• Guds hovedhensikt

  ”Slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til” (Jes 55,11). Alle er tilgitt, men alle kommer ikke til å gå inn til det evige livet....

 • Betlehem og Golgata – veien mellom krybben og korset 

  Av Ingvar Adriansson  Det er snart fire måneder siden vi feiret jul, den mest populære av alle de kristne høytidene. Den feires av de fleste. Man pynter overalt og gir hveran­dre gaver. I mange hjem setter de opp en julekrybbe med Jesusbarnet og Maria. Mange mennesker som ikke vil kalle...

 • Jesu Kristi oppstandelse

  En harmonisering av Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger og Første korinterbrev 1. Begravelsen Det var helgaften, og de døde måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene bad derfor Pilatus om at bena måtte brytes på dem, og likene bli tatt...

 • Hosianna – Davids sønn

  Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge! (Joh 12,...

 • Barn i Guds familie

  «Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ’Abba, Far!’» (Rom 8,15). Det begynner med det første «ma-ma, da-da». Det utvikler seg etter hvert til «hei, mamma! hei, pappa!». Det er et forhold bygd på kjærlighet mellom foreldre og barn. De første enkle ordene fra barnets munn fyller...

 • Mat i rett tid

  Det er viktig å spise. Den som slutter å spise, vil til slutt dø. Det samme gjelder på det åndelige området. Der er det minst like viktig å spise. Den som slutter å ta til seg åndelig næring, vil til slutt dø åndelig talt. Troen dør dersom vi ikke tar...

 • Troen alene

  Tro er å kjenne Jesus som sin Frelser. Det er å gi sitt samtykke til det Skriften sier om hans person og verk. Det er å stole på at han tilgir synd og at vi erklæres ”ikke skyldig” i Guds øyne. Troen er en gave fra Gud. Den er ikke...

 • Hans vilje skje!

  «Vi klarte ikke å overtale ham og slo oss til ro og sa: Herrens vilje skje!» (Apg 21,14). Det Paulus virkelig trengte, var ikke vennenes gråt og klage, men deres oppmuntring. De forsøkte å få ham til å la være å dra opp til Jerusalem, for de var redd for...

 • Under Guds beskyttelse

  «Herren velsigne deg og bevare deg.» (4. Mos 6, 24) «Nå lukker seg mitt øye,Gud Fader i det høye,i varetekt meg ta!Fra synd, fra sorg, fra fare,din engel meg bevare,som ledet har min fot i dag.» Det er nok ikke så rent få barn som opp gjennom årene har blitt...

 • Næring fra Ordet

  «Smak og se at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos ham.»(Salme 34,9) Du husker sikkert lignelsen om den bortkomne sønnen. Etter at den bortkomne sønnen hadde sløst bort alt i nytelsessyke, «kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød». Til slutt endte...

 • Han er alltid til stede

  Samme dag, da det led mot kveld, sa han til dem: «La oss sette over til andre siden av sjøen.» De lot folket bli igjen, og tok ham med seg i båten som han satt i. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, og bølgene slo...

 • Født for å opprette fred

  «Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder» (Hebr 2,17). Synd er alvorlig – mye mer alvorlig enn mange tror. For de troende i Det gamle testamentet viste Gud hvor...

 • Kristendommen – gledens religion

  Kristendommen er i bunn og grunn en gledens religion. Av alle gledelige ting i livet fins det ingen større og mer inspirerende glede enn gleden over å vite at vi har fred med Gud, at vår synder er tilgitt, at Gud er vår kjærlige Far og at vi kan være...

 • En framtid vi ikke trenger frykte

  «Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og...

 • Guds barn og hellige

  «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet» (2 Kor 5,21).Jesus var uten synd. Han ble født uten synd, og han levde uten å synde. Da jødene forsøkte å komme med anklager mot ham, ble han...

