Kirkemøte 2017 på Stemnestaden, Grinde 28-30 juli

Foredrag ved dr. theol. Seth Erlandsson: Vår lutherske arv – Skriften alene

 

 

Foredrag ved pastorpraktikant David Edvardsen: Vår lutherske arv – Troen alene

 

 

Kveldsgudstjeneste – preken av pastor Egil Edvardsen

 

 

Morgenandakt ved stud. theol. Bjarte Edvardsen

 

 

Foredrag ved pastor Øyvind Edvardsen: Vår lutherske arv – Nåden alene

 

 

Foredrag ved dr. theol. Seth Erlandsson: Den lutherske reformasjonen – et historisk overblikk

 

 

Kveldsandakt ved pastor Øyvind Edvardsen

 

 

Innbydelse til selskap – preken av pastor Tor Jakob Welde