Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, “en lykt for vår fot og et lys for vår sti”, og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: “Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile” (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

2013-12-15 11.37.49

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

GUDSTJENESTER  mai – juni 2021

 

Mai

9. Gudstjeneste kl. 11.30 TJW

16. Gudstjeneste kl. 11.30 EE

23. Gudstjeneste kl. 11.30 TJW

30. Familiegudstjeneste kl. 11.30 DE

 

Juni

6. Gudstjeneste kl. 17.00 TJW

13. Gudstjeneste kl. 11.30 TJW

20. Gudstjeneste kl. 11.30 EE

27. Familiegudstjeneste kl. 17.00 TJW

 


EE = Egil Edvardsen

DE = David Edvardsen

TJW = Tor Jakob Welde

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!