Den Lutherske Forsamling, Avaldsnes

Formann:
Birger Kvilhaugsvik, Kvalavågvn. 175, 4262 Avaldsnes.
Tlf 52 84 26 86. Mobil 990 46 981. E-mail: bk-kvilh@online.no

Pastorer:
Tor Jakob Welde, Sundts veg 9A, 5221 Nesttun. Mobil 480 36 895.
E-mail: tjwelde@luthersk-kirke.no

Egil Edvardsen, Solåsveien 20, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 75 40. Mobil: 990 39 856.
E-mail: egil@luthersk-kirke.no

Prekenplass:
Kirken i Visnesveien 75, Avaldsnes.
Det holdes også gudstjenester i Bergen: Sundts veg 9A, Nesttun, mobiltlf 480 36 895

 

St Lukas ev-luth forsamling, Stavanger

Formann:
Terje Todnem, Dusavikstien 2A, 4029 Stavanger.
Tlf 51 54 30 87. Mobil 918 89 223. E-mail: terje@solborg.fhs.no

Pastorer:
Egil Edvardsen, Solåsveien 20, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 75 40. Mobil: 990 39 856.
E-mail: egil@luthersk-kirke.no

Tor Jakob Welde, Sundts veg 9A, 5221 Nesttun. Mobil 480 36 895.
E-mail: tjwelde@luthersk-kirke.no

Prekenplasser:
St Lukas kirke, Dusavikveien 83, Stavanger. Tlf. 990 39 856.

Esbjerg, Danmark – kontaktperson: Marianne Mortensen, tlf. +45-75134953.
E-mail: marianne.lodahl@gmail.com


St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto nr.: 3230.23.75983