Leder: Jesus, vår Herre, du er verdens lys,

Gruppe: det lys som mørket ikke kan beseire.

Bli hos oss, for det er kveld,

og dagen går mot sin slutt.

La ditt lys fortrenge alt mørke.

La det skinne i våre hjerter og liv. Amen.

 

Bønn om fred

Vår Herre og Gud, alle hellige ønsker, alt godt råd, alle rettferdige verk kommer fra deg. Gi oss den fred som verden ikke kan gi, slik at våre hjerter villig følger dine bud. Forsvar oss mot frykt for våre fiender, så vi kan leve i fred og stillhet. Dette ber vi om i tillit til Jesus Kristus, vår Frelser, og hans fortjeneste, han som lever og regjerer med deg og Den Hellige Ånd, én sann Gud, nå og i all evighet.

Amen.

 

Lesning fra Bibelen, katekismen eller en andaktsbok.

Personlige bønner og forbønner.

 

Luthers aftenbønn

Jeg takker deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du nådig har bevart meg i dag. Jeg ber deg at du må tilgi meg alle mine synder og all urett som jeg har gjort, og at du nådig må bevare meg i natt. Jeg overgir meg med kropp og sjel og alt i dine hender. Må din hellige engel være med meg, så den onde fiende ikke får noen makt over meg. Amen.

Våk over oss, Herre, himmelske Far, og bevar oss for alt ondt både til kropp og sjel. Gi oss nåde i denne natt til å hvile trygt under din beskyttelse. Og når vår siste time kommer, la oss da få sovne inn i din fred slik at vi kan våkne opp til din herlighet, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Herrens bønn.

Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn helliges. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.


 

Velsignelse

Må den evige Guds velsignelse hvile over oss, hans lys lede oss, hans nærvær beskytte oss og hans fred forene oss.

Amen.