Min sjel opphøyer Herren

Preken på Maria budskapsdag av pastor T.J. Welde Lukas 1,46-55: Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, […]

Til innlegget

Slik at dere skal leve og mange bli berget (1 Mos 45,7) Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde 1 Mos 41,25-36: Da sa Josef til farao: «Farao har hatt en og samme drøm. Gud har latt farao få vite hva han vil gjøre. De sju gode kuene er sju år, og de sju gode aksene […]

Til innlegget

Den som blir i Guds ord

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Joh 8,31-45 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams […]

Til innlegget

Den store nødhjelperen

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 5,1-14 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme […]

Til innlegget

Djevelen er beseiret

Preken på 1. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Lukas 10,17-20: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til […]

Til innlegget

Se, for en kjærlighet

Preken av pastor David Edvardsen Tekst: Jesaja 53,1-12 «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt […]

Til innlegget

Herren, vår stolthet

Preken på Vingårdssøndag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Jer 9,23-24 Så sier Herren: Den vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette: at han […]

Til innlegget

Vi skal få se Jesu herlighet

  Preken på Kristi forklarelsesdag av pastor T. J. Welde Matteus 17,9-13: På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia skal nok komme og […]

Til innlegget

Kristus tar imot syndere 

Preken av pastor T.J. Welde  Lukas‬ ‭19‬,1-10: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i […]

Til innlegget

Kristi åpenbaring

Preken av pastor T.J. Welde Matteus 2,1-12 : Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da […]

Til innlegget

En sann Jesus

Preken på 1. juledag, av pastor David Edvardsen Matteus 1,21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Til innlegget

Han er vår fred

Julaftenpreken av pastor T.J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da […]

Til innlegget

Skriften vitner om Kristus

Preken på 4. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Joh 5,30-39 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.  Dersom jeg vitner om meg selv, […]

Til innlegget

Den viktigste juleforberedelsen

Preken på 3. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Lukas 3,1-6: I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas […]

Til innlegget

Herren er nær!

Preken på 2. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Lukas 17,20-30: En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er […]

Til innlegget

Godt budskap for fattige

Preken på 1. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Lukas 4,16-22: Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: […]

Til innlegget

Guds Sønns røst gir liv

Preken på Domssøndag, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 5,22-29 «Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord […]

Til innlegget

Nye Jerusalem

Preken av pastor T. J. Welde  En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den […]

Til innlegget

Salt og lys i verden

Preken på Allehelgensdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Matt 5,13-16 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan […]

Til innlegget

Kom, alle som strever

Preken på reformasjonsdagen av pastor T.J. Welde    Matteus‬ ‭11,25-30‬ ‭ På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far […]

Til innlegget

Gode hensikter

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 9,2-3 «Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.»        

Til innlegget

Kan en kristen falle fra?

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Joh 10,27-28 Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.      

Til innlegget

Preken på 17. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Rom 8,38-39 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne […]

Til innlegget

Hvem er Guds rike til for?

Preken på Den hellige Mikaels dag, av pastor Egil Edvardsen Mark 10,13-16 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører […]

Til innlegget

Helbredelse i badet

Preken på 14. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Johannes 5,1-14 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og […]

Til innlegget

Tygel, spegel, regel

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 5,38-48 Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil […]

Til innlegget

Døpt til døden med Jesus

Preken på 12. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Rom 6,1-11.23 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?  Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?  Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus […]

Til innlegget

Nei eller Ja?

Preken på 11. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Matteus 21,28-31 «Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ‘Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.’ ‘Nei, jeg vil ikke’, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk så […]

Til innlegget

Forakt ikke Guds nåde!

Preken på 10. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen   Matt 11,20-24: Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi de ikke hadde vendt om: «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og […]

Til innlegget