Herren, vår stolthet

Preken på Vingårdssøndag, av pastor Egil Edvardsen

Tekst: Jer 9,23-24

Så sier Herren:
Den vise skal ikke være stolt av sin visdom,
den sterke skal ikke være stolt av sin styrke,
den rike skal ikke være stolt av sin rikdom.

Men den som vil være stolt av noe,
skal være stolt av dette:
at han har forstand og kjenner meg.
For jeg er Herren,
som viser miskunn, rett og rettferd på jorden.
Ja, slik vil jeg ha det,
sier Herren.

 

Illustrasjon: Depositphotos