Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor T. J. Welde Joh 10,11-16: Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over […]

Til innlegget

«Fred være med dere»

  Preken på 1. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Johannes 20,19-31: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt […]

Til innlegget

«… slik som han sa dere»

Påskepreken av pastor T. J. Welde Markus 16,1-7: Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle […]

Til innlegget

Frelserkongen

Preken på Langfredag, av pastor Egil Edvardsen Joh 19,13-22: Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg i dommersetet, som sto på et sted som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men […]

Til innlegget

Fredskongen

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Sakarja 9,9-10: Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen […]

Til innlegget

Planeten har fått besøk

Preken på Maria budskapsdag av pastor T.J. Welde Luk 1,26-38: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og […]

Til innlegget

Brød fra himmelen

  Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde Joh 6,1-15: Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. […]

Til innlegget

Seierherren

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Luk 11,14-28: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at […]

Til innlegget

Salig visshet

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Matteus 15,21-28: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne […]

Til innlegget

«Er verdens fyrste vred…»

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde. Matteus‬ ‭4,1-11‬: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at […]

Til innlegget

Opp til Jerusalem

Preken på fastelavnssøndag av pastor T.J. Welde Lukas 18,31-43: Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham […]

Til innlegget

«Den som har ører å høre med, hør!»

Preken på Såmannssøndag, av pastor Egil Edvardsen  Luk 8,4-15: Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom […]

Til innlegget

Nåderike

Preken på Vingårdssøndag, av pastor David Edvardsen Matteus 20,1-16: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen […]

Til innlegget

Jesu forklarelse

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor T.J. Welde Matteus 17,1-8: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og […]

Til innlegget

Gud elsker ekteskapet

Preken på 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor T.J. Welde Johannes 2,1-11: Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er […]

Til innlegget

Frelseren som tolvåring

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag av pastor Egil Edvardsen  Luk 2,41-52 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten […]

Til innlegget

Ledestjernen vår

Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen  Matteus 2,1-12 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle […]

Til innlegget

«Et barn er oss født»

Preken på 1. juledag av pastor Egil Edvardsen Jesaja 9,6-7 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre […]

Til innlegget

En veldig glad nyhet

Julaftenpreken av pastor T.J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro […]

Til innlegget

Johannes’ bekjennelse

Preken på 4. søndag i advent, av pastor David Edvardsen  Joh1,19-28 Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» […]

Til innlegget

Salig er den som ikke støter seg på Jesus

Preken på 3. søndag i advent av pastor Egil Edvardsen Matt 11,2-6 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, […]

Til innlegget

Herrens gjenkomst nærmer seg

Preken på 2. søndag i advent, av pastor T.J. Welde. Lukas 21,25-36: «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens […]

Til innlegget

Kongen kommer hit!      

Preken på 1. søndag i advent, av pastor T. J. Welde. Matteus 21,1-9: Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en […]

Til innlegget

Kan et menneske være rettferdig?

Preken på Domssøndag, av pastor David Edvardsen  Matteus 13,47-50 «På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik […]

Til innlegget

«Kom, Herre Jesus!»

Preken på søndag før Domssøndag av pastor Egil Edvardsen Åp 22,10-21 Så sa han til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den […]

Til innlegget

Lampen på en holder

Preken på 22. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Mark 4,21-25 Han sa til dem: «Når en kommer inn med en oljelampe, blir den da satt under et kar eller under sengen? Settes ikke lampen på en holder? For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det skal […]

Til innlegget

Preken på reformasjonsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Romerne‬ ‭3,19-28‬: Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer […]

Til innlegget

«Syndene dine er tilgitt!»

Preken på 19. søndag etter Treenighetssøndag av pastor Egil Edvardsen Matt 9,1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine […]

Til innlegget

Hvem kan bli frelst?

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Markus 10,17-27 «Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det […]

Til innlegget

Å bli som barn

Preken på 17. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde. Matteus 18,1-7: Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer […]

Til innlegget