Evangeliet og pietismen

Av pastor Tor Jakob Welde

TorJakobHva er pietisme? I moderne norsk dagligtale brukes uttrykkene «pietist» og «pietisme» ofte nokså upresist og sleivete, når man vil si noe om en «gammeldags og dyster» type kristendom. I media er det også iblant snakk om den betydningen pietismen hadde for utviklingen av det norske samfunnet på 1800-tallet; den kjente legpredikanten Hans Nielsen Hauge var en imponerende gründer som startet mange fabrikker og bedrifter rundt om i Norge. De gamle pietistene arbeidet samvittighetsfullt og bra og hadde en høy etisk standard, så litt inspirasjon fra Hauge og co. kan visst være sunt for noen og enhver i dag, sies det.

 

Hør foredraget - klikk her.

 

 


 

Israels rolle i Guds frelseshistorie

Av Dr. theol. Seth Erlandsson, Sverige

Biblicumdager02Hva betyr det at Israel er Guds eiendomsfolk med et spesielt tjeneroppdrag? Hva eller hvem er det sanne Israel? Og hva mener apostelen Paulus med at «hele Israel skal bli frelst»? Hvilken rolle spiller det geografiske landområdet Israel? Erlandsson viser bl.a. hvor viktig det er å skille mellom den gamle og den nye pakten for å få en rett forståelse av disse tingene.

Dr. theol. Seth Erlandsson er dosent i gammeltestamentlig eksegetikk, redaktør for tidsskriftet Biblicum og bibeloversetter for Svenska Folkbibeln.

Hør foredraget - klikk her.

 


 

Abrahams barn

Av pastor Ola Österbacka

Østrebakka web

I frälsningshistorien har Abraham en särställning. Han kallas trons fader. Han är den som judarna hänvisar till när de hävdar sin specialställning som Guds folk, genom Abrahams son Isak och dennes son Jakob eller Israel. Men Abraham har också andra söner. Vi ska göra en historisk utblick över de köttsliga sönerna, men framför allt lära oss vad det betyder att vara Abrahams barn i andlig mening.

Ola Österbacka er pastor i St Johannes evangelisk-lutherske forsamling i Vasa, Finland.

 

Hør foredraget - klikk her.