Fra frykt til fred

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Luk 24,36-48 Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner […]

Til innlegget

Preken på 1. påskedag, av pastorpraktikant David Edvardsen Markus 16,1-8 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp.  De sa til hverandre: «Hvem skal vi få […]

Til innlegget

Trøsterike ord fra korset

Langfredagspreken av pastor Tor Jakob Welde Lukas‬ ‭23,32-46‬ Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa: «Far, […]

Til innlegget

Døden blir til liv

Preken på Palmesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 12,20-26 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til […]

Til innlegget

Maria fryder seg over sin frelser

Preken på Maria budskapsdag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 1,46-55 Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot […]

Til innlegget

En sann disippel

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Joh 8,31-44 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og […]

Til innlegget

«Jeg tror, hjelp i min vantro!»

Preken på 2. søndag i faste, av pastorpraktikant David Edvardsen Markus 9,17-29 En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. […]

Til innlegget

Navnene innskrevet i himmelen

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 10,17-20: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt […]

Til innlegget

Se, Guds lam!

Preken på Fastelavenssøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 1,20-34 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, […]

Til innlegget

Høsten er stor

Preken på Såmannssøndagen, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 9,36 – 10,7 Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste […]

Til innlegget

Trøst i all trengsel

Preken på Vingårdssøndag, av pastorpraktikant David Edvardsen 2 Kor 1,3-7 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av […]

Til innlegget

Med Jesus ned fra fjellet

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 17,9-13 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia skal nok komme og […]

Til innlegget

En travel dag for Jesus

Preken på 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen Mark 1.21-35 Så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. Nå var det i synagogen deres en […]

Til innlegget

Sakkeus – ren og uskyldig

Preken på 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 19,1-10 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var […]

Til innlegget

Liten gutt, stort oppdrag

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 2,41-52 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten […]

Til innlegget

Lys og håp for folkeslagene

Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 12,14-21 Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Store folkemengder fulgte med ham, og han helbredet dem alle. Men han påla dem strengt at de ikke måtte […]

Til innlegget

Immanuel – Gud med oss

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen Matt 1,18-25 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over […]

Til innlegget

Guds nåde er blitt åpenbart

  Gudstjeneste på julaften i St Lukas ev-luth forsamling. Preken av David Edvardsen   For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker (Tit 2,11).                   Illustrasjon: © Depositphotos

Til innlegget

Skriftene vitner om Kristus

Preken på 4. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Joh 5,30-39 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn […]

Til innlegget

Rydd Herrens vei

Preken på 3. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde Luk 3,1-6 I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, […]

Til innlegget

Når Guds rike kommer

Preken på 2. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Luk 17,20-30 En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant […]

Til innlegget

Godt budskap for fattige

Preken på 1. søndag i advent, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 4,16-22 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese,  rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står […]

Til innlegget

Når døde hører

Preken på Domssøndag, av Egil Edvardsen Joh 5,22-29 Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham […]

Til innlegget

Inn gjennom den trange døren

Preken på Søndag før domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 13,22-30 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! […]

Til innlegget

De troendes talløse skare

  Preken på Alle helgens dag, av pastor Egil Edvardsen Åp 7,13-17 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store […]

Til innlegget

Jeg vil gi dere hvile

Preken på Reformasjonsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 11,25-30 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt […]

Til innlegget

Guds tilgivelse – og vår

Preken på 22. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Matt 18,15-22 Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller […]

Til innlegget

Kjøpt og betalt

Preken på 20. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 13,44-50 «Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette […]

Til innlegget

La de små barna komme til meg

Preken på Mikaelsdagen, av Egil Edvardsen Mark 10,13-16 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier […]

Til innlegget