Guds rettferdighet

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen

Rom 3,21-24

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Depositphotos ©