Gud elsker en glad giver

Les 2 Kor 9,6-14 

Dette er noe som hender i alle barns liv – og i alle foreldres liv. På skolen lager Maria med sine egne hender et lite spesielt kort eller bilde til mor. Hun klipper, hun tegner, hun farger og hun limer. Hele tiden har hun et smil i hjertet sitt når hun tenker på den dagen da hun skal ta med seg kunstverket hjem og gi det til mor.

Til slutt kommer den store dagen. Døren fyker opp og inn kommer Maria springende med et stort smil om munnen. ”Jeg har noe til deg, mamma. Åpne det med en gang!” Før hun åpner konvolut­ten, vet mor at det bare er enda et av Marias mange kunstverk. Men det er ikke bare et kort. Det er en liten del av Marias hjerte, en del av hennes kjærlighet, en del av hennes smil, og alt dette sier mye bedre enn ord: ”Jeg er glad i deg, mamma.” Kortet er flekkete, og bokstavene ujevne, men mor blir kjempeglad. Det er kjærlighe­ten, ikke den kunstneriske kvalite­ten som gjør gaven spesiell. Mor kan ha hatt en dårlig dag, men nå er det smil i ansiktet hennes og glede i hjertet.

Det fins en som gleder seg enda mer over å gi enn lille Maria. Ja, faktum er at ingen gleder seg over å gi mer enn ham. Jeg snakker om Gud. Selv da han ga sin egen Sønn, var det ikke noe han gjorde motvil­lig fordi han måtte. Det fins ingen­ting Gud må gjøre. Gud kan gjøre som han selv ønsker. Men det behager ham å gjøre noe og gi noe så det skal komme andre til nytte. Det er det vi kaller kjærlighet. Hver dag tilgir Gud oss i sin kjær­lighet, og han velsigner og be­skytter oss. Ingen er en gladere giver, en mer villig giver, en mer sjenerøs giver enn Gud. Og dermed gir Gud oss et eksempel og en moti­vasjon for vår egen giver­tjeneste.

På den tiden da Paulus skrev sine brev til korinterne hadde en fryktelig hungersnød rammet Jerusalem og Judea. Hun­gersnøden hadde allerede vart i tre år. Det var stor mangel på mat, og maten var veldig dyr. Brødre og søstre i Kristus led stor nød.

Paulus la denne nøden fram for kirkene i Galatia, Asia og Hellas. Kjærligheten til Frelseren som den Hellige Ånd hadde plantet i hjer­tene deres, beveget disse kristne til å samle inn en frivillig gave til de hellige i Israel. Paulus’ plan var å komme til Korint snart for å ta med seg gaven og bringe den til Jerusalem.

 

Les videre

Kom, for alt er ferdig!

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen.

Hør preken

 

Den rike mannen og Lasarus

Preken av pastor T. J. Welde fra St. Lukas ev-luth forsamling i Stavanger.

Hør preken

 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2024

 

Tidligere innlegg:

Klikk her