Ånden er læreren vår

  Pinsepreken av pastor T.J. Welde «Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» […]

Til innlegget

Den Hellige Ånd og Jesus

Preken på 6. søndag etter påske av pastor Egil Edvardsen Joh 15,26 –16‬,4‬: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt […]

Til innlegget

Jesus går bort, Talsmannen kommer

Preken på 4. søndag etter påske av pastor T. J. Welde Johannes 16,5-15: «Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg […]

Til innlegget

Kristnes trøst i sorgen

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Joh 16,16-22: Jesus sa: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke […]

Til innlegget

Tvil og tro

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor Tor Jakob Welde   Joh 20,19-31: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødenes ledere hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han […]

Til innlegget

Frelserkongen

Preken på Palmesøndag av pastor Egil Edvardsen. Mark 11,1-10:  Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, […]

Til innlegget

«Ingen brødkonge»

Preken på Midtfastesøndag av pastor Egil Edvardsen Johannes 6,1-15: Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Påsken, […]

Til innlegget

Kampen mot ondskapen

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Lukas‬ ‭11‬,14‬-‭28‬: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, […]

Til innlegget

En stor tro

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Matt 15,21-28: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne […]

Til innlegget

Jesus seirer

Preken på 1. søndag i faste, av David Edvardsen Matteus 4,1-11: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene […]

Til innlegget

Såmannen

Preken på Såmannssøndag, av pastor Tor Jakob Welde. Lukas 8,4-15: Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under […]

Til innlegget

På forklarelsens fjell

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Egil Edvardsen Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses […]

Til innlegget

Døpt for oss

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen.   Tekst: Matteus 3,13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå […]

Til innlegget

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen   I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i […]

Til innlegget

  Preken på 3. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Matteus 11,2-10: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde […]

Til innlegget

Lyse fremtidsutsikter

Preken på 2. søndag i advent, av pastor David Edvardsen »Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet […]

Til innlegget

Han som kommer

Preken på 1. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Tekst: Matteus 21,1-9 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted  og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole […]

Til innlegget

Lignelsen om fiskenoten

Preken på Domssøndag, av pastor Egil Edvardsen Matt 13,47-50: På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik […]

Til innlegget

Trofaste forvaltere

Preken på søndag før Domssøndag, av pastor Egil Edvardsen Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. […]

Til innlegget