Kontrastene i en kristens liv

Preken på Allehelgensdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Luk 6,20-26. Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når de […]

Til innlegget

«Hviledagen»

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Luk 13,10-17 En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til […]

Til innlegget

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Mark 10,17-27 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én […]

Til innlegget

Vår beste skatt

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 6,19-23: Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din […]

Til innlegget

Preken 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Lukas 4,23-30: Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» Og han la til: «Sannelig, jeg sier […]

Til innlegget

«Som jeg har elsket dere…»

Preken på 13. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Joh 13,34-35: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Bibel 2011 © Bibelselskapet)  

Til innlegget

Loviskhet og kristendom

  Tekst: Matt 23,1-12 Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa:  «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.  De binder tunge bører som ikke […]

Til innlegget

Etterfølgelsens kostnad

Preken på 2. søndag etter Treenighet av Egil Edvardsen Lukas 9,51-62: Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem; det var dit han ville dra. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men […]

Til innlegget

Å følge etter Jesus

Preken på 1. søndag etter Treenighetsdag av pastor T.J. Welde Matt 16,24-27: Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, […]

Til innlegget

Den hellige treenighet

Preken på Treenighetssøndag av pastor Tor Jakob Welde   Matteus 28,16-20 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i […]

Til innlegget

Den Hellige Ånds gjerning

Joh 14,15-21: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir […]

Til innlegget

Jesus lærer oss å be

Preken på bønnesøndagen av pastor T.J. Welde Matteus 6,5-13: Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt […]

Til innlegget

Kristus er veien

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når […]

Til innlegget

Den gode gjeteren

«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg […]

Til innlegget

Oppstått – med kropp og sjel

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Lukas 24,36-43: Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner […]

Til innlegget

Preken på 1. påskedag av pastor T.J. Welde Matteus 28,1-8: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet […]

Til innlegget

En herlig død

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Tekst: Johannes 12,20-33 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa […]

Til innlegget