Høymesse kirkemøte2015

Kirkemøte – Utsyn Ungdomssenter

Finnøy, 17-19. juli 2015

 


 Seth Erlandsson
Bibeltime ved Seth Erlandsson:

Lov og evangelium hos Jesaja

Last ned: Lov og evangelium hos Jesaja


 

Tor Jakob

Bibeltime ved Tor Jakob Welde:

Lov og evangelium i Det nye testamente

Last ned: Lov og evangelium i Det nye testamentet


 

Øyvind

Kveldsandakt ved Øyvind Edvardsen

Last ned: Kveldsandakt 


 

 

David

Morgenandakt ved David Edvardsen

Last ned: Morgenandakt


 

Ingvar A

 

Bibeltime ved Ingvar Adriansson:

Lov og evangelium hos Luther

Last ned: Lov og evangelium hos Luther


 

Seth Erlandsson Utsyn 2015

 

Bibeltime ved Seth Erlandsson:

Herrens lidende tjener – Jesaja 53

Last ned: Jesaja 53


 

 

Egil

Kveldsandakt ved Egil Edvardsen

Last ned: Kveldsandakt


 

Ingvar Adriansson

Preken av Ingvar Adriansson

Last ned: Preken Kirkemøte 2015

 

 

Foto: © Kjell Petter Bakken