Preken

Preken ved kveldsgudstjeneste av Bjarte Edvardsen