Vi er Guds egne

”For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv” (1 Tess 4,7).

Flertallet av de kristne i Tessalonika kom til tro sent i livet. ”Dere vendte om til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud” (1 Tess 1,9).

De fleste av oss kan sannsynligvis ikke huske da vi ble kalt til tro. Det var da vi kanskje bare var noen dager eller uker gamle. Gud, Den Hellige Ånd kom inn i hjertene våre ved en håndfull vann som var forent med Guds ord. I dåpen gjorde Gud oss til sin eiendom.

Noen kristne kan ha et levende minne av da Den Hellige Ånd gjennom Guds ord gav dem troen i hjertet. I det øyeblikk gjorde Gud dem til sin eiendom.

Når det gjelder frelsen, har det liten betydning når vi fikk kallet til tro. Det som betyr noe, er at vi fikk evangeliets kall som skapte tro i oss alle. Vi ble Guds barn og arvinger til løftet. Hensikten med Kristi forsoningsverk sammenfatter Martin Luther med velvalgte ord: ”Alt dette har han gjort for at jeg skal være hans egen.”

Paulus minner oss i bibelverset i 1 Tess 4,7 på at kallet har enda en hensikt – ”et hellig liv”. Luther sammenfatter denne andre hensikten slik: ”Alt dette har han gjort for at jeg skal… leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet.”

Har du som Guds barn levd ”et hellig liv” i Kristi rike? Eller har du forspilt de anledningene du har fått? Viser du alltid for alle at du tilhører Gud? Blir dine tanker, ord og gjerninger styrt av Kristus? Eller har du latt din syndige natur ta over styringen? Når vi ser Guds hellige lov, må vi bare trekke den konklusjonen av vi ikke er hellige.

Kristus har kalt oss til å leve i hellighet. Det har vi ikke gjort, og det kan vi ikke gjøre. Men Jesus gjorde det. Alle Guds krav til oss som vi ikke har klart å oppfylle, har Jesus oppfylt. Ingenting av det vi har gjort imot Guds bud, har Jesus gjort. Fordi vi er Guds egne gjennom troen, ser Gud oss gjennom Kristus. Gud ser ikke våre synder. Han ser Kristi rettferdighet. I Guds øyne – og det er de eneste øyne som til slutt teller – lever vi i hellighet.

I dette ligger vår kraft til et hellig liv. Fordi Gud har tilregnet oss Kristi rettferdighet og tilregnet Kristus våre synder, er vi hans egne. Og fordi vi er hans egne, forsøker vi å ære ham i våre liv her på jorden, likesom vi skal ære ham i all evighet.

Kom, sannhets Ånd, og vitne giv at Jesus Kristus er vårt liv, så vi av intet annet vet enn ham vår sjel til salighet! Amen.

 

Ånden er læreren vår

 

Pinsepreken av pastor T.J. Welde

Hør preken

 

Den Hellige Ånd og Jesus

Preken på 6. søndag etter påske av pastor Egil Edvardsen

Hør preken

 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2024

 

Les tidligere innlegg her:

Klikk her