hvorfor lar Gud meg...

 • Åndens gaver

  Det tjuende århundre opplevde framveksten av pinsebevegelsen og ny-pinsebevegelsen eller den karismatiske bevegelsen, som vi også kaller den. Ved første øyekast kan det se ut som at denne fornyede interesse for Den Hellige Ånd og hans gjerning må være til stor velsignelse for kirken. Vi må imidlertid huske på at...

 • MEDARBEIDERE FOR SANNHETEN

  Johannes gir oss en av de beste definisjoner på kirkefellesskap når han sier at hensikten med hans brev er at han og hans lesere skal “være medarbeidere for sannheten”, 3 Joh 8.  Denne definisjonen på kirkefellesskap er spesielt viktig fordi den viser at kirkefellesskap først og fremst er noe positivt....

 • Troen ser det fornuften ikke kan forstå

  Den lutherske tro har alltid holdt fornuften høyt som et instrument til å skaffe seg kunnskap. Troen er verken anti-intellektuell eller uintellektuell. De rasjonelle prosesser og evner som fins i mennesket, er involvert både i overføringen og mottakelsen av guddommelige sannheter. Gud virker i mennesket som i en rasjonell skapning,...

 • Far vet best

  «Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud!» (Rom 11,33) «Min far vet alt!» Som fem år gammel gutt var jeg helt overbevist om det. Far kunne fikse alt. Han gjorde alt riktig. Han kunne svare på alle spørsmålene mine. Jeg tror ikke at far ble dummere etter...

 • Uansett hvem du er

  «Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham» (Rom 10,11-12). Hvem er han Sønn av? Den som vet svaret på dette spørsmålet,...

 • Styrke i prøvelsen

  «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli...

 • TIL JERUSALEM FOR Å DØ

  Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi drar opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham...

 • Hold fast ved Ordet

  «Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt.» (Salme 12,8) Gud, lat di lære lyse reinher i di kristne kyrkje!Når falske ånder valdar mein,lat Ordet ditt oss styrkje!Lat aldri lygn få råderomog gudlaust folk få herredom,men hald oss fast i trua! Dette verset tilhører en Luthersalme. Luther...

 • Jesus vet alt

  Da sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» (Mark 4,40). Det er som oftest klokt å kjenne til hele historien før en uttaler seg om en sak. En annen gjør kanskje noe som vi ikke synes er rett, og vi er ofte litt...

 • O nåde stor!

  «… til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn» (Ef 1,6). Hva er nåde? Det kan være vanskelig å definere nåde med ord. Språket vårt blir for fattig. Nåde er noe vidunderlig og ubegripelig. Det er kjærlighet, men det er...

 • Tålmodighet i Guds rike

  «Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset» (Mark 4,28). Skuffelse er en vanlig erfaring for alle kristne. Og ofte er det slik at jo mer brennende og ivrige de kristne er i sin tjeneste for Herren og hans menighet, desto...

 • Vår kjærlighet til Gud

  Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord» (Joh 14,23-24). Mange mennesker tror ikke på en kjærlig Gud....

 • En hjelp i sorgen

  «Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg« (Rom 9,2). Helt siden synden gjorde sitt inntog i verden, har sorg, skuffelser, lidelser og bekymringer vært en del av livet. Dette faktum har menneskene innsett, og de har forsøkt mange ting for å takle sorgene og smertene....

 • En god livsforsikring

  «Til dere blir gamle er jeg den samme, til håret gråner vil jeg bære dere. Det har jeg gjort og det skal jeg gjøre, ja, jeg skal bære og berge dere.» (Jes 46,4) Mange mennesker i dag søker fortvilet etter noe som kan gi dem trygghet og som kan hjelpe...

 • Sendt ut, men ikke alltid akseptert

  Er det et sted de ikke tar imot dere og ikke vil høre på dere, så dra derfra, og rist av dere støvet under føttene til et vitnesbyrd mot dem (Mark 6,7). En av sørgeligste evner et menneske eier, er evnen til å forkaste evangeliet. Jesus forbereder sine apostler på...

 • Legg alle ting fram for Herren – både stort og smått

  «Men Herren ble fremdeles stående hos Abraham. Abraham sa … Se, jeg har våget meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske.» (1 Mos 18,22,27) «Alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid … en tid til å tie, en...

 • Som sauer uten hyrde

  Da nå Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han gav seg til å lære dem lenge og grundig (Mark 6,34). Det var store folkemengder som fulgte etter Jesus over alt. Evangelisten forteller...

 • HERRE, MINN MEG PÅ AT JEG ALDRI ER ALENE

  «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» (Hebr 13,5) Det er ensomt å dø. To ganger i livet er du virkelig alene. Selv om foreldrene dine og sykehuspersonalet var der da du ble født, kom du til verden helt alene. Når døden nærmer seg, fins det kanskje også mennesker...

 • Offer sendt mot himmelen

  Førti dager etter Jesu oppstandelse fra de døde, forlot han sine disipler for å ta plass ved Faderens høyre side. Av John C. Lawrenz Det skjedde to ganger om dagen. Røk steg opp fra den høyeste Guds hellige sted. Hver gang steg det opp fra et alter. Morgen og kveld...

 • Hjelp i nøden

  «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar, klage og skrike til deg om vold uten at du frelser?» (Hab 1,2) Det er mange av oss som har følt og sagt det slik: «Gud svarer ikke på mine bønner». Så kommer nødens dag, og vi ber....

 • Sjelens lengsel etter Gud

  «Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når kan jeg få komme og tre fram for hans åsyn? Mine tårer er blitt min mat både dag og natt. Dagen lang kommer...

 • Når våre nærmeste ikke forstår

  «Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham; for de sa: ´Han er helt fra seg´» (Mark 3,21). Det er et faktum at Jesu egen familie ikke forsto seg noe særlig på ham. De skjønte ingenting av hva hans oppgave på jorden var. I alle...

 • Kast alle dine bekymringer på Herren

  «Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere» (1 Pet 5,7). «Du trenger ikke bekymre deg!» Dette er lett å si, men mye verre å praktisere. Særlig når vi står framfor en vanskelig eller til og med umulig oppgave eller når vi står framfor en stor og...

 • Han er oppstått!

  Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden (Luk 24, 5). De var modige, disse kvinnene, som fremdeles bekjente seg til Jesus, selv etter de fryktelige opplevelsene i Jerusalem for bare et par dager siden. Tidlig om morgenen går de avsted for å balsamere sin Herres døde kropp....

 • Den gode fredagen

  Vi feirer langfredag. Mange av oss eldre minnes hvordan den dagen var da vi var barn, for da fikk vi ikke lov til å gå ut. Vi skulle ære Jesus som på denne dagen ble hengt på korset, og vi skulle tenke over at ingen plager her på jorden, kunne...

 • «Skje din vilje, ikke min»

  «Han har overgitt sin sak til Herren. Nå får han utfri og berge ham, for han har ham jo så kjær!» Ja, du dro meg fram av mors liv og la meg trygt ved hennes bryst. Fra fødselen av ble jeg overlatt til deg, fra mors liv har du vært...

 • En kristens sikkerhetsnett

  I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet»(Jer 33,16). Et byggefirma hadde fått i oppdrag å bygge en bro over en bred fjord. Arbeidsfolkene var i ferd med å sette opp stålbjelkene, og ledelsen oppdaget snart at...