Glede over alle gleder

“Disiplene ble glade da de så Herren” (Joh 20,20).
Alle mennesker ønsker å oppleve lykke i livet. Vi vil ha lykkelige liv, lykkelige familier, lykkelige ekteskap. For mange er lykke det samme som materiell velstand og tilfredsstillelse. Har man suksess i arbeidslivet, er man lykkelig.
Ordet “glede” har en litt annen betydning. Her taler vi om en mer intens følelse. Vi kristne liker å snakke om glede når vi tenker på åndelige ting. Vi tenker på den intense gleden vi føler i hjertet når vi erfarer den ubegripelige nåde Gud viser oss for Kristi skyld. Til og med korset, som egentlig var et torturredskap, kan fylle oss med glede, for vi tenker på ham som døde på korset for våre synder. Den ufortjente kjærligheten Gud viser oss i sin Sønn gir oss en dyp glede.
Da den oppstandne Jesus viste seg for de redde disiplene om kvelden den første påskedag, fikk disiplene erfare denne dype gleden. Da de så at det var Jesus som stod midt iblant dem, ble de meget glade.
De visste at Jesus hadde dødt på korset. Hans død hadde for en stund fratatt dem alt håp. De trodde alt var over. Alle hans løfter var falt i grus. Løftene om syndenes forlatelse og fred med Gud betydde ingenting om Frelseren deres lå i graven. Derfor var det frykt og fortvilelse, sorg og tomhet som preget dem denne første påskedagen.
Men alt forandret seg da de fikk se ham levende igjen. Da den oppstandne Jesus stod midt iblant dem, fikk løftene mening. De forstod at Jesus virkelig var den han hadde gitt seg ut for å være. Og de skjønte at han hadde gjort det han hadde sagt han skulle gjøre. Hans død på korset var ikke et nederlag. Det var i stedet selve kjernen i Guds store plan med å frelse verden. Da den oppstandne Herren stod der midt iblant dem, visste de at alle hans løfter var sanne og urokkelige. Gud var virkelig glad i dem. Gud tilgav dem alt. Løftene om evig liv stod fast. Derfor ble de så glade da de så Herren.
Vi blir også glade når vi hører påskens budskap om den levende Frelseren. Alle Frelserens løfter er sanne. Gud elsker oss virkelig. Gud tilgir oss alle våre synder. Vi har evig liv. Dette er gleden som påsken bringer, en glede over alle gleder.
Kjære Frelser, fyll våre hjerter med gleden over din oppstandelse. Amen.

Martin Chemnitz

«Hvis ikke den andre Martin hadde kommet, ville ikke den første Martin ha blitt stående.»

Dette «ordtaket», formulert av romersk-katolske teologer, er litt av et kompliment til teologen Martin Chemnitz og hans iherdige arbeid med å forsvare arven etter Martin Luther, den evangeliske og bibelske lære.

Martin Chemnitz ble født den 9. november, 1522, i byen Treuenbrietzen i Brandenburg. Da han var elleve år gammel, døde faren hans, en kjøpmann, og dette førte til økonomiske problemer for familien. Martin fikk likevel fortsette sin skolegang, blant annet i Wittenberg, der han studerte under Philipp Melanchthon og også fikk høre Luther preke i kirken.

Les mer


Andre prekener som kan anbefales i denne krisetiden

Klikk her


Gratis eBøker

KLIKK HER


Les Bibel og bekjennelse