Den Lutherske Bekjennelseskirkes tidsskrift utkommer med 4 nummer i året.
Frivillig abonnementsavgift: 150 kr. Bankgiro: 3361 16 43948

Redaksjon: T.J. Welde, Sundts veg 9A, 5221 NESTTUN. E-mail: tjwelde@luthersk-kirke.no

Ekspedisjon: Bibel og bekjennelse, Solåsveien 20, 4330 Ålgård.


Les: Bibel og bekjennelse 1-2024

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 4-2023

 

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 3-2023

 

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 2-2023

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2023

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 4-2022

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 3-2022

 

 


Bibel og bekjennelse 2-2022

• Fra redaksjonen
• De første oppstandelsesvitnene
• Evangelisering i lys av pinsedagen
• Ukraina – en europeisk slagmark
• Profeten Jona
• Fins det mer enn én vei til himmelen?
• Å bli motivert av evangeliet
• Den siste dommen
• Pastor Agron Mece kalt hjem til Herren
• Påkall Herrens navn

Les: Bibel og bekjennelse 2-2022

 


Bibel og bekjennelse 1-2022

• Redaksjonelt – Identiteten vår
• Kom, Herre Jesus, og vær vår gjest
• Bordbønnen – et maleri
• Gud gjør det mulig å begynne på nytt
• Jesu dåp og vår dåp
• Jesus ber for de troende
• Trøbbel i Wittenberg
• Profeten Obadja
• Den siste dommen
• Herre, fullfør din gode gjerning i oss!

 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2022

 


 

Bibel og bekjennelse 4-2021

• Ankomst
• Guds julepresang til verden
• Jul i Latvia
• Men Lukas tok ikke feil
• Mellom jul og faste
• Profeten Mika
• Jesus ber for de troende
• De dødes oppstandelse
• Tro er en tillit uten å se
• Glimt fra Bulgaria
• Akkurat i rett tid

LES: Bibel og bekjennelse 4-2021

 


Bibel og bekjennelse 3-2021

Vi tror på Den Hellige Ånd! 

Åndens fremste oppgave

De åndelige nådegavene

Profeten Joel

Pinse-karismatikk

Glossolalia (tungetale)

   – og likegyldighet for kristen lære?

Karismatisk lovsang og luthersk gudstjenestetradisjon

Jesus ber for disiplene

Kirkemøte på Stemnestaden, Grinde

Hva skal skje på dommens dag?

Jesus blir forundret

 

LES: Bibel og bekjennelse 3-2021

 Bibel og bekjennelse 2-2021

• Redaksjonelt: «… Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere»
• Et blivende sted
• Luther bortført til Wartburg
• Rettferdiggjørelsen og troen
• Objektiv og subjektiv rettferdiggjørelse
• Jesus ber for disiplene
• Hva skal skje på dommens dag?
• DNA-forskningen – et dødsstøt for utviklingslæren?
• Begynn med synd og nåde

LES: Bibel og bekjennelse 2-2021


Bibel og bekjennelse 1-2021

•  Velsignet fastetid
• Kampen mot mørkets makter
• Jesus ber for sine disipler
• John Moldstad (1954-2021)
• Antikrist. De siste tider – del 15
• Verdt å merke seg
• Småprofetene
• Profeten Hosea
• Luther for riksdagen i Worms
• Den Onde er dømt

KLIKK HER 


Bibel og bekjennelse 4-2020

• Blir julen ødelagt?
• Ære, fred og velbehag
• Messias skal skinne som et stort lys
• Menora – den sjuarmede lysestaken
• Gud og menneske
• Takksigelse for at Guds Sønn er blitt menneske
• Luther brenner pavens bulle
• Mine øyne har sett din frelse
• Antikrist
• Om et kristenmenneskes frihet
• I den allmektiges hender

KLIKK HER 


 

Bibel og bekjennelse 3-2020

Tema: DE SISTE TIDER

•  Antirasisme i endetiden
•  De siste tider er her
•  Verdenshistoriens siste dag
•  Sakarja om Messias og tempelet
•  Antikrist
•  C.S. Lewis og koronapandemien?
•  De sju seglene i Åpenbaringsboken
•  Trosforfølgelse i Finland
•  Å gjøre det Gud vil

KLIKK HER

 

Bibel og bekjennelse 2-2020

• Hvorfor rammes vi av lidelser?
• Frimodige vitner
• Oppdatering fra Bulgaria
• Luther, pest og korona
• Hvem er egentlig Jesus?
• Mens vi venter på Jesu gjenkomst
• Om nytten av bønn
• Spørsmål og svar
• Herre, takk for nattverden!
• Fred til tross for ufred
• Å bli bevart i troen
• Hvordan er dette håpet mulig?

