Preken av pastor Glenn Obenberger, USA Oversetter: Tor Jakob Welde  Rom 3,21-31: Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven,  det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir […]

Hør preken

Løfter for tid og evighet

  Preken av David Edvardsen Luk 5,1-11: En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den […]

Hør preken

Skapningens frigjøring 

Preken av Egil Edvardsen på 4. søndag etter treenighetsdag Rom 8,18-23: Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det […]

Hør preken

Rettferds sol går opp

  Preken av pastor T.J. Welde på Døperen Johannes’ dag LUKAS 1,57-80: 57 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn. 58 Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. 59 På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham […]

Hør preken

Ånden er læreren vår

  Pinsepreken av pastor T.J. Welde «Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» […]

Hør preken

Den Hellige Ånd og Jesus

Preken på 6. søndag etter påske av pastor Egil Edvardsen Joh 15,26 –16‬,4‬: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt […]

Hør preken

Jesus går bort, Talsmannen kommer

Preken på 4. søndag etter påske av pastor T. J. Welde Johannes 16,5-15: «Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg […]

Hør preken

Kristnes trøst i sorgen

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Joh 16,16-22: Jesus sa: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke […]

Hør preken

Tvil og tro

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor Tor Jakob Welde   Joh 20,19-31: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødenes ledere hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han […]

Hør preken

Frelserkongen

Preken på Palmesøndag av pastor Egil Edvardsen. Mark 11,1-10:  Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, […]

Hør preken

«Ingen brødkonge»

Preken på Midtfastesøndag av pastor Egil Edvardsen Johannes 6,1-15: Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Påsken, […]

Hør preken

Kampen mot ondskapen

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Lukas‬ ‭11‬,14‬-‭28‬: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, […]

Hør preken

En stor tro

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Matt 15,21-28: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne […]

Hør preken

Jesus seirer

Preken på 1. søndag i faste, av David Edvardsen Matteus 4,1-11: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene […]

Hør preken

Såmannen

Preken på Såmannssøndag, av pastor Tor Jakob Welde. Lukas 8,4-15: Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under […]

Hør preken

På forklarelsens fjell

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Egil Edvardsen Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses […]

Hør preken

Døpt for oss

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen.   Tekst: Matteus 3,13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå […]

Hør preken

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen   I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i […]

Hør preken

  Preken på 3. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Matteus 11,2-10: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde […]

Hør preken