-

Fins det ikke allerede for mange kirker?

Lider ikke kristenheten av all splittelse og uenighet og er ikke dette en troshindring for mange ikke-kristne? Burde ikke vi kristne heller holde sammen og betone det vi har felles framfor det som skiller oss? Slik tenker mange ærlige kristne. Men vi må ikke glemme at han som er kirkens Herre, Jesus Kristus, selv har satt en standard for sine etterfølgere: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Joh 8,31). Han advarer alvorlig mot slike som forfalsker hans lære: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver» (Matt 7,15). I vår tid er det ikke mange som bryr seg om disse ordene av Jesus. Guds ord blir forvrengt og den kristne læren blir tilpasset tidsånden.

For den som vil vite mer: Luthersk bekjennelseskirke