Ikke for å ødelegge, men for å frelse

Preken på Døperen Johannes dag av pastor David Edvardsen