Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, “en lykt for vår fot og et lys for vår sti”, og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: “Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile” (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

2013-12-15 11.37.49

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

GUDSTJENESTER JANUAR–APRIL 2021

Januar

3.

Kristi åpenbaringsdag

Gudstjeneste 11.30 TJW

10.

1. søn. etter Kr. åpenbaring

Høymesse 11.30 EE  –  INNSTILT

17.

2. søn. etter Kr. åpenbaring

Familiegudstjeneste 11.30 TJW –  INNSTILT

24.

Kristi forklarelsesdag

Gudstjeneste m/nattv 17.00 TJW –  INNSTILT

31.

Vingårdssøndag

Gudstjeneste 11.30 DE –  INNSTILT

Februar

7.

Såmannssøndag

Høymesse 11.30 EE –  INNSTILT

14.

Fastelavnssøndag

Gudstjeneste 11.30 TJW –  INNSTILT

21.

1. søndag i faste

Gudstjeneste m/nattv 17.00 TJW –  INNSTILT

28.

2. søndag i faste

Familiegudstjeneste 11.30 DE –  INNSTILT

Mars

7.

3. søndag i faste

Høymesse 11.30 EE –  INNSTILT

14.

Midtfastesøndag

Gudstjeneste 11.30 TJW –  INNSTILT

21

Maria budskapsdag

Gudstjeneste m/nattv 17.00 TJW –  INNSTILT

28.

Palmesøndag

Fam.gudstjeneste 11.30 DE – INNSTILT

April

2.

Langfredag

Gudstjeneste 11.30 TJW –  INNSTILT

4.

1. påskedag

Høymesse 11.30 TJW –  INNSTILT

11.

1. søndag etter påske

Gudstjeneste 11.30 EE –  INNSTILT

18.

2. søndag etter påske

Gudstjeneste m/nattv 17.00 TJW

25.

3. søndag etter påske

Familiegudstjeneste 11.30 DE

DE = David Edvardsen

EE = Egil Edvardsen

TJW = Tor Jakob Welde

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!