Brød nok til alle

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Markus 8,1-9: En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og […]

Til innlegget

Den rettferdighet som gjelder for Gud

Preken på 6. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,20-26 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig […]

Til innlegget

Sett garn til fangst

Preken på Aposteldagen, av pastor T.J. Welde  Lukas 5,1-11:  En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av […]

Til innlegget

Trøst, virkelig trøst

Preken av pastor T. J. Welde Jes 40,1-11: Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut […]

Til innlegget

Fra død til liv

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Ef 2,1-9: Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en […]

Til innlegget

Det store gjestebudet

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Luk 14,15-24: En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet […]

Til innlegget

Himmel og helvete

Preken på 1. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas 16,19-31: «Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få […]

Til innlegget

Ånden gir oss Jesu ord

Pinsepreken av pastor T.J. Welde    Johannes 14,23-31: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han […]

Til innlegget

Talsmannen

Preken på 6. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 15,26-16,4 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere […]

Til innlegget

Kristi himmelfart betyr at han er nær oss

Preken av pastor T.J. Welde   Markus 16,14-20: Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. Og han sa til dem: «Gå ut i hele […]

Til innlegget

Mot til å be

Preken på Bønnesøndag, av pastor David Edvardsen Johannes 16,23-28: På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, […]

Til innlegget

Preken på 4. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Joh 16,5-15: Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går […]

Til innlegget

«Eg er ein gjest i verda»

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen 1 Pet 2,11-20: Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres […]

Til innlegget

Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor T. J. Welde Joh 10,11-16: Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over […]

Til innlegget

«Fred være med dere»

  Preken på 1. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Johannes 20,19-31: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt […]

Til innlegget

«… slik som han sa dere»

Påskepreken av pastor T. J. Welde Markus 16,1-7: Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle […]

Til innlegget

Frelserkongen

Preken på Langfredag, av pastor Egil Edvardsen Joh 19,13-22: Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg i dommersetet, som sto på et sted som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men […]

Til innlegget

Fredskongen

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Sakarja 9,9-10: Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen […]

Til innlegget

Planeten har fått besøk

Preken på Maria budskapsdag av pastor T.J. Welde Luk 1,26-38: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og […]

Til innlegget

Brød fra himmelen

  Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde Joh 6,1-15: Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. […]

Til innlegget

Seierherren

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Luk 11,14-28: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at […]

Til innlegget

Salig visshet

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Matteus 15,21-28: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne […]

Til innlegget

«Er verdens fyrste vred…»

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde. Matteus‬ ‭4,1-11‬: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at […]

Til innlegget

Opp til Jerusalem

Preken på fastelavnssøndag av pastor T.J. Welde Lukas 18,31-43: Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham […]

Til innlegget

«Den som har ører å høre med, hør!»

Preken på Såmannssøndag, av pastor Egil Edvardsen  Luk 8,4-15: Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom […]

Til innlegget

Nåderike

Preken på Vingårdssøndag, av pastor David Edvardsen Matteus 20,1-16: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen […]

Til innlegget

Jesu forklarelse

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor T.J. Welde Matteus 17,1-8: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og […]

Til innlegget

Gud elsker ekteskapet

Preken på 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor T.J. Welde Johannes 2,1-11: Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er […]

Til innlegget

Frelseren som tolvåring

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag av pastor Egil Edvardsen  Luk 2,41-52 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten […]

Til innlegget

Ledestjernen vår

Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor David Edvardsen  Matteus 2,1-12 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle […]

Til innlegget