Det guddommelige Ordet

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen Joh 1,1-14 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner […]

Til innlegget

Fredsfyrsten er født

Julaftenpreken av pastor T. J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro […]

Til innlegget

Johannes vitner om Jesus igjen

Preken på 4. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Joh 3,22-36: Etter dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Dette var […]

Til innlegget

Himmelriket blir stormet!

  Adventpreken over Matteus 11,11-15  av pastor T.J. Welde (Norsk Bibel 1988:) «Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes […]

Til innlegget

Se, din konge kommer til deg

Preken på 2. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Sakarja 9,9-10   «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og […]

Til innlegget

En annerledes konge

Preken på 1. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Joh 18,36-37 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at […]

Til innlegget

Den siste dommen

Preken på Domssøndag av pastor T.J. Welde GT: Jes 65,17-19 Epistel: 2 Tess 1,3-10 Evangelium: Matt 25,31-46 «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller […]

Til innlegget

Kloke og uforstandige brudepiker

  Preken på søndag før Domssøndag, av pastor David Edvardsen Matt 25,1-13 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje […]

Til innlegget

En kristen – salig og hellig

Preken på Alle helgens dag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,1-12: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for […]

Til innlegget

Et evig evangelium å forkynne 

Preken på reformasjonsdagen, av pastor T.J. Welde    Johannes’ åpenbaring 14,6-7:   Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For […]

Til innlegget

Kirkens rikdom

Preken på 21. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen 1 Kor 1,4-9: Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap; vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. […]

Til innlegget

Innbydelse til kongelig bryllup

Preken på 20. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Matteus‬ ‭22,1-14‬: Igjen talte Jesus til dem i lignelser: «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere […]

Til innlegget

«Syndene dine er tilgitt!»

  Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 9,1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.  Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, […]

Til innlegget

Hva mener dere om Messias?

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde   Matteus 22,34-46:   Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘ Du skal elske Herren […]

Til innlegget

Trafikkskilt langs den smale vei

Preken på Den hellige Mikaels dag, av pastor David Edvardsen Matteus 18,1-14: Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere […]

Til innlegget

Høstens påskesøndag

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde.  Lukas 7,11-17: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun […]

Til innlegget

Søk først Guds rike

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen  Matt 6,33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.   Illustrasjon: Depositphotos

Til innlegget

Kriste eleison

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭17,11-19‬: På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem […]

Til innlegget

Hvem kan bli frelst?

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Markus 10,17-27 «Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – […]

Til innlegget

Han gjør all vår skade god

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus‬ ‭7, 31-37‬ Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok […]

Til innlegget

«Friheten i Kristus» (Gal 5,1)

Foredrag ved Keith Wessel Fra LBKs kirkemøte på Stemnestaden, Grinde, 30. juli–1. august 2021   Dersom du ønsker å lese Wessels foredrag i norsk oversettelse samtidig som du hører foredraget, KLIKK HER      

Til innlegget

Rettferdig for Gud

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Luk 18,9-14: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg […]

Til innlegget

«Bare ett evangelium»

KIRKEMØTE 2021 Tema: «Frihetens evangelium» Sted: Stemnestaden, Grinde, 30. juli–1. august 2021   Foredrag v/David Edvardsen: «Bare ett evangelium» (Gal 1,6-9)                       

Til innlegget

Kristen klokskap

Fra høymesse ved kirkemøte ledet av pastor David Edvardsen Jesus sa til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa: ‘Hva er det jeg hører om deg? Legg fram regnskap over driften, for […]

Til innlegget

Ulver i fåreklær

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 7,15-20 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig […]

Til innlegget

Brød nok til alle

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus 8,1-9: En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og […]

Til innlegget

Den rettferdighet som gjelder for Gud

Preken på 6. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,20-26 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig […]

Til innlegget

Sett garn til fangst

Preken på Aposteldagen, av pastor T.J. Welde  Lukas 5,1-11:  En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av […]

Til innlegget

Trøst, virkelig trøst

Preken av pastor T. J. Welde Jes 40,1-11: Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut […]

Til innlegget