• Jesu familie

  Av pastor Stefan Sjöqvist, Sverige Kristus sier: «Den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.» (Matt 12,50) Dersom vi spør vanlige mennesker hva som er viktig og viktigst i livet, får vi flere ulike svar. Det kan være å ha en god jobb,...

 • Godt nytt år! Tross alt!

  Av Stefan Sjöqvist Det er HERRENS nåde at det ikke er ute med oss, at hans barmhjertighet ikke har tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor (Klag 3,22-23). I dag er en ny dag. Slik kunne Jeremia tenke, i røyken og ruinene av den falne byen....

 • Skriften alene

  «Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: ‘Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?’» (1 Mos 3,1). Det er tilsynelatende et naivt, uskyldig og beskjedent spørsmål, men likevel angriper det Guds ords autoritet utspekulert...

 • Hvilken frelser søker vi? 

  ”Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?” Dette var tittelen på en bok som kom ut for noen år siden. Hvorfor fins det så mange ulyk­kelige mennesker i dag? Vi har det så utrolig godt i det samfunnet vi lever i. Vi har overflod av...

 • Det enkle evangeliet

  «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Det enkleste er ofte det beste, heter det i reklamen. Noen av de fineste og beste sannheter i...

 • ”Hvordan føles det for deg?” 

  Hva skjer når følelsene våre kommer i konflikt med Guds sannheter?  Av Jon Buchholz  Samfunnet legger stor vekt på følelser. Den menneskelige di­mensjonen krydrer nyhetsfor­midlingen. Det handler ikke bare om selve hendelsesfor­løpet, men også om hvordan mennesker opplevde det som skjedde. De siste trendene innenfor un­dervisning framhever også følelsene. Det...

 • Søk Guds Ord og gjør nytte av det

  «Alltid har jeg Herren for øye; han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle.» (Salme 16,8) Vi vet at Gud er rådgiveren vår som vi kan ha full tillit til. Han gir oss råd for hver eneste dag i livet. Men samme hvor dyktig en rådgiver er, så...

 • Gå med Gud

  «Jeg har jo sagt deg: Vær frimodig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.» (Josva 1,9) Israels barn hadde en gang tidligere stått ved terskelen til det lovede land. Frykten hadde holdt dem igjen utenfor. Sant...

 • Den kristnes trengsler

  Av Martin Luther «Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere! Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er...

 • Innbydelse til bønn

  Kast på Herren det som tynger deg, han vil sørge for deg! Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle (Salme 55,23). Vi mennesker har mange tunge byrder å bære. Dersom vi lurer på hva vi skal gjøre når vi er i nød, la oss høre på salmistens råd...

 • Guds hovedhensikt

  ”Slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til” (Jes 55,11). Alle er tilgitt, men alle kommer ikke til å gå inn til det evige livet....

 • Betlehem og Golgata – veien mellom krybben og korset 

  Av Ingvar Adriansson  Det er snart fire måneder siden vi feiret jul, den mest populære av alle de kristne høytidene. Den feires av de fleste. Man pynter overalt og gir hveran­dre gaver. I mange hjem setter de opp en julekrybbe med Jesusbarnet og Maria. Mange mennesker som ikke vil kalle...

 • Jesu Kristi oppstandelse

  En harmonisering av Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger og Første korinterbrev 1. Begravelsen Det var helgaften, og de døde måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene bad derfor Pilatus om at bena måtte brytes på dem, og likene bli tatt...

 • Hosianna – Davids sønn

  Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge! (Joh 12,...

 • Barn i Guds familie

  «Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ’Abba, Far!’» (Rom 8,15). Det begynner med det første «ma-ma, da-da». Det utvikler seg etter hvert til «hei, mamma! hei, pappa!». Det er et forhold bygd på kjærlighet mellom foreldre og barn. De første enkle ordene fra barnets munn fyller...

