Kom og se!

Preken på 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor T J Welde  Joh 4,27-42: I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i […]

Hør preken

En tørst sjel trenger levende vann

Preken på 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring […]

Hør preken

Sann lære søker Guds ære

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen Johannes 7,14-18 «Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men […]

Hør preken

Det guddommelige Ordet

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen Joh 1,1-14 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner […]

Hør preken

Fredsfyrsten er født

Julaftenpreken av pastor T. J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro […]

Hør preken

Johannes vitner om Jesus igjen

Preken på 4. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Joh 3,22-36: Etter dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Dette var […]

Hør preken

Himmelriket blir stormet!

  Adventpreken over Matteus 11,11-15  av pastor T.J. Welde (Norsk Bibel 1988:) «Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes […]

Hør preken

Se, din konge kommer til deg

Preken på 2. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Sakarja 9,9-10   «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og […]

Hør preken

En annerledes konge

Preken på 1. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Joh 18,36-37 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at […]

Hør preken

Den siste dommen

Preken på Domssøndag av pastor T.J. Welde GT: Jes 65,17-19 Epistel: 2 Tess 1,3-10 Evangelium: Matt 25,31-46 «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller […]

Hør preken

Kloke og uforstandige brudepiker

  Preken på søndag før Domssøndag, av pastor David Edvardsen Matt 25,1-13 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje […]

Hør preken

En kristen – salig og hellig

Preken på Alle helgens dag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,1-12: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for […]

Hør preken

Et evig evangelium å forkynne 

Preken på reformasjonsdagen, av pastor T.J. Welde    Johannes’ åpenbaring 14,6-7:   Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For […]

Hør preken

Kirkens rikdom

Preken på 21. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen 1 Kor 1,4-9: Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap; vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. […]

Hør preken

Innbydelse til kongelig bryllup

Preken på 20. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Matteus‬ ‭22,1-14‬: Igjen talte Jesus til dem i lignelser: «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere […]

Hør preken

«Syndene dine er tilgitt!»

  Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 9,1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.  Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, […]

Hør preken

Hva mener dere om Messias?

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde   Matteus 22,34-46:   Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘ Du skal elske Herren […]

Hør preken

Trafikkskilt langs den smale vei

Preken på Den hellige Mikaels dag, av pastor David Edvardsen Matteus 18,1-14: Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere […]

Hør preken

Høstens påskesøndag

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde.  Lukas 7,11-17: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun […]

Hør preken

Søk først Guds rike

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen  Matt 6,33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.   Illustrasjon: Depositphotos

Hør preken

Kriste eleison

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭17,11-19‬: På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem […]

Hør preken

Hvem kan bli frelst?

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Markus 10,17-27 «Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – […]

Hør preken

Han gjør all vår skade god

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus‬ ‭7, 31-37‬ Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok […]

Hør preken

Rettferdig for Gud

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Luk 18,9-14: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg […]

Hør preken

Kristen klokskap

Fra høymesse ved kirkemøte ledet av pastor David Edvardsen Jesus sa til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa: ‘Hva er det jeg hører om deg? Legg fram regnskap over driften, for […]

Hør preken

Ulver i fåreklær

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 7,15-20 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig […]

Hør preken

Brød nok til alle

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus 8,1-9: En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og […]

Hør preken

Den rettferdighet som gjelder for Gud

Preken på 6. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,20-26 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig […]

Hør preken

Sett garn til fangst

Preken på Aposteldagen, av pastor T.J. Welde  Lukas 5,1-11:  En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av […]

Hør preken