St Lukas ev-luth forsamling

GUDSTJENESTER HØSTEN 2021

 September

5.

14. søn etter Treenighetsdag

11.00 Familiegudstjeneste DE

12.

15. søn etter Treenighetsdag

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

19.

16. søn etter Treenighetsdag

11.00 Gudstjeneste TJW

26.

Mikaelsdagen

11.00 Høymesse EE – Bibelstudium

Oktober

3.

18. søn etter Treenighetsdag

11.00 Gudstjeneste DE

10.

19. søn etter Treenighetsdag

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

17.

20. søn etter Treenighetsdag

11.00 Familiegudstjeneste TJW

24.

21. søn etter Treenighetsdag

11.00 Høymesse EE – Bibelstudium

31.

Reformasjonsdagen

11.00 Gudstjeneste EE

November

7.

Alle helgens dag

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

14.

Søndag før Domssøndag

11.00 Gudstjeneste DE

21.

Domssøndag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

28.

1. søndag i Advent

11.00 Familiegudstjeneste EE

Desember

5.

2. søndag i Advent

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

12.

3. søndag i Advent

11.00 Gudstjeneste EE

19.

4. søndag i Advent

11.00 Høymesse EE – Bibelstudium

24.

Julaften

15.00 Familiegudstjeneste DE

25.

1. juledag

11.00 Høymesse EE 

DE = David Edvardsen. EE = Egil Edvardsen. TJW = Tor Jakob Welde

Velkommen til gudstjenester!

St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto: 3230.23.75983 og Vipps: 571377