-

40-årsjubileum

Glade 40-årsjubilanter med gjester. Foto: Jeffrey Hendrix

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år

1978. Etter veiledning og undervisning av dr. Siegbert Becker, USA og dr. Seth Erlandsson, Sverige, ble en gruppe som tidligere hadde tilhørt Norsk Luthersk Lekmannsmisjon overbevist av Guds ord om at utmelding av Den norske kirke var det rette å gjøre. For ved å fortsette å stå som medlemmer ville man bli medskyldige i ubibelsk lære og praksis som hadde fått stadig større plass innenfor folkekirken. Den 6. juni ble så Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes konstituert. Fra starten av hadde den 41 medlemmer, av disse var 24 nattverdberettigede. Ole Brandal ble kalt til forsamlingens første pastor, og de begynte å holde ukentlige gudstjenester og bibelstudier hjemme i Brandals hus. Senere holdt man til i ulike lokaler, fram til 1999, da forsamlingen kjøpte den nåværende kirkebygningen i Visnesveien 75 på Avaldsnes.

2018. Søndag 3. juni ble 40-årsjubileet feiret, med spesielt besøk fra vår amerikanske søsterkirke Evangelical Lutheran Synod (ELS), en turgruppe på rundreise i «gamlelandet». Pastor Tor Jakob Welde ledet gudstjenesten og holdt en preken om «Den rike mann og Lasarus». Gjestene fra ELS bidro med vakker firstemt korsang, «Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte» på både norsk og engelsk. Pastor Egil Edvardsen holdt et foredrag, «Får jeg lov å være sikker på min frelse?» og det ble spist marsipankake og andre godsaker. En dag fylt av glede og takknemlighet over Herrens store nåde og godhet mot oss gjennom alle disse årene.

 

Hør jubileumsforedraget ved pastor Egil Edvardsen: