Et gledelig besøk

Preken på Maria budskapsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 1,39-45 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og […]

Til innlegget

«Jeg er livets brød»

Preken på Midtfastesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 6,24-36 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, […]

Til innlegget

Kampen mot ondskapen

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen  Luk 4,31-37 Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte […]

Til innlegget

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Luk 7,36-50 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå […]

Til innlegget

Kampen om vår sjel

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han […]

Til innlegget

For å oppfylle all rettferdighet

Preken på Fastelavnssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 3,13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre […]

Til innlegget

Er korset nok?

Preken på Såmannssøndag, av pastor Egil Edvardsen 1 Kor 1,18-25 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise, hvor […]

Til innlegget

Bare nåde

Preken på Vingårdssøndagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 20,1-16 «For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han […]

Til innlegget

Når jeg er svak, da er jeg sterk

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Tor Jakob Welde 2 Kor 12,7-10 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den […]

Til innlegget

Hvor har Jesus sin lære fra?

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen  Joh 7,14-18 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer […]

Til innlegget

Å finne Jesus

  Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da […]

Til innlegget

Preken på 1. juledag, av pastor Tor Jakob Welde Jesaja 9,6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.                 © Depositphotos

Til innlegget

Julens nåde

Preken på julaften, av pastor Egil Edvardsen Lul 2,1-20 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. […]

Til innlegget

Det rette Kristus-vitnesbyrdet

Preken på 4. søndag i Advent, av pastor Egil Edvardsen Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, […]

Til innlegget

Herrens forløper

Preken på 3. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 11,11-15 «Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, […]

Til innlegget

Mens vi venter på at Herren skal komme

Preken på 2. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen  Luk 12,35-40 Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han […]

Til innlegget

En annerledes konge

Preken på 1. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen  Joh 18,36-37 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg […]

Til innlegget

Fram for Guds domstol

Preken på Domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 25,31-46 «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på […]

Til innlegget

Olje på lampene

Preken på Søndag før Domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 25,1-13 «Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg […]

Til innlegget

Den store, hvite flokk, å se

Preken på Allehelgensdag, av pastor Tor Jakob Welde Åp 7,2-12 Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: «Rør ikke jorden […]

Til innlegget

De rette bryllupsklær

Preken på 20. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 22,1-14 Igjen talte Jesus til dem i lignelser: «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut […]

Til innlegget

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 9,1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, […]

Til innlegget

Største budet i loven

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 22,34-46 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud […]

Til innlegget

Hvem er størst i Guds rike?

Preken på Mikaelsdagen, av pastor Egil Edvardsen Matt 18,1-11 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. […]

Til innlegget

Dødens makt og avmakt

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Lukas 7,11-17 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun […]

Til innlegget

Vær ikke bekymret!

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 6,24-34 «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva […]

Til innlegget

Gud være takk og lov!

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 17,11-17 «På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så […]

Til innlegget

Hvem kan jeg være en neste for?

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Lukas 10,23-37 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele […]

Til innlegget