Les: Bibel og bekjennelse 2-2020


Bibel og bekjennelse 1-2020

• Redaksjonelt: Hvorfor rammes vi av lidelser?
• Frimodige vitner
• Oppdatering fra Bulgaria
• Luther, pest og korona
• Hvem er egentlig Jesus?
• Mens vi venter på Jesu gjenkomst
• Om nytten av bønn
• Spørsmål og svar
• Herre, takk for nattverden!
• Fred til tross for ufred
• Å bli bevart i troen
• Hvordan er dette håpet mulig?

Les: Bibel-og-bekjennelse-1-2020.pdf


Bibel og bekjennelse nr 4-2019

• Leder: Religiøs salatblanding?
• Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
• «Jeg løfter opp til Gud min sang» Landstads salmebok 150 år
• Se i krybben!
• «Hvorfor lyver kristne foreldre til barna sine om julenissen og andre fantasifigurer?»
• Juleengelen forkynner
• Vi har en fullkommen frelser
• Guds rike
• De siste tider – Hvordan blir ventetiden?
• En frelser for alle folk

Les: Bibel og bekjennelse 4-2019


Bibel og bekjennelse nr 3-2019

Tema:

Den kjønnsnøytrale bølgen
• Guds vakre kjærlighetshistorie
• Kjærlighet til Bibelen eller tidsånden?
• Den kjønnsnøytrale bølgen
• Kjønn i Bibelen
• Kjønn i lys av biologien
• De transkjønnedes problem
• Ingen «pride» ved korsets fot
• Hva er et menneske?
• Om å underordne seg
• Kirkemøte i vakre Ryfylke
• Vi kan alle kjenne oss igjen

Les: Bibel og bekjennelse 3-2019


Innhold nr 2-2019

• Den fullkomne gleden
• Disputasen i Leipzig
• Jesus ber for alle sine
• Jesu relasjon til Faderen og Ånden
• Kan djevelen personlig friste meg og mange andre samtidig?
• Europeisk KELK-møte i Albania
• Ignatius av Antiokia
• Betingelsesløs kjærlighet

Les: Bibel og bekjennelse 2-2019


Innhold nr 1-2019

• Fra redaksjonen
• Jesu død – vårt liv
• Fra Luthers lille katekisme
• Luthersk misjon i Vietnam
• En mirakelbaby
• Hvor i Skriften står det eksakt hvor gammel jorden er?
• Kiasmer i Bibelen
• Om Forkynnerens bok
• Hvordan blir ventetiden?
• Sønnens lydighet – som vår stedfortreder

Les: Bibel og Bekjennelse 1-2019


Innhold nr 4-2018

• Julepreken
• Kollektbønn for 1. juledag
• Forbilder på Messias
• Omskjærelsen
• Misjon i Bulgaria
• Håpets visshet
• Mens vi venter på at Jesus skal komme
• Vil du treffe en konge?
• Ny pastor
• Død for alle

Les: Bibel og Bekjennelse 4-2018


 

Innhold nr 3-2018

• Redaksjonelt: Meditasjon?
• Rettferdighetens friske strømmer
• Evangelical Lutheran Synod 100 år
• George M. Orvick (1929-2018)
• Martin Luther i 1518
• Om lov og evangelium
• Kurfyrstinne Elisabeth av Brandenburg
• Guds råd og utvelgelse
• BIBLICUM 50 år
• Første Mosebok og jordens alder
• I frihetens grenseland
• Hvordan fungerer evangeliet?

Les: Bibel og bekjennelse 3-2018


Innhold nr 2-2018

•  Redaksjonelt. Abort er ingenting å feire
•  Vennen som aldri forlater oss
•  Sommersalme
•  «Jeg vet at min Gjenløser lever»
•  LUTHERS LILLE KATEKISME – Alterets sakrament
•  Er det slik at vi fysisk tygger på Jesu kropp og blod i nattverden?
•  Hva innebar det urkristne agapemåltidet?
•  Takk for livet
•  Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år
•  Kvinnen som mannens medhjelper
•  De siste tider – Tegnene på Jesu gjenkomst
•  KELK i Tsjekkia
•  Er du frelst?

