Slik at dere skal leve og mange bli berget

Slik at dere skal leve og mange bli berget (1 Mos 45,7)

Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde

1 Mos 41,25-36: Da sa Josef til farao: «Farao har hatt en og samme drøm. Gud har latt farao få vite hva han vil gjøre. De sju gode kuene er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. De sju magre og stygge kuene som kommer opp etter dem, er sju år. Og de sju kornaksene, tynne og svidd av østavinden, er sju år med hungersnød. Det var det jeg mente da jeg sa til farao: Gud har vist farao hva han vil gjøre. Se, det skal komme sju år med overflod i hele Egypt. Etter dem skal det komme sju år med hungersnød, så all overfloden blir glemt i Egypt. Sulten skal fortære landet. Ingen skal minnes overfloden i landet, for sulten som følger, skal bli hard. Når farao hadde samme drøm to ganger, er det fordi dette er fastsatt av Gud. Han vil skynde seg å gjøre det. Nå må farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Farao må gripe inn. Han må peke ut tilsynsmenn over landet og kreve inn en femtedel av avlingen fra Egypt i de sju årene med overflod. De skal samle all maten fra de gode årene som kommer, og lagre tresket korn under faraos beskyttelse i byene og ta vare på det. Maten skal være forråd for landet i de sju årene med hungersnød som kommer over Egypt. Da skal ikke landet gå til grunne av sult.»