Høstens påskesøndag

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde.  Lukas 7,11-17: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun […]

Hør preken

Søk først Guds rike

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen  Matt 6,33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.   Illustrasjon: Depositphotos

Hør preken

Kriste eleison

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭17,11-19‬: På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem […]

Hør preken

Hvem kan bli frelst?

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Markus 10,17-27 «Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – […]

Hør preken

Han gjør all vår skade god

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus‬ ‭7, 31-37‬ Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok […]

Hør preken

Rettferdig for Gud

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Luk 18,9-14: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg […]

Hør preken

Kristen klokskap

Fra høymesse ved kirkemøte ledet av pastor David Edvardsen Jesus sa til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa: ‘Hva er det jeg hører om deg? Legg fram regnskap over driften, for […]

Hør preken

Ulver i fåreklær

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 7,15-20 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig […]

Hør preken

Brød nok til alle

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus 8,1-9: En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og […]

Hør preken

Den rettferdighet som gjelder for Gud

Preken på 6. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,20-26 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig […]

Hør preken

Sett garn til fangst

Preken på Aposteldagen, av pastor T.J. Welde  Lukas 5,1-11:  En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av […]

Hør preken

Trøst, virkelig trøst

Preken av pastor T. J. Welde Jes 40,1-11: Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut […]

Hør preken

Fra død til liv

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Ef 2,1-9: Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en […]

Hør preken

Det store gjestebudet

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Luk 14,15-24: En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet […]

Hør preken

Himmel og helvete

Preken på 1. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas 16,19-31: “Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få […]

Hør preken

Ånden gir oss Jesu ord

Pinsepreken av pastor T.J. Welde    Johannes 14,23-31: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han […]

Hør preken

Talsmannen

Preken på 6. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 15,26-16,4 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere […]

Hør preken

Kristi himmelfart betyr at han er nær oss

Preken av pastor T.J. Welde   Markus 16,14-20: Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. Og han sa til dem: «Gå ut i hele […]

Hør preken

Mot til å be

Preken på Bønnesøndag, av pastor David Edvardsen Johannes 16,23-28: På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, […]

Hør preken

Preken på 4. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Joh 16,5-15: Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går […]

Hør preken

«Eg er ein gjest i verda»

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen 1 Pet 2,11-20: Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres […]

Hør preken

Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor T. J. Welde Joh 10,11-16: Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over […]

Hør preken

«Fred være med dere»

  Preken på 1. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Johannes 20,19-31: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt […]

Hør preken

«… slik som han sa dere»

Påskepreken av pastor T. J. Welde Markus 16,1-7: Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle […]

Hør preken

Frelserkongen

Preken på Langfredag, av pastor Egil Edvardsen Joh 19,13-22: Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg i dommersetet, som sto på et sted som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men […]

Hør preken

Fredskongen

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Sakarja 9,9-10: Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen […]

Hør preken

Planeten har fått besøk

Preken på Maria budskapsdag av pastor T.J. Welde Luk 1,26-38: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og […]

Hør preken

Brød fra himmelen

  Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde Joh 6,1-15: Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. […]

Hør preken

Seierherren

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Luk 11,14-28: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at […]

Hør preken

Salig visshet

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Matteus 15,21-28: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne […]

Hør preken