St Lukas ev-luth forsamling

GUDSTJENESTER VÅREN 2022

Januar

1.

Nyttårsdag

Ingen gudstjeneste

2.

Kristi åpenbaringsdag

11.00 Gudstjeneste DE

9.

1. søn etter Kr. åpenbaringsdag

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

16.

2. søn etter Kr. åpenbaringsdag

11.00 Gudstjeneste EE

23.

3. søn etter Kr. åpenbaringsdag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

30.

4. søn etter Kr. åpenbaringsdag

11.00 Familiegudstjeneste EE – Kirkekaffe

Februar

6.

Kristi forklarelsesdag

11.00 Høymesse EE – Bibelstudium

13.

Vingårdssøndag

11.00 Gudstjeneste EE

20.

Såmannssøndag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

27.

Fastelavnssøndag

11.00 Familiegudstjeneste DE – Kirkekaffe

Mars

6.

1. søndag i faste

11.00 Høymesse EE – Bibelstudium

13.

2. søndag i faste

11.00 Gudstjeneste EE

20.

3. søndag i faste

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

27.

Maria budskapsdag

11.00 Familiegudstjeneste DE – Kirkekaffe

April

3.

5. søndag i faste

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

10.

Palmesøndag

11.00 Gudstjeneste EE

15.

Langfredag

11.00 Gudstjeneste DE

17.

1. påskedag

11.00 Høymesse EE 

24.

1. søndag etter påske

11.00 Familiegudstjeneste DE – Kirkekaffe

Mai

1.

2. søndag etter påske

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

8.

3. søndag etter påske

11.00 Gudstjeneste EE

15.

4. søndag etter påske

11.00 Høymessse EE – Bibelstudium

22.

Bønnesøndag

11.00 Familiegudstjeneste DE – Kirkekaffe

29.

6. søndag etter påske

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

Juni

5.

1. pinsedag

11.00 Gudstjeneste DE

12.

Treenighetssøndag

11.00 Høymesse EE – Bibelstudium

19.

1. søndag etter Treenighetsdag

11.00 Familiegudstjeneste DE – Kirkekaffe

26.

Døperen Johannes’ dag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium


DE = David Edvardsen.
EE = Egil Edvardsen.
TJW = Tor Jakob Welde.

Velkommen til gudstjenester!

St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto: 3230.23.75983 og Vipps: 571377