Bønnen – et herlig privilegium

Preken på Bønnesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 16,23-30: På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, […]

Til innlegget

I verden, men ikke av verden

  I verden, men ikke av verden Preken på 4. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Johannes 17,9-17: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt […]

Til innlegget

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Hebr 4,14-16: Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt […]

Til innlegget

Følg den gode gjeteren! 

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde    Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier […]

Til innlegget

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Joh 21,1-14: Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: […]

Til innlegget

Graven er tom! Kristus lever! 

Påskepreken av pastor T.J. Welde.  Lukas 24,1-9: Ved daggry den første dag i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var veltet bort fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu legeme. De visste ikke hva […]

Til innlegget

«Det er fullbrakt!»

Preken på Langfredag, av pastor Egil Edvardsen   Joh 19,30 Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.                      

Til innlegget

Se, kongen din

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Johannes 12,9-26: Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. For […]

Til innlegget

Preken på 5. søndag i faste, av pastor T.J. Welde 4 Mos 21,4-9:  Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø […]

Til innlegget

«Du  har funnet nåde hos Gud»

Preken på Maria budskapsdag, av pastor Egil Edvardsen Luk 1, 26-38: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og […]

Til innlegget

Hva er dette for slags tale?

Preken på 3. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Lukas 4,31-37: Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte […]

Til innlegget

«Din tro har frelst deg.»

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Lukas 7,36-50: En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til […]

Til innlegget

Kampen mot fristeren

  Kampen mot fristeren Preken på 1. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Matteus 16,21-23: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og […]

Til innlegget

Jesu dåp

Preken på Fastelavnssøndag, av pastor Egil Edvardsen Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle […]

Til innlegget

Vi forkynner en korsfestet Kristus 

Preken på Såmannssøndag, av pastor T. J. Welde 1 Kor 1,20-25: Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved […]

Til innlegget

Bare fordeler

Preken på Vingårdssøndag, av pastor David Edvardsen Matt 19,27-30: Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også […]

Til innlegget

Kristi forklarelse

KRISTI FORKLARELSE Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor T. J. Welde 2 Peter 1,16-21: Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang […]

Til innlegget

Jesus styrker troen

Preken på 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen   Matt 21,18-22: Da han tidlig neste morgen var på vei inn til byen, ble han sulten. Han fikk se et fikentre ved veien og gikk bort til det, men fant ikke annet enn blad. Da sa han til treet: «Aldri mer skal du […]

Til innlegget

Kom og se!

Preken på 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor T J Welde  Joh 4,27-42: I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i […]

Til innlegget

En tørst sjel trenger levende vann

Preken på 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring […]

Til innlegget

Sann lære søker Guds ære

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen Johannes 7,14-18 «Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men […]

Til innlegget

Det guddommelige Ordet

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen Joh 1,1-14 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner […]

Til innlegget

Fredsfyrsten er født

Julaftenpreken av pastor T. J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro […]

Til innlegget

Johannes vitner om Jesus igjen

Preken på 4. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Joh 3,22-36: Etter dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Dette var […]

Til innlegget

Himmelriket blir stormet!

  Adventpreken over Matteus 11,11-15  av pastor T.J. Welde (Norsk Bibel 1988:) «Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes […]

Til innlegget

Se, din konge kommer til deg

Preken på 2. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Sakarja 9,9-10   «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og […]

Til innlegget

En annerledes konge

Preken på 1. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Joh 18,36-37 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at […]

Til innlegget

Den siste dommen

Preken på Domssøndag av pastor T.J. Welde GT: Jes 65,17-19 Epistel: 2 Tess 1,3-10 Evangelium: Matt 25,31-46 «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller […]

Til innlegget

Kloke og uforstandige brudepiker

  Preken på søndag før Domssøndag, av pastor David Edvardsen Matt 25,1-13 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje […]

Til innlegget