Vår beste skatt

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 6,19-23: Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din […]

Til innlegget

Preken 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Lukas 4,23-30: Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» Og han la til: «Sannelig, jeg sier […]

Til innlegget

«Som jeg har elsket dere…»

Preken på 13. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Joh 13,34-35: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Bibel 2011 © Bibelselskapet)  

Til innlegget

Loviskhet og kristendom

  Tekst: Matt 23,1-12 Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa:  «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.  De binder tunge bører som ikke […]

Til innlegget

Etterfølgelsens kostnad

Preken på 2. søndag etter Treenighet av Egil Edvardsen Lukas 9,51-62: Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem; det var dit han ville dra. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men […]

Til innlegget

Å følge etter Jesus

Preken på 1. søndag etter Treenighetsdag av pastor T.J. Welde Matt 16,24-27: Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, […]

Til innlegget

Den hellige treenighet

Preken på Treenighetssøndag av pastor Tor Jakob Welde   Matteus 28,16-20 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i […]

Til innlegget

Den Hellige Ånds gjerning

Joh 14,15-21: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir […]

Til innlegget

Jesus lærer oss å be

Preken på bønnesøndagen av pastor T.J. Welde Matteus 6,5-13: Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt […]

Til innlegget

Kristus er veien

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når […]

Til innlegget

Den gode gjeteren

«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg […]

Til innlegget

Oppstått – med kropp og sjel

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Lukas 24,36-43: Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner […]

Til innlegget

Preken på 1. påskedag av pastor T.J. Welde Matteus 28,1-8: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet […]

Til innlegget

En herlig død

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Tekst: Johannes 12,20-33 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa […]

Til innlegget

Min sjel opphøyer Herren

Preken på Maria budskapsdag av pastor T.J. Welde Lukas 1,46-55: Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, […]

Til innlegget

Slik at dere skal leve og mange bli berget (1 Mos 45,7) Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde 1 Mos 41,25-36: Da sa Josef til farao: «Farao har hatt en og samme drøm. Gud har latt farao få vite hva han vil gjøre. De sju gode kuene er sju år, og de sju gode aksene […]

Til innlegget

Den som blir i Guds ord

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Joh 8,31-45 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams […]

Til innlegget

Den store nødhjelperen

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 5,1-14 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme […]

Til innlegget

Djevelen er beseiret

Preken på 1. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Lukas 10,17-20: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til […]

Til innlegget

Se, for en kjærlighet

Preken av pastor David Edvardsen Tekst: Jesaja 53,1-12 «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt […]

Til innlegget