Gode hensikter

Maleri av Carl Bloch.

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen

Tekst: Joh 9,2-3
«Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.»