En stor tro

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Matt 15,21-28: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne […]

Hør preken

Jesus seirer

Preken på 1. søndag i faste, av David Edvardsen Matteus 4,1-11: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene […]

Hør preken

Såmannen

Preken på Såmannssøndag, av pastor Tor Jakob Welde. Lukas 8,4-15: Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under […]

Hør preken

På forklarelsens fjell

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Egil Edvardsen Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses […]

Hør preken

Døpt for oss

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen.   Tekst: Matteus 3,13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå […]

Hør preken

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen   I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i […]

Hør preken

  Preken på 3. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Matteus 11,2-10: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde […]

Hør preken

Lyse fremtidsutsikter

Preken på 2. søndag i advent, av pastor David Edvardsen »Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet […]

Hør preken

Han som kommer

Preken på 1. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Tekst: Matteus 21,1-9 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted  og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole […]

Hør preken

Lignelsen om fiskenoten

Preken på Domssøndag, av pastor Egil Edvardsen Matt 13,47-50: På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik […]

Hør preken

Trofaste forvaltere

Preken på søndag før Domssøndag, av pastor Egil Edvardsen Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. […]

Hør preken

Kontrastene i en kristens liv

Preken på Allehelgensdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Luk 6,20-26. Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når de […]

Hør preken

«Hviledagen»

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Luk 13,10-17 En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til […]

Hør preken

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Mark 10,17-27 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én […]

Hør preken

Vår beste skatt

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 6,19-23: Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din […]

Hør preken

Preken 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Lukas 4,23-30: Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» Og han la til: «Sannelig, jeg sier […]

Hør preken

«Som jeg har elsket dere…»

Preken på 13. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Joh 13,34-35: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Bibel 2011 © Bibelselskapet)  

Hør preken

Loviskhet og kristendom

  Tekst: Matt 23,1-12 Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa:  «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.  De binder tunge bører som ikke […]

Hør preken

Etterfølgelsens kostnad

Preken på 2. søndag etter Treenighet av Egil Edvardsen Lukas 9,51-62: Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem; det var dit han ville dra. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men […]

Hør preken