Sabbat med brudgommen

Preken på 17. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Markus 2,18-28 Fariseerne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte: «Både disiplene til Johannes og fariseernes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det?» «Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Så lenge […]

Til innlegget

Jesus på rett plass til rett tid

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Johannes 5,1-14 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og […]

Til innlegget

Ett er nødvendig

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 10,38-42 På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham i sitt hjem. Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var […]

Til innlegget

Den gode striden

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Rom 7,14-25 Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir […]

Til innlegget

Guds standard – fullkommenhet

  Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Matt 5,43-48 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere […]

Til innlegget

Hjertet kjennes på ordene

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Matt 12,33-37 Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et […]

Til innlegget

‭‭Lydige og ulydige sønner

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus‬ ‭21,28-32‬ «Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ‘Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.’ ‘Nei, jeg vil ikke’, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren […]

Til innlegget

En gyllen regel

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 7,12-14 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange […]

Til innlegget

Ikke av brød alene

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Mark 8,1-9 En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa:  «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. […]

Til innlegget

Kom og se!

Preken på Apostelsøndagen, av pastor Tor Jakob Welde ‭Joh‬ ‭1,35-51‬ Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, […]

Til innlegget

Gud holder sine løfter

Preken på Døperen Johannes’ dag, av pastor Egil Edvardsen Luk 1,5-25 I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var […]

Til innlegget

Å gjengjelde ondt med godt

Preken på 4. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,38-42 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil […]

Til innlegget

Bortkomne sønner

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas‬ ‭15,11-32‬ Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro […]

Til innlegget

Å være disippel koster alt

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 14,25-35 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke […]

Til innlegget

Å være rik i Gud

Preken på 1. søndag etter Treenighetssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 12,13-21 En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare […]

Til innlegget

Den kristne nestekjærligheten

Preken på Treenighetsdagen, av pastor Egil Edvardsen Joh 15,12-17 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke […]

Til innlegget

Greiner på vintreet

Preken på 1. pinsedag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 15,1-11 «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg […]

Til innlegget

En perfekt venn og far

Preken på 6. søndag etter påske, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 11,5-13 Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød! En venn som er på reise, er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.’ Tror dere han da […]

Til innlegget

At de alle må være ett

Preken på Bønnesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 17,18-23 Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle […]

Til innlegget

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 17,1-8 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du […]

Til innlegget

Herren er min hyrde

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor Tor Jakob Welde Salme 23 En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. […]

Til innlegget

Den oppstandne gir kraft og håp

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: «Jeg […]

Til innlegget

Han er stått opp!

Preken på 1. påskedag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 24,1-9 Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De […]

Til innlegget

Hosianna!

Preken på Palmesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 12,1-16 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom […]

Til innlegget

Et gledelig besøk

Preken på Maria budskapsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 1,39-45 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og […]

Til innlegget

«Jeg er livets brød»

Preken på Midtfastesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 6,24-36 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, […]

Til innlegget

Kampen mot ondskapen

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen  Luk 4,31-37 Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte […]

Til innlegget

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Luk 7,36-50 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå […]

Til innlegget