 • Mat i rett tid

  Det er viktig å spise. Den som slutter å spise, vil til slutt dø. Det samme gjelder på det åndelige området. Der er det minst like viktig å spise. Den som slutter å ta til seg åndelig næring, vil til slutt dø åndelig talt. Troen dør dersom vi ikke tar...

 • Troen alene

  Tro er å kjenne Jesus som sin Frelser. Det er å gi sitt samtykke til det Skriften sier om hans person og verk. Det er å stole på at han tilgir synd og at vi erklæres ”ikke skyldig” i Guds øyne. Troen er en gave fra Gud. Den er ikke...

 • Hans vilje skje!

  «Vi klarte ikke å overtale ham og slo oss til ro og sa: Herrens vilje skje!» (Apg 21,14). Det Paulus virkelig trengte, var ikke vennenes gråt og klage, men deres oppmuntring. De forsøkte å få ham til å la være å dra opp til Jerusalem, for de var redd for...

 • Under Guds beskyttelse

  «Herren velsigne deg og bevare deg.» (4. Mos 6, 24) «Nå lukker seg mitt øye,Gud Fader i det høye,i varetekt meg ta!Fra synd, fra sorg, fra fare,din engel meg bevare,som ledet har min fot i dag.» Det er nok ikke så rent få barn som opp gjennom årene har blitt...

 • Næring fra Ordet

  «Smak og se at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos ham.»(Salme 34,9) Du husker sikkert lignelsen om den bortkomne sønnen. Etter at den bortkomne sønnen hadde sløst bort alt i nytelsessyke, «kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød». Til slutt endte...

 • Han er alltid til stede

  Samme dag, da det led mot kveld, sa han til dem: «La oss sette over til andre siden av sjøen.» De lot folket bli igjen, og tok ham med seg i båten som han satt i. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, og bølgene slo...

 • Født for å opprette fred

  «Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder» (Hebr 2,17). Synd er alvorlig – mye mer alvorlig enn mange tror. For de troende i Det gamle testamentet viste Gud hvor...

 • Kristendommen – gledens religion

  Kristendommen er i bunn og grunn en gledens religion. Av alle gledelige ting i livet fins det ingen større og mer inspirerende glede enn gleden over å vite at vi har fred med Gud, at vår synder er tilgitt, at Gud er vår kjærlige Far og at vi kan være...

 • En framtid vi ikke trenger frykte

  «Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og...

 • Guds barn og hellige

  «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet» (2 Kor 5,21).Jesus var uten synd. Han ble født uten synd, og han levde uten å synde. Da jødene forsøkte å komme med anklager mot ham, ble han...

 • Barn i Guds familie

  «Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ’Abba, Far!’» (Rom 8,15). Det begynner med det første «ma-ma, da-da». Det utvikler seg etter hvert til «hei, mamma! hei, pappa!». Det er et forhold bygd på kjærlighet mellom foreldre og barn. De første enkle ordene fra barnets munn fyller...

 • Jesus ber om at hans kjærlighet skal være i oss

  «Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem» (Joh 17,26). To gjengmedlemmer banker opp en ung jente ved en videregående skole. «Hvorfor gjorde dere det?» spør politiet....

 • Troen ser det fornuften ikke kan forstå

  Den lutherske tro har alltid holdt fornuften høyt som et instrument til å skaffe seg kunnskap. Troen er verken anti-intellektuell eller uintellektuell. De rasjonelle prosesser og evner som fins i mennesket, er involvert både i overføringen og mottakelsen av guddommelige sannheter. Gud virker i mennesket som i en rasjonell skapning,...

 • Jesus ber om at hans kjærlighet skal være i oss

  «Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem» (Joh 17,26). To gjengmedlemmer banker opp en ung jente ved en videregående skole. «Hvorfor gjorde dere det?» spør politiet....

 • Mer enn vi kan forestille oss

  «Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seglring av hånden og satte den på Josefs hånd (1 Mos 41,41-42). Paulus hadde helt rett da han sa at Gud «kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår» (Ef...