”Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor fredelig sammen”
(Salme 133,1).

Den Lutherske Bekjennelseskirke i Norge står i kirkefellesskap med andre lutherske bekjennelseskirker omkring i verden. Det betyr at vi har samme tro, lære og bekjennelse som dem og på det grunnlaget praktiserer et kristent fellesskap med dem. Vi utøver ikke fellesskap med slike kirker som i forkynnelse og praksis avviker fra Guds ord og den lutherske bekjennelsen.

 

Noen av LBKs søsterkirker

Lutherska Bekännelsekyrkan, Sverige

Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, Finland

St Johannes ev-luth församling, Finland

Evangelisch-lutherische Freikirche i Tyskland

Det finnes også en tysk ungdomsside

Wisconsin Evangelical Lutheran Synod

Evangelical Lutheran Synod

 

Informasjon om søsterkirker klikk her

 


celc

LBK tilhører

Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK)

som har medlemskirker fra alle fem verdensdeler.

KELKs egen hjemmeside