«Som jeg har elsket dere…»

Preken på 13. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde

Joh 13,34-35:
«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

(Bibel 2011 © Bibelselskapet)