• Hvordan kan mennesker omvende seg?

  Spørsmål og svar ved korsets fot  Bibelen forteller at døperen Johannes og Jesus sa: ”Vend om!” til mennesker (Matt 3,1-2; 4,17). Hva kan disse befalingene bety hvis mennesker av naturen er åndelig døde og ute av stand til å omvende seg? Du skal ha ros for at du leser Bibelen...

 • ”O sorg og nød! Vår Gud er død!”

  Spørsmål: Jesus er både Gud og menneske. Et menneske kan dø; Gud kan ikke dø. Da Jesus døde på korset, døde mennesket Jesus, men hva skjedde med den delen av Jesus som er Gud? ”O sorg og nød! Vår Gud er død!” Slik heter det i en gammel pasjonssalme. Ordene...

 • Hvordan kan vi argumentere for et kreasjonistisk verdensbilde?

  Spørsmål og svar ved korsets fot I tillegg til spørsmålet ditt nevnte du at det denne måne­den (februar 2009) er 200 år siden Charles Darwins fødsel og du antok at evolusjonstilhengere trolig vil bruke jubileet som et påskudd for å fremme sitt ver­densbilde. Så spurte du om vi planlegger å...

 • Fins det noe liv etter døden?

  Hvordan kan jeg være sikker på at det fins et liv etter døden? Det er en minoritet som har den oppfatningen at det ikke fins noe liv etter døden. De aller fleste tror at dette livet ikke kan være alt. Men hvordan livet etter døden ser ut, er det mange...

 • Skapt i Guds bilde

  Det står i skapelsesberetningen at menneskene ble skapt «i Guds bilde». Mistet menneskene Guds bilde i og med syndefallet? Eller er hvert menneske, troende eller vantro, fortsatt i Guds bilde? Luthers definisjon er nok den beste: «Guds bilde» betyr at «menneskene ikke bare ligner på Gud på den måten at...

 • Jesu lignelser

  Vil ikke Jesus at alle mennesker skal vende om og bli troende? Han sier jo i Markus 4,12: «for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.» Før vi ser på dette bibelstedet i sammenhengen...

 • Å dømme eller ikke dømme?

  Andre mennesker, inkludert medkristne, protesterer når jeg påpeker synd. De forteller meg at jeg ikke burde dømme dem. Hva er rett? Du snakker for mange kristne når du beskriver disse erfaringene dine. Du er bekymret for synd i livet til noen som står deg nær, og av omsorg og kjærlighet...

 • Samboerskap

  Spørsmål: Er det ok for en person som tilhører vårt kirkefellesskap å bo sammen med sin kjæreste? Jeg har hørt at det kan finnes ”visse omstendigheter” da det er tillatt.   Svar: Når du skriver ”bo sammen med” antar jeg at du mener at paret lever sammen seksuelt utenfor ekteskapet....

 • Kan Bibelen tolkes på flere måter?

  ”Det er bare et tolkningsspørsmål.” Er dette årsaken til at det fins så mange forskjellige lærer og kirkesamfunn? Mange trekker konklusjonen at det må finnes forskjellige måter å tolke Bibelen på ettersom det fins så mange forskjellige kirkesamfunn. De fleste kirker sier jo at Bibelen er Guds ord. Da må...

 • Er det mulig å komme tilbake fra himmelen?

  Jeg har både hørt av venner og lest i bøker om mennesker som har dødt og kommet til himmelen og deretter kommet tilbake igjen. De har vært erklært døde i noen minutter eller mer, opp til 90 minutter. Jeg tror ikke på det. Men hvordan skal jeg svare mine venner...

 • Frelse ved tro alene? Eller frelse ved tro + gjerninger?

  Lutheranerne lærer at tro = frelse, og at frelsen fører med seg gode gjerninger. Katolikkene lærer at tro + gjerninger = frelse. I begge tilfeller har du tro, gode gjerninger og frelse. Hvorfor er forskjellen så viktig? Ditt spørsmål om hva frelsen er, er blitt stilt til alle tider. Men...

 • Hvordan passer belønning sammen med nåden alene?

  Spørsmål: Bibelen taler tydelig om troende mennesker som på den ytterste dagen «belønnes» for ting de har gjort. Hvordan henger dette sammen med læren om «av nåde ved troen alene»?   Du stiller et veldig godt spørsmål som kloke og observante bibellesere har stilt i generasjoner. Det finnes mange bibelsteder...

 • Tilgivelse

  Spørsmål: I Matteusevangeliet sier Jesus: «Dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt» (6,14-15). Hvordan skal vi forklare dette for et menneske som...

 • Fins det ikke allerede for mange kirker?

  Lider ikke kristenheten av all splittelse og uenighet og er ikke dette en troshindring for mange ikke-kristne? Burde ikke vi kristne heller holde sammen og betone det vi har felles framfor det som skiller oss? Slik tenker mange ærlige kristne. Men vi må ikke glemme at han som er kirkens...