Loviskhet og kristendom

 

Tekst: Matt 23,1-12

Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa:  «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.  De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bønneremmene brede og minneduskene store.  De liker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, og at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi.

Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken.  Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. Den største blant dere skal være tjeneren deres. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

 

(Bibel 2011 © Bibelselskapet)