Tjen Herren med glede (Salme 100,2)

Foredrag ved Egil Edvardsen på LBKs kirkemøte 2023