Kontrastene i en kristens liv

Preken på Allehelgensdag, av pastor Egil Edvardsen

Tekst: Luk 6,20-26.

Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:
«Salige er dere fattige,
Guds rike er deres.

Salige er dere som nå sulter,
dere skal mettes.
Salige er dere som nå gråter,
dere skal le.

Salige er dere når folk hater dere,
når de utstøter dere og håner dere
og skyr navnet deres som noe ondt –
for Menneskesønnens skyld!

Gled dere på den dagen og hopp av fryd,
stor er lønnen dere har i himmelen.
Slik gjorde også fedrene med profetene.

Men ve dere rike,
dere har alt fått deres trøst.

Ve dere som nå er mette,
dere skal sulte.
Ve dere som nå ler,
dere skal sørge og gråte.

Ve dere når alle taler vel om dere.
Det samme gjorde også fedrene
med de falske profetene.

 

(Bibel 2011 © Bibelselskapet)