Leder: Gud, vår Far, hver dag er en nådegave fra deg.

Gruppe: Din barmhjertighet er ny hver morgen.

Led våre steg med ditt ords lys.

Beskytt oss mot farer, og bevar oss for alt ondt.

Din kjærlighet er bedre enn livet.

Fyll våre hjerter med glede, og legg lovsang på våre lepper.

Halleluja!

 

Bønn om nåde

Kjære Herre, vår himmelske Far, vår evige og allmektige Gud. Takk for at du har bevart oss like fram til denne nye dag. Beskytt oss med din veldige makt og hjelp oss så vi i dag ikke faller i synd eller rammes av noe farlig. Led oss i alle ting å gjøre det som er rett i dine øyne, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre.

Amen.

 

Lesning fra Bibelen, katekismen eller en andaktsbok.

 

Luthers morgenbønn

Jeg takker deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du har bevart meg fra all skade og fare i natt. Jeg ber deg at du også vil bevare meg fra synd og alt ondt i dag så alt jeg gjør og hele mitt liv må være til glede for deg. Jeg overgir meg med legeme og sjel og alt i dine hender. Må din hellige engel være med meg så den onde fiende ikke får noen makt over meg. Amen.

 

Herrens bønn

Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn helliges. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

 

Velsignelse

Må Jesu Kristi kjærlighet føre oss nærmere ham. Må Herren Jesu Kristi makt gi oss kraft til å gjøre hans vilje. Må vårt liv fylles av Herren Jesu fred.

Amen.