Les: Bibel og bekjennelse 2-2018


 

Innhold nr 1-2018

•  Redaksjonelt. Korset er kontroversielt
•  Veien opp til Jerusalem
•  Dios es mi fortaleza (Gud er min styrke)
•  Etter Luther: To betydningsfulle teologer
•  Kristi lidelse er mitt håp
•  Om å faste
•  De siste tider – Jesus kan komme når som helst
•  LUTHERS LILLE KATEKISME – Skriftemålet
•  Det levende håp – Rom 8,18-27
•  Et nytt syn på døden

Les: Bibel og bekjennelse 1-2018


 

Innhold nr 4-2017

•  Redaksjonelt
•  Fødselen
•  Fra himlen høyt jeg kommer her
•  «Guds Son i krubba funnen»
•  Og vi så hans herlighet
•  Brev til Katharina
•  Vi vet ikke når Jesus kommer igjen
•  Livet i Ånden – Rom 8,12-17
•  Skapt i Guds bilde
•  Johann Bugenhagen – Hyrden blant reformatorene
•  Luthers lille katekisme – IV. Dåpens sakrament
•  De vise menns tro

Les: Bibel og bekjennelse 4-2017

For mobil/nettbrett: Bibel og bekjennelse 4-2017 

NB! Trykk på artiklenes overskrifter for å få lesevisning.


Innhold nr 3-2017

• Redaksjonelt: Kristne og politikk

• Ordet er noe smått og uanselig for fornuften

• Den lutherske kirkens «fødselsdag»

• Brev fra Coburg

• Kollektbønn for Reformasjonsdagen

• KELK – møte i Tyskland

• Luthers lille katekisme – III. Fadervår

• Den nåværende verden og den kommende verden

• Spørsmål og svar

• Frigjort ved Ånden fra syndens og dødens lov

• Skriften alene

• Hva er sannhet?

Les: Bibel og bekjennelse 3-2017


 

Innhold nr 2-2017

• Redaksjonelt: Tilbake til Bibelen!

• Mens vi venter på vårt salige håp

• Bryllupet i Wittenberg

• Katharina von Bora – reformasjonens

• Vann til vin

• Luthers lille katekisme – II. Troen

• Var Martin Luther en jødehater?

• Philipp Melanchthon – Luthers nære venn og

• Jesus kommer igjen

• En kristens erfaringer under loven

• Kirkemøte 2017

• Gjenfunnet sønn

Les: Bibel og bekjennelse 2-2017


Innhold nr 1-2017

• Redaksjonelt: «Jeg er bundet til Skriften»

• Kraften i Kristi oppstandelse

• Luthers teser mot avlatshandelen

• Lutherrosen

• Kristus på korset – Et kunstverk fra reformasjonen

• Luthers lille katekisme – De ti bud

• Gud gir all trøst

• Hvor vi ikke skal gå for å få vite noe om framtiden

• Jesu lignelser

• Forholdet mellom loven og synden – Rom 7,7-13

• Tidenes bytte

Les Bibel og bekjennelse 1-2017

Pdf: Bibel og bekjennelse 1-2017


 

Innhold nr 4-2016

• Hilsen fra redaksjonen

• Gud og menneske

• Gud har åpenbart noe om framtiden

• Ubesvarte spørsmål

• Salig i forfølgelsen

• Ta vare på Ordet

• De troende og loven – Rom 7,1-6

• Jesus er Gud fra evighet

• Nye glimt fra arbeidet i Peru

• Hvorfor er Jesus bedre enn nissen?

• En uforutsigbar historie

Les: Bibel og bekjennelse 4-2016


 

Innhold nr 3-2016

• Som greinen på vintreet

• Halloween, reformasjonsdagen og allehelgensdag

• Hvordan kan vi vite noe om framtiden?

• Still lemmene til tjeneste for Gud

• Arven fra fedrene

140-årsjubileum i Tyskland

Mest av alt trenger vi tro

Last ned pdf: Bibel og bekjennelse 3-2016


Bibel og bekjennelse 2-2016 (forside)

Innhold nr 2-2016

• Bortkomne sønner

• Kan vi akseptere både Første Mosebok og evolusjonslæren?

• Forent med Kristus i dåpen – Rom 6,1-12

• Åndens enhet

• KELK-konferanse i Finland

• Lutherske kirker i verden i dag

• Albrecht Dürer

• Menneskesønnen

Last ned pdf: Bibel og bekjennelse 2-2016

Les på web: Bibel og bekjennelse 2-2016


Bibel og bekjennelse 1-2016 (Forside)

Innhold nr 1-2016

• Tvileren

• 1 Mosebok 1-3

• Jesus som tjener

• Parallellen Adam-Kristus – Rom 5,12-21

• Oppstandelse – eller reinkarnasjon?

