Ingen ting kan skille oss fra Guds kjærlighet

Preken på 17. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen

Rom 8,38-39
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.