-

500-års jubileet

I 2017 feiret vi 500-års jubileet for den lutherske reformasjonen. Den 31. oktober 1517 publiserte Martin Luther sine berømte 95 teser mot avlatshandelen. Dette markerte den spede begynnelsen på det som etter hvert skulle utvikle seg til et fullt brudd med den romersk-katolske kirken og grunnleggelsen av de protestantiske kirkesamfunnene.

 


 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 


 

Vår lutherske arv

 

Hør opptak fra kirkemøte på Stemnestaden – KLIKK HER

 


 

Reformasjonshelg

 

Hør opptak fra jubileumshelgen i Avaldsnes –  KLIKK HER

 


 

Kirken behøvde en reformasjon – Les her