St Lukas ev-luth forsamling

 

GUDSTJENESTER JANUAR-APRIL 2021

Januar

3.

Kristi åpenbaringsdag

11.00 Gudstjeneste DE

10.

1. søn. etter Kr. åpenbaring

11.00 Høymesse DE – INNSTILT

17.

2. søn. etter Kr. åpenbaring

11.00 Gudstjeneste EE – INNSTILT

24.

Kristi forklarelsesdag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium
INNSTILT

31.

Vingårdssøndag

11.00 Familiegudstjeneste EE – INNSTILT

Februar

7.

Såmannssøndag

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium – INNSTILT

14.

Fastelavnssøndag

11.00 Gudstjeneste EE –  INNSTILT

21.

1. søndag i faste

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium –  INNSTILT

28.

2. søndag i faste

11.00 Familiegudstjeneste EE –  INNSTILT

Mars

7.

3. søndag i faste

11.00 Høymesse EE – påmelding til
egil@luthersk-kirke.no

14.

Midtfastesøndag

11.00 Gudstjeneste EE – påmelding til
egil@luthersk-kirke.no

21

Maria budskapsdag

11.00 Høymesse TJW – påmelding til
egil@luthersk-kirke.no

28.

Palmesøndag

11.00 Familiegudstjeneste DE –  INNSTILT

April

2.

Langfredag

11.00 Gudstjeneste DE –  INNSTILT

4.

1. påskedag

11.00 Høymesse EE –  INNSTILT

11.

1. søndag etter påske

11.00 Familiegudstjeneste DE –  INNSTILT

18.

2. søndag etter påske

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

25.

3. søndag etter påske

11.00 Gudstjeneste EE

DE = David Edvardsen

EE = Egil Edvardsen

TJW = Tor Jakob Welde

 

 

Velkommen til gudstjenester!

 


St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto: 3230.23.75983 og Vipps: 571377