Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, “en lykt for vår fot og et lys for vår sti”, og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: “Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile” (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

2013-12-15 11.37.49

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

GUDSTJENESTER  høsten 2021

 

 September

5.

14. søn etter Treenighetsdag

11.30 Gudstjeneste TJW

12.

15. søn etter Treenighetsdag

11.30 Høymesse EE

19.

16. søn etter Treenighetsdag

17.00 Gudstjeneste TJW

26.

Mikaelsdagen

11.30 Familiegudstjeneste DE

Oktober

3.

18. søn etter Treenighetsdag

11.30 Høymesse TJW

10.

19. søn etter Treenighetsdag

11.30 Gudstjeneste EE

17.

20. søn etter Treenighetsdag

17.00 Gudstjeneste m/nattverd TJW

24.

21. søn etter Treenighetsdag

11.30 Gudstjeneste DE

31.

Reformasjonsdagen

11.30 Høymesse TJW

November

7.

Alle helgens dag

11.30 Familiegudstjeneste EE

14.

Søndag før Domssøndag

11.30 Høymesse TJW

21.

Domssøndag

17.00 Gudstjeneste TJW

28.

1. søndag i Advent

11.30 Høymesse DE

Desember

5.

2. søndag i Advent

11.30 Gudstjeneste EE

12.

3. søndag i Advent

11.30 Høymesse TJW

19.

4. søndag i Advent

11.30 Gudstjeneste DE

24.

Julaften

16.00 Familiegudstjeneste TJW

25.

1. juledag

11.30 Høymesse TJW


EE = Egil Edvardsen

DE = David Edvardsen

TJW = Tor Jakob Welde

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!