Fra og med 2020 støtter LBK misjonsprosjektet «Outreach to Roma» i Bulgaria, et spennende evangeliseringsarbeid blant romfolket drevet av pastor Iliyan Itsov fra vår bulgarske søsterkirke.

Evangeliseringsmetoden minner om den som Paulus brukte: En omreisende misjonær samler grupper og overlater dem senere til lokale ledere. Pastor Itsov reiser til romske bygder og deler evangeliet, samler interesserte og gir dem en første undervisning i Ordet. Med deres hjelp leter han etter et passende lokale for utleie og leder de første gudstjenestene. Etter en del besøk med gudstjenester og bibelstudier, ber han gruppen velge en leder som er villig til å studere Bibelen grundigere og ta ansvar for ukentlige gudstjenestesamlinger. Denne lederen leser da prekener som han får tilsendt fra Itsov. Pastoren underviser lederen ved besøk og via internett.

Den romske befolkningen har sterke familie- og slektsbånd, og dette fører ofte til at medlemmer tipser pastor Itsov om andre interesserte personer og steder. For tiden er det ca. 110 personer i fem landsbyer som regelmessig deltar på samlinger med gudstjenester og bibel- og katekismestudier.

Pastor Itsov synes å merke at koronaepidemien har gjort at folk er blitt mer opptatt av Gud og de åndelige ting. «De vanskeligste tidene for verden er de beste tidene for kirken,» sier han.

Gaver til misjonsprosjektet kan sendes til LBKs bankkonto 3361 16 43948, merket «Bulgaria».


Pastor Iliyan Itsov

.


Samling om Guds ord.