Les på web:  Bibel og bekjennelse 1-2016

Last ned pdf: Bibel og bekjennelse 1-2016


Bibel og bekjennelse 4-2015 (forside)

Innhold nr 4-2015

• Josefs jul

• Veirydderen døperen Johannes

• Et barn er oss født

• Barnet i krybben

• Jesu navn

• De vise menn

• Rettferdiggjørelsens rike følger

• Jesajas sønner og jomfruens sønn

• Guds ti bud

• Josef – Frelserens ­fosterfar og vårt forbilde

Les som pdf: Bibel og bekjennelse 4-2015.pdf

Les på web-side:  Bibel og bekjennelse 4-2015


Bibel og bekjennelse 3-2015 (forside)

Innhold nr 3-2015

• «Døden rammet alle mennesker»

• Når Gud anklages for det onde i verden

• Det største bud – den største kjærlighet

• Nåde – fra begynnelse til ende (4)

• Abrahams tro og hva den virket – Rom 4,18-25

• Arvesynden

• Loven og det moderne syndsbegrepet

• Alt til det gode for oss

• Brødet som gir åndelig liv

Les: Bibel og bekjennelse 3-2015 (web)

Les på web-side:  Bibel og bekjennelse 3-2015


Bibel og bekjennelse 2-2015 (forside)

Innhold nr 2-2015

• Han gir den trette kraft

• Kan bare voksne bli døpt?

• KELKs Europakonferanse i Sverige

• Hva er KELK?

• Afrikansk KELK-møte i Malawi

• Urtilstanden og syndefallet

• Troens rettferdighet

• Det lutherske bekjennelsesbrevet

Les: Bibel og bekjennelse 2-2015 (web)

Les på web-side:  Bibel og bekjennelse 2-2015


Bibel og bekjennelse 1-2015 (forside)

Innhold nr 1-2015

• Til minne om Alvar Svenson

• Den gode hyrdens stemme
– ikke en stemme blant mange

• Nåde – fra begynnelse til ende

• Troens rettferdighet

• Romerbrevet – kapittel 4

• Gud og det onde

• Et liv i kjærlighet

• Befridd fra denne verdens lidelse

Les: Bibel og bekjennelse 1-2015 (web)

Les på web-side:  Bibel og bekjennelse 1-2015


Bibel og bekjennelse 4-2014 (forside)

Innhold nr 4-2014

• Guds frelse er her

• Hvor skal Messias bli født og hvem er han?

• Å dømme eller ikke dømme?

• Guds oppholdelse

• Rettferdiggjørelsens grunn

• Martyrenes vitnesbyrd

• Fra misjonen i Peru

• Lillebrors julepresang

• Guds kjærlighet gjenspeiles i hans gave

Les: Bibel og bekjennelse 4-2014


Bibel og bekjennelse 3-2014 (forside)

Innhold nr 3-2014

• Å arve evig liv

• Den universelle rettferdiggjørelsen

• Gjenfødelsen

• Jeg tror på en hellig, alminnelig kirke…

• Nåde – fra begynnelse til ende

• Frelse ved tro alene? Eller frelse ved tro + gjerninger?

• Jubileumskonferanse i Sverige

• Satt på prøve

• Ydmykhet er ikke svakhet

Les: Bibel og bekjennelse 3-2014


Bibel og bekjennelse 2-2014

Innhold nr 2-2014

• Du er invitert til fest!

• Apostlene Peter og Paulus

• Nåde – fra begynnelse til ende

• Argument mot utviklingslæren

• Lovens hensikt

• Hvem får være med?

• Hilsen fra kristne i Peru

• Vi hører ikke natten til

Les: Bibel og bekjennelse 2-2014


 

Bibel og bekjennelse 1-2014 (forside)

 

Innhold nr 1-2014

• Jesus er din Frelser

• Disiplene holder Jesus med selskap

• Galileisk rabbi korsfestet!

• … sto opp fra de døde tredje dag…

• Fra mørke til lys, fra sorg til glede

• Den naturlige skapelsestroen

• Alle menneskers mangel på rettferdighet

• LBK 40 år

• Vår kjærlige Far

Les (PDF): Bibel og bekjennelse 1-2014

Les (Flip PDF): Bibel og Bekjennelse 1-2014