Den trange døren

Preken på søndag før Domssøndag, av pastor David Edvardsen Lukas 13,22-30   På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg […]

Til innlegget

Jona-tegnet

Preken på 21. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde. Matteus‬ ‭16,1-4‬: Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem: «Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’, og om morgenen: ‘I dag blir […]

Til innlegget

Dette lille lyset mitt

Preken på allehelgensdag, av pastor T.J. Welde Matteus‬ ‭5,13-16‬: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke […]

Til innlegget

Evangeliet for enfoldige

Preken på Reformasjonsdagen av pastor Egil Edvardsen Matt 11,25-30 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. […]

Til innlegget

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag av pastor David Edvardsen Johannes 1,29: «Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!»                   Illustrasjon: Depositphotos ©

Til innlegget

Ingenting skal skille oss

Preken på 17. søndag etter treenighetsdagen, av pastor T.J. Welde Romerne‬ ‭8,18-39‬: Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. […]

Til innlegget

«Jeg er oppstandelsen og livet»

Preken på 16. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Johannes‬ ‭11,19-29‬: Mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var […]

Til innlegget

Forførelser

Matt 18,1-11 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten […]

Til innlegget

Den aller største kjærligheten

Preken på 13. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Matt 5,43-48: «Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger […]

Til innlegget

Dåpen står alltid fast

Preken på 12. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Romerne‬ ‭6,1-4‬: Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, […]

Til innlegget

Hvem gjør Guds vilje?

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Matt 21,28-32 Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ‘Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.’  ‘Nei, jeg vil ikke’, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk […]

Til innlegget

Preken på 10. søndag etter treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 11,16-19 «Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte! For Johannes kom, […]

Til innlegget

Forvalterskap vs. avgudsdyrkelse

Preken på 9. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭12,42-48‬: Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier […]

Til innlegget

Livets alvor

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Matt 7,12-14 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er […]

Til innlegget

Guds rettferdighet

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Rom 3,21-24 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds […]

Til innlegget

«Tusenårsriket»

Foredrag ved Keith Wessel, WELS. Klikk her så kan du lese Wessels foredrag i norsk oversettelse
 samtidig som du hører foredraget.    

Til innlegget

«Kristus, Kongen»

Preken ved LBKs kirkemøte på Finnøy, av pastor Keith Wessel, Minnesota (tolket av pastor Egil Edvardsen).    

Til innlegget

Bortkommen sønn hjemme igjen

Preken på 3. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde. Lukas‬ ‭15,11-32‬ : Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro […]

Til innlegget

Klokskap

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Luk 14,25-35 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være […]

Til innlegget

St. Hans og Jesus

Preken på døperen Johannes’ dag, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭1,5-25‬: I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men […]

Til innlegget

Dere er mine venner

Preken på Treenighetssøndag, av pastor David Edvardsen Johannes 15,12-16: Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet […]

Til innlegget

Vintreet og greinene

Preken på 1. pinsedag av pastor Egil Edvardsen Joh 15,1-9: Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har […]

Til innlegget

Be, så skal dere få

Preken på 6. søndag etter påske, av pastor T. J. Welde Lukas 11,5-13: Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød! En venn som er på reise, er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by […]

Til innlegget

Preken på Bønnesøndag, av pastor David Edvardsen Joh 17,20-24: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du […]

Til innlegget