Hvem er Guds rike til for?

Preken på Den hellige Mikaels dag, av pastor Egil Edvardsen

Mark 10,13-16
De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.