Se fram til å møte Jesus

«Johannes gav også mange andre formaninger til folket, og forkynte evangeliet for dem» (Luk 3,18).

Tanken på å møte Jesus fyller mange mennesker med skrekk. De frykter for hvordan han vil dømme dem. De forsøker å skyve bort disse ubehagelige tankene og fortrenger tanken på en oppgjørsdag. Dermed forbereder de seg ikke på Jesu gjenkomst.

Men Gud ønsker ikke å skremme oss når han formaner oss til å være forberedt på Jesu komme. Det gjorde heller ikke døperen Johannes. Bibelen sier at han forkynte evangeliet for dem, og evangeliet betyr «det glade budskapet». Johannes var forløperen som skulle forberede folket på Jesu komme. Og han ville ikke at mennesker skulle måtte grue seg til dette. Han fortalte dem at Jesus skulle komme for å ta bort deres synder. Han lovet dem at Jesus skulle leve et fullkomment liv for å dekke over alle deres synder. Han forkynte at Jesus skulle lide straffen for dem ved å dø i deres sted. Han forkynte det glade budskapet om at Jesus skulle komme for åpne døren til himmelen og den evige saligheten.

Gud vil at også vi skal se fram til Jesu andre komme. Vi behøver ikke frykte for den siste dagen da vi skal stå framfor ham. Hans fullkomne liv dekker over alle våre ufullkommenheter og synder. Hans død på korset tok bort hele den straffen vi fortjente. Hans blod dekker så fullkomment over våre synder at de ikke en gang skal bli nevnt på dommens dag. Vi behøver ikke vente i uvisshet på hva Jesus skal si til oss når han kommer tilbake. Han skal si: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll ble lagt» (Matt 25,34). Han vil ønske oss velkommen inn i vårt evige hjem der han har gjort alt i stand for oss, og vi skal få nyte en evig glede. Når Jesus taler om den ytterste dagen, sier han ikke at vi må slå våre øyne ned i skamfullhet over våre synder og falle til jorden i redsel for dommen. Nei, han sier: «Når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær» (Luk 21,28).

Dette tror vi. Og vi vil at andre mennesker skal få den samme trøst som vi har i Kristus, og det samme håp om evig liv hos ham. Så derfor vil vi dette året ikke bare hilse hverandre med et intetsigende «God Jul». Likesom døperen Johannes vil vi forkynne evangeliet for dem. Vi vil fortelle dem det vi vet om barnet som ble født. For vi vil at også andre skal få se fram imot Jesu komme med glede.

Kjære Herre Jesus, trøst meg alltid med det glade budskapet om din nåde og tilgivelse, slik at jeg kan se fram imot å få møte deg. Hjelp meg også å fortelle dette til andre. Amen.