 • Barn i Guds familie

  «Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ’Abba, Far!’» (Rom 8,15). Det begynner med det første «ma-ma, da-da». Det utvikler seg etter hvert til «hei, mamma! hei, pappa!». Det er et forhold bygd på kjærlighet mellom foreldre og barn. De første enkle ordene fra barnets munn fyller...

 • Jesus ber om at hans kjærlighet skal være i oss

  «Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem» (Joh 17,26). To gjengmedlemmer banker opp en ung jente ved en videregående skole. «Hvorfor gjorde dere det?» spør politiet....

 • Troen ser det fornuften ikke kan forstå

  Den lutherske tro har alltid holdt fornuften høyt som et instrument til å skaffe seg kunnskap. Troen er verken anti-intellektuell eller uintellektuell. De rasjonelle prosesser og evner som fins i mennesket, er involvert både i overføringen og mottakelsen av guddommelige sannheter. Gud virker i mennesket som i en rasjonell skapning,...

 • Jesus ber om at hans kjærlighet skal være i oss

  «Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem» (Joh 17,26). To gjengmedlemmer banker opp en ung jente ved en videregående skole. «Hvorfor gjorde dere det?» spør politiet....

 • Mer enn vi kan forestille oss

  «Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seglring av hånden og satte den på Josefs hånd (1 Mos 41,41-42). Paulus hadde helt rett da han sa at Gud «kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår» (Ef...

 • Herren tukter den han elsker

  «Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom.» (Klag 3,25-27) Kniv, sag og øks er redskaper som brukes til skjæring, saging og hogging....

 • En kraftkilde som aldri går tom

  Herren er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene (Hab 3,19). To menn besøkte en gang en fabrikk. Guiden viste dem rundt i de store hallene hvor maskinene arbeidet for fullt og laget mye støy. Deretter førte han dem inn i et...

 • Lev for ham til han kaller deg hjem

  Det står skrevet: «For din skyld drepes vi dagen lang.» (Rom 8,36) Hun var godt opp i årene. Hun var lenket til sengen og kunne ikke lenger bevege seg uten hjelp. Ofte følte hun seg helt ubrukelig. «Hva er vitsen med livet mitt?» tenkte hun ofte. «Hvorfor lar Gud meg...

 • Åndens gaver

  Det tjuende århundre opplevde framveksten av pinsebevegelsen og ny-pinsebevegelsen eller den karismatiske bevegelsen, som vi også kaller den. Ved første øyekast kan det se ut som at denne fornyede interesse for den Hellige Ånd og hans gjerning må være til stor velsignelse for kirken. Vi må imidlertid huske på at...

 • MEDARBEIDERE FOR SANNHETEN

  Johannes gir oss en av de beste definisjoner på kirkefellesskap når han sier at hensikten med hans brev er at han og hans lesere skal “være medarbeidere for sannheten”, 3 Joh 8.  Denne definisjonen på kirkefellesskap er spesielt viktig fordi den viser at kirkefellesskap først og fremst er noe positivt....

 • Troen ser det fornuften ikke kan forstå

  Den lutherske tro har alltid holdt fornuften høyt som et instrument til å skaffe seg kunnskap. Troen er verken anti-intellektuell eller uintellektuell. De rasjonelle prosesser og evner som fins i mennesket, er involvert både i overføringen og mottakelsen av guddommelige sannheter. Gud virker i mennesket som i en rasjonell skapning,...

 • Far vet best

  «Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud!» (Rom 11,33) «Min far vet alt!» Som fem år gammel gutt var jeg helt overbevist om det. Far kunne fikse alt. Han gjorde alt riktig. Han kunne svare på alle spørsmålene mine. Jeg tror ikke at far ble dummere etter...

 • Uansett hvem du er

  «Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham» (Rom 10,11-12). Hvem er han Sønn av? Den som vet svaret på dette spørsmålet,...

 • Styrke i prøvelsen

  «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli...

 • TIL JERUSALEM FOR Å DØ

  Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi drar opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham...