Vi skal få se Jesu herlighet

 

Preken på Kristi forklarelsesdag
av pastor T. J. Welde

Matteus 17,9-13:
På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

 

(Foto av Forklarelseskirken av Bantosh, via Wikimedia Commons)