Kristendommen – gledens religion

Kristendommen er i bunn og grunn en gledens religion. Av alle gledelige ting i livet fins det ingen større og mer inspirerende glede enn gleden over å vite at vi har fred med Gud, at vår synder er tilgitt, at Gud er vår kjærlige Far og at vi kan være sikker på at himmelen er vårt evige hjem.

Mange mennesker har den oppfatningen at kristendommen er en kjedelig religion som bare er opptatt av synden og hele tiden fokuserer på bud og forbud som tar all glede bort fra livet. Ingenting kan være fjernere fra sannheten. Dette er en grov forvrengning av kristendommen. De kristne er ikke dystre mennesker som vandrer gjennom livet med et trist uttrykk i ansiktet. Jesu liv er et talende eksempel på det motsatte. Vi hører aldri Jesu fiender kritisere ham for å være for streng eller alvorlig. I stedet kritiserte fariseerne ham for ikke å være streng og bestemt nok til å være en rett profet.

Men Jesus ville ikke be om unnskyldning for det, for han hadde kommet for å forkynne gleden. Den natten da han ble født, forkynte engelen: ”Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket.” Og en hel hær av engler gav uttrykk for sin glede da de sang: ”Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!”

Uansett hvor Jesus vandret her på jorden, etterlot han seg spor av glede. Han kom med glede til de sørgende, oppmuntring til de deprimerte, lykke til dem som ikke visste om noe annet enn sorg. Uansett hvor han gikk, etterlot han seg legemer som var blitt helbredet fra sykdommer og sjeler som var blitt helbredet fra syndens herjinger. Der han kom, fikk de blinde synet igjen, de døve kunne høre, de lamme gå og de døde fikk liv igjen. Jesus kom til jorden for å gi glede til sørgende hjerter og tørke de sørgendes tårer. Han kommer til oss av samme grunn. Når vi nå vandrer sammen med ham, lærer han oss å synge av glede.

Les videre

Vi skal få se Jesu herlighet

Preken på Kristi forklarelsesdag
av pastor T. J. Welde

Hør preken

 

Kristus tar imot syndere

Preken av pastor T.J. Welde

